Mye tyder på at regjeringen har skrotet forslaget om kontaktstøtte for de som kjøper elbil til under 500.000 kroner. I stedet blir det fortsatt null moms her.
Mye tyder på at regjeringen har skrotet forslaget om kontaktstøtte for de som kjøper elbil til under 500.000 kroner. I stedet blir det fortsatt null moms her.

Regjeringen snur: Likevel ikke moms på alle elbiler

Det blir momsfritak under 500.000 kroner.

Da regjeringen la frem forslag for revidert nasjonalbudsjett tidligere i år, var det med en kraftig innstramming for elbilene. Arbeiderpartiet og Senterpartiet ville nemlig innføre full moms for alle elbiler – og så ha en ordning med kontantstøtte for kjøpesum opp til 500.000 kroner.

Dette var et solid brudd med elbilpolitikken frem til nå – hvor alle elbiler har vært fritatt moms.

Tirsdag morgen inviterte de to regjeringspartiene og SV til pressekonferanse i Stortinget. Her ble det klart at det opprinnelige forslaget ikke blir gjennomført.

Vraker kontantstøtten

.Konkret ved at momsfritaket opprettholdes for alle biler under 500.000 kroner. Moms innføres så på biler som koster mer enn dette, Det opprinnelige forslaget om kontantstøtte blir altså vraket.

Kontantstøtte-ordningen ble kjapt kritisert, blant annet fordi denne fremsto som en ganske uforutsigbar løsning. Det ville være mulig å endre på den fra år til år. Dermed også skape betydelig usikkerhet for både bilkjøpere og bransjen.

Nettopp null moms og heller ingen andre avgifter, har blitt sett på som helt avgjørende for det stadig økende elbilsalget her til lands. Frem til nå har elbilene i utgangspunktet vært dyrere å produsere enn biler med bensin- eller dieselmotor. Derfor er de også i mange markeder tungsolgte. Ikke bare skal kjøperne forholde seg til mye ny teknologi, de må også betale ekstra for det.

Mente regjeringen gamblet med elbilpolitikken

Elbilene har strømmet ut på det norske markedet de siste årene. Så langt i år har de en markedsandel på over 80 prosent.
Elbilene har strømmet ut på det norske markedet de siste årene. Så langt i år har de en markedsandel på over 80 prosent.

Magisk grense

De siste årene har det kommet en rekke nye elbiler inn på markedet, blant dem også mange kostbare modeller. Det har bidratt til en stadig økende debatt rundt avgiftsregimet. Det har derfor ligget i kortene at det ville komme innstramminger.

Nå blir altså den «magiske grensen» 500.000 kroner. Holder du deg under denne, slipper du fortsatt moms på elbilen. Det blir heller ikke store endringer på biler som koster litt over en halv million. En elbil til 600.000 kroner, vil etter dette i utgangspunktet bli 25.000 kroner dyrere enn i dag. Kjøper du elbil til én million, blir det 125.000 kroner i ny moms.

Ligger fast til 2025

Norsk elbilforening hilser den nye ordningen velkommen:

– Dette gir stø kurs for et svært vellykket klimatiltak og det gir trygghet for at vi kan nå målet om at alle biler som selges i 2025 skal være nullutslippsbiler. Vi er svært lettet over at regjeringens idé om en subsidieordning for elbil skrotes og at man i stedet går for en reell toppmomsmodell, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Regjeringen og SV har i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett blitt enige om at momsfritak for biler til under 500.000 kroner skal beholdes fram til 2025.

– Det er gledelig at når innfasing av moms på de dyreste elbilene varsles fra 2023, så slår man også fast at denne løsningen nå ligger fast fram til 2025. Det gir trygghet om hva som vil gjelde i en tid der ventelistene på mange elbil er lange, sier Christina Bu, i en pressemelding.

Full oversikt: Her er alle elbilene som blir dyrere

Video: Lyst på denne? Da må du snart bla opp for ganske mye moms