Lavere fartsgrenser på nye motorveier kan kutte kostnadene betydelig. Nå skal Samferdselsdepartementet ta stilling til forslaget fra Statens vegvseen. (Foto: NTB Scanpix)
Lavere fartsgrenser på nye motorveier kan kutte kostnadene betydelig. Nå skal Samferdselsdepartementet ta stilling til forslaget fra Statens vegvseen. (Foto: NTB Scanpix)

Nå kan vi få lavere fartsgrenser på norske motorveier

Samtidig kan det bli flere to- og trefeltsveier.

I 2014 fikk vi de første 110-sonene på norske veier. Kravene til veistrekningene som har den grensen var strenge. Her handler det blant annet om veibredde og fravær av svinger.

Siden har vi fått 110-soner på mange motorveier. Men nå kan denne utviklingen bli reversert. Det skjer etter at Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen se nærmere på de såkalte veinormalene.

Formålet var å se om det er mulig å hente ut klimagevinster og kutte kostnader blant annet ved å endre terskelen for når man bygger firefelts vei.

Lavere fartsgrenser

Vegvesenet foreslår blant annet å gjøre det mulig å bygge to/trefelts vei på veier med mer trafikk enn det som er tillatt i dag.

Videre at 90 km/t og 100 km/t skal vurderes på motorveier med fire felt, ved gjenbruk av eksisterende veier, i tillegg til dagens 110 km/t.

De foreslår også å øke terskelen for når man kan bygge smal firefelts vei, fra 6.000 til 8.000 kjøretøy i døgnet.

– Bompenger er greit – hvis det går til å bygge veier!

110-sone har blitt normalen på mange nye motorveier. Kanskje blir det ikke slik i årene fremover. Foto: NTB Scanpix
110-sone har blitt normalen på mange nye motorveier. Kanskje blir det ikke slik i årene fremover. Foto: NTB Scanpix

Tilpasse terrenget

– Etter at vi ba Statens vegvesen se nærmere på veinormalene, foreslår de nå mer fleksible veinormaler. Dette er et interessant forslag. Det vil føre til at de som bygger kan tilpasse veiene mer til terrenget og behovet. Vi skal nå se nærmere på dette, før vi konkluderer, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

De fleste veiene som ligger i Nasjonal transportplan (NTP) er allerede gjennomgått og optimalisert grundig. Statens vegvesen anbefaler av ulike grunner å ikke starte planleggingen på nytt eller gjøre store endringer i vedtatte planer for sin portefølje dersom veinormalene endres til de har foreslått nå.

Topp 5: Disse bileierne bryter oftest fartsgrensen

Det er kostbart å bygge veier i Norge. Det gjelder særlig veiene vi skal kjøre fortest på. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2
Det er kostbart å bygge veier i Norge. Det gjelder særlig veiene vi skal kjøre fortest på. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Tidligst i 2023

– Noe av bakgrunnen for bestillingen er å se dette i sammenheng med hvilke veier vi skal prioritere i årene som kommer. Med mer fleksibilitet kan det være aktuelt å gjøre noen endringer på enkelte strekninger. Det er for tidlig å konkludere i saken, men dette er et faglig innspill i vurderingene videre, sier Nygård, i en pressemelding.

Samferdselsdepartementet opplyser at de nå vil gå grundig gjennom anbefalingene fra Statens vegvesen. Dersom departementet ønsker å gå videre med forslagene, vil Statens vegvesen få i oppdrag å sende endringene på høring. Det betyr at det fortsatt vil ta litt tid før endringene eventuelt kan besluttes. Sannsynligvis ikke før tidligst i 2023.

UP-sjefen tråkket for hardt på gassen: Ble stoppet i fartskontroll

Video: Slik måler UP deg ute på veien