I juli setter vi fartsrekord: Her bor de som kjører fortest

Samtidig er 2022 er verste året på lenge, for trafikksikkerheten. Se video:

Det ser sommer, skolefri og feriestart. Mange av oss skal på tur – med bil. Og gleder seg. Men ikke alt er bare fryd og glede.

Kjøredata fra de siste tre årene viser at gjennomsnittsfarten hos norske bilister i juli er på 69,1 km/t, mot et snitt på 65,0 km/t på årsbasis.

Tallene er basert på over 77 millioner kjørte kilometer blant nær 6.000 bilister i hele landet.

Trenden er altså klar: I juli kjøres det fort.

Alvorlige ulykker om sommeren

Ikke bare er snittfarten høyest i juli, men vi har også registrert mest kjøring med for høy fart. Nesten fem prosent av all kjøringen over høyeste tillatte fart i Norge, 110 km/t, skjer i juli.

Samtidig er 2022 det verste året på lang tid, med tanke på trafikksikkerhet, alvorlige ulykker på veiene og dødstall.

Både Utrykningspolitiet (UP) og Veivesenet har laget kriseplaner for å unngå flere unødvendige ulykker.

Det er kanskje ikke rart at enkelte blir frustrert over farten til en del bilister. Flest fartssyndere er det i Viken. Illustrasjonsfoto
Det er kanskje ikke rart at enkelte blir frustrert over farten til en del bilister. Flest fartssyndere er det i Viken. Illustrasjonsfoto

– Strengere krav til bilistene

Aksjon grønne veier er UP sin aksjon, som handler om økt tilstedeværelse på riks- og europa-veiene i Norge.

Krafttak mot trafikkdøden er resultat av et krisemøte som Veivesenet tok initiativ til – og inkluderer flere tiltak som du kan lese mer om her.

– Vi vet både fra skadestatistikken og det vi ser i nyhetene at det er flere trafikkulykker, spesielt de alvorlige, om sommeren. Dette stiller strengere krav til oss bilister. Hold fartsgrensen, hold avstand til bilen foran og hold din plass i køen i sommer, sier skadeforebygger Therese Hofstad-Nielsen i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB.

Test av spesiell bil: Med denne gjelder det å være ekstra forsiktig ...

Bilistene i Viken og Oslo kjører mest for fort

I juli kjører bilistene fra Viken for fort hele 20 prosent av tiden, tett fulgt av bilistene fra Oslo med 17,2 prosent. Vestlendingene er flinkest til å holde farten, og bryter fartsgrensen 10,5 prosent av kjøretiden.

– Her vil både veistandard og hvor mange strekninger det er med firefelts motorvei spille en rolle. Men en fin og bred vei er ingen unnskyldning for å kjøre for fort, sier Hofstad-Nielsen.

I løpet av ett år bryter norske bilister fartsgrensen i snitt 12,5 prosent av kjøretiden.

Her er noen av tiltakene i Fellestak mot trafikkdøden

Vegvesenet vil vurdere fartsnedsettelse på utvalgte risikostrekninger uten midtdeler på riksveinettet

Økt bruk og utvidet «oppetid» for fotobokser på risikostrekninger

UP gjennomfører Aksjon grønne veier hele sommeren (juni, juli og august) med kontroll av fart, rus og uoppmerksomhet, samt bilbeltekontroller.

Økt tilstedeværelse langs vei av Vegvesenets utekontroll

Vegvesenet gjennomfører straksmøter med aktørene fra ulike risikogrupper, som motorsykkel.

Trygg Trafikk, Samferdselsdepartementet, UP, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, landets fylkeskommuner og Vegvesenet samarbeider om et forsterket informasjons- og kampanjearbeid om trafikksikkerhet.

Alle aktører med samordnet og forsterket pressearbeid om trafikksikkerhet

Statens vegvesen vil vurdere hyppigere oppsummeringer av sitt omfattende ulykkesanalysearbeid, som skal deles underveis med aktørene. Denne kunnskapen er viktig for å kunne målrette tiltakene bedre.

KILDE: STATENS VEGVESEN

Les også: Kjørte tre kilometer med promille - fikk bot på 81.000 kroner

Se video: Vi har vært med UP på jobb i sommertrafikken