Dødstallene i trafikken blir bare mer og mer skremmende. I juni alene døde 14 mennsker på norske veier.
Dødstallene i trafikken blir bare mer og mer skremmende. I juni alene døde 14 mennsker på norske veier.

Krisetiltak: Fartsgrensene justeres ned og det blir flere kontroller

Bare i juni har 14 mennesker omkommet på norske veier.

Allerede i mai kunne vi slå fast at det har vært en nedslående utvikling i alvorlige trafikkulykker i Norge. Dermed ble det bestemt at Utrykningspolitiet (UP) skulle iverksette spesielle tiltak for å hindre at juni, juli og august skulle bli like ille. Tradisjonelt er nemlig på sommermånedene de verste med tanke på dødsfall i trafikken.

"Aksjon grønne veier" handler om flere kontroller og økt synlighet på riks- og europaveiene i Norge.

Men så langt har den negative utviklingen bare fortsatt. 14 mennesker har mistet livet – og vi er ikke en gang ferdig med den første av de tre sommermånedene.

Bli med på UP-kontroll på E18: – Det er bare tull

Krisemøte

Nå har Vegvesenet hatt krisemøte – og kommet med en rekke tiltak som de kaller "Fellestak mot trafikkdøden".

– Utviklingen vi har hatt de tre siste månedene må snus. Derfor slår vi oss sammen og intensiverer arbeidet med trafikksikkerhet både på kort og lang sikt. Det er dessverre ingen enkle og kjappe løsninger. Men sammen håper vi å nå frem til trafikantene, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i en pressemelding.

Her er politiets nye supervåpen


Lavere fart

Både Samferdselsdepartementet, Trygg Trafikk, politiet, kommunesektorens organisasjon (KS) og flere fylkeskommuner var invitert.

Noen av tiltakene i "Fellestak mot trafikkdøden"

Vegvesenet vil vurdere fartsnedsettelse på utvalgte risikostrekninger uten midtdeler på riksveinettet

Økt bruk og utvidet «oppetid» for fotobokser på risikostrekninger

UP gjennomfører Aksjon grønne veier hele sommeren (juni, juli og august) med kontroll av fart, rus og uoppmerksomhet, samt bilbeltekontroller.

Økt tilstedeværelse langs vei av Vegvesenets utekontroll

Vegvesenet gjennomfører straksmøter med aktørene fra ulike risikogrupper, som motorsykkel.

Trygg Trafikk, Samferdselsdepartementet, UP, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, landets fylkeskommuner og Vegvesenet samarbeider om et forsterket informasjons- og kampanjearbeid om trafikksikkerhet.

Alle aktører med samordnet og forsterket pressearbeid om trafikksikkerhet

Statens vegvesen vil vurdere hyppigere oppsummeringer av sitt omfattende ulykkesanalysearbeid, som skal deles underveis med aktørene. Denne kunnskapen er viktig for å kunne målrette tiltakene bedre.

KILDE: STATENS VEGVESEN

Tiltakene handler i stor grad om å få ned farten. Dermed skal fartsgrensene på en rekke veistrekninger reduseres, fotoboksene skal være mer aktive på veiene med høy risiko – og UP skal øke antall kontroller.

Se faktaboksen for en utfyllende oversikt over tiltakene.

Dette er trafikkregelen du må være Einstein for å forstå

Veistandarden

Samtidig har regjeringen varslet at de skal kutte i planlagte veiprosjekter de neste årene.

Samferdselsminister Jon Ivar Nygård mener ikke at dette er feil signal å sende når ulykkestallene går opp.

– Det er ikke nødvendigvis slik at de ulykkene som har vært kan settes i sammenheng med veistandarden. Dessuten skal ikke diskusjonen om å bruke noe mindre på vei handle om å kompromisse på sikkerhet – vi skal bygge trafikksikre veier uansett, sier han til VG.

Nygård understreker at det er viktig å komme til bunns i hva som er årsaken til de mange ulykkene.

Video: Vi var med UP på kontroll på E18 - se hva som skjedde:

Video: Dette MÅ du være obs på når du kjører med tilhenger