– Dette er en tjeneste der folk kan sjekke hvor mange prikker de har på førerkortet, forteller assisterende UP-sjef Roar S. Larsen.
– Dette er en tjeneste der folk kan sjekke hvor mange prikker de har på førerkortet, forteller assisterende UP-sjef Roar S. Larsen.

Dukket plutselig opp på politiets nettside: Tør du sjekke?

I sommer må du være ekstra forsiktig.

1. januar 2004 ble det innført såkalt prikkbelastning i Norge. Visse overtredelser i trafikken gir prikker, som over tid kan føre til at du mister førerkortet. Prikkene blir slettet etter tre år fra den dagen du skrev under på forelegget du fikk – eventuelt tre år fra den datoen du fikk endelig dom i saken.

Får du mer enn åtte prikker i løpet av en treårs periode, vil du bli fratatt førerkortet i seks måneder.

Fører med prøveperiode for førerrett i klasse B skal registreres med dobbelt antall prikker for hver overtredelse begått i prøveperioden.

Heldigvis er det nok slik at de aller fleste kjører lenge mellom hver gang de blir stoppet i en kontroll og bøtelagt. Derfor er det ikke alle som har oversikt over hvor mange prikker de egentlig har.

Det er det nå lett å finne ut av.

Lett å sjekke

politiet.no har det nemlig dukket opp en egen seksjon som heter "Dine prikker". Her kan du logge deg inn, og sjekke hvor mange prikker du har – og når de eventuelt forsvinner.

– Dette er en del av det å gi digitale tjenester til publikum. Folk flest er nok oppmerksom på hvor mange prikker de har. Men er man usikker kan man gå inn og sjekke det her, sier assisterende UP-sjef Roar S. Larsen.

Systemet er også slik at du får en varsel om du har fire prikker – og dermed begynner å nærme deg faresonen for å miste førerkortet.

Rekordbeslag av førerkort for grov råkjøring

UP vil holde et ekstra godt øye med trafikken denne sommeren. Illustrasjonsfoto
UP vil holde et ekstra godt øye med trafikken denne sommeren. Illustrasjonsfoto

Økte bøter og flere prikker

De siste årene har man strammet skruen ganske betydelig, både når det gjelder bøter og hvor mange prikker man får for overtredelsene. Det har gitt resultater når man ser på UP-statistikk.

– Vi har færre registrerte overtredelser etter at vi økte satsene. Om det er økt bøtesatser eller tre prikker som har vært avgjørende vet vi ikke. Men strengere straff vil føre til endring, sier Larsen.

I år har det vært uvanlig høye dødstall i forbindelse med ulykker på veiene, og derfor planlegger Utrykningspolitiet (UP) en ekstra aktiv sommer.

Leverte bilen på verksted - ble kjørt 140 km/t i 70-sone

Øke tilstedeværelsen

– Med utgangspunkt i de mange alvorlige ulykkene, vil vi prioritere å øke tilstedeværelsen på de "grønne" veiene – altså riks- og europaveiene. Fokus blir på fart, rus og uoppmerksomhet.

– Er det økte bøter og flere kontroller som er løsningen på de mange ulykkene?

– Kortsiktig er det forskning som viser at det gir resultater. Men det er trafikantenes ansvar å følge reglene og fartsgrensene. Fart og rus vet vi er en faktor i mange alvorlige ulykker.

Larsen har også en svært viktig påminnelse:

– Bruk bilbelte. Det burde være en selvfølge og er det for de aller fleste. Det kan være en svært billig livsforsikring.

Her får du full oversikt over fartsbøter og prikkbelastning

Slik fungerer prikksystemet

* Prikkene blir slettet etter tre år fra den dagen du skrev under på forelegget du fikk – eventuelt tre år fra den datoen du fikk endelig dom i saken.

* Hvis du får åtte prikker i løpet av tre år, mister du førerkortet i seks måneder.

* Blir du registrert med minst fire prikker, får du et varselbrev fra politiet.

* Du kan ikke klage på at du har fått prikker.

Du kan får prikker for:

* Brudd på fartsgrensen

* Kjøring mot rødt lys

* Ulovlig forbikjøring

* Brudd på vikeplikten

* Kjøring i sperreområde

* Kjøring med for liten avstand til bilen foran

* Kjøring med trimmet motorsykkel eller moped

* Å ikke sikre passasjerer under 15 år

Kilde politiet.no.

Video: UP-sjefen tilstår å ha blitt tatt i fartskontroll:

Råkjørte på vei til Norge - fikk superbilen beslaglagt etter én dag