24 prosent svarer at det er mindre aktuelt for dem å kjøpe elbil, hvis det blir innført moms. Det viser en ny undersøkelse gjort for Elbilforeningen.
24 prosent svarer at det er mindre aktuelt for dem å kjøpe elbil, hvis det blir innført moms. Det viser en ny undersøkelse gjort for Elbilforeningen.

Nå har mange blitt mer lunkne til elbil

Ikke overraskende handler det om innføring av moms.

Null moms og heller ikke andre avgifter har vært avgjørende for den store elbil-suksessen i Norge. Dette har gitt elbilene et betydelig fortrinn, sammenlignet med bensin- og dieselbiler. Det har også gjort at Norge har hatt verdens laveste priser på elbiler.

Men her kommer det snart endringer. I revidert nasjonalbudsjett signaliserer regjeringen av det blir full moms på alle elbiler fra årsskiftet. Til gjengjeld blir det innført en kontantstøtte på elbiler opp til 500.000 kroner. På biler som koster mer, må man betale moms for det som overstiger en halv million.

Når ikke klimamålene

Ikke overraskende har dette skapt betydelig debatt. Norsk elbilforening er blant de som har kritisert denne ordningen sterkt. Nå har de gjennomført en spørreundersøkelse, etter at momsordningen ble lagt frem. Den viser at 24 prosent av alle som vurderer å kjøpe bil, sier at det blir mindre aktuelt for dem å velge elbil i fremtiden hvis regjeringens forslag får gjennomslag.

− Hvis 1 av 4 velger fossilbil framfor elbil, så når vi ikke klimamålene. En bil lever i nesten 20 år. Politikerne må sikre at folk velger nullutslipp slik at vi unngår store unødvendige klimagassutslipp, sier Christina Bu som er generalsekretær i Norsk elbilforening.

Momsregel kan gi mange gratis bil en god stund

Christina Bu i Elbilforeningen er kritisk til regjeringens forslag til subsidieordning. Foto: Norsk elbilforening
Christina Bu i Elbilforeningen er kritisk til regjeringens forslag til subsidieordning. Foto: Norsk elbilforening

Advarsel til politikerne

Elbilforeningen er enig at med en elbilandel på over 80 prosent i nybilsalget, er tiden kommet for å starte en forsiktig innfasing av moms på elbil.

− Det er likevel helt sentralt at politikerne skjønner hvilken strategi som har skapt den norske elbilsuksessen. Det er ikke en subsidieordning, sier Bu, i en pressemelding.

Elbilforeningen mener resultatet av spørreundersøkelsen er en advarsel til politikerne.

− Bilkjøpere påvirkes av hvordan man innretter kjøpsavgiftene på bil, og elbilsatsingen går ikke av seg selv. Det er jo nettopp dette den norske suksessoppskriften på elbil har vist. Selv om man nå vil starte å fase inn moms, må man holde fast med strategien og være forutsigbar, sier Bu.

En ting er helt avgjørende for at nordmenn kjøper elbil

Elbilene står for over 80 prosent av nybilsalget i Norge. Nå er Elbilforeningen bekymret for at innføring av moms kan legge en demper på salget. Foto: NTB Scanpix
Elbilene står for over 80 prosent av nybilsalget i Norge. Nå er Elbilforeningen bekymret for at innføring av moms kan legge en demper på salget. Foto: NTB Scanpix

Vil ha plan for moms

Elbilforeningen har advart mot å bytte til en subsidieordning fordi den vil være lite bærekraftig, og sårbar for rask og uforutsigbar nedtrapping i årene som kommer. De peker istedet på å gradvis og forsiktig starte innfasing av moms på elbiler fra 2023. Dette kan enten skje ved å fase inn moms på de dyreste elbilene, eller en flat lav momssats på alle elbiler, på maksimalt 5 prosent.

− Elbilforeningen ønsker i tillegg en plan for hvordan moms på elbil vil være i årene framover. Denne planen kan knyttes til utviklingen i elbilandel i nybilbilsalget, for slik å sikre sammenheng mellom virkemiddelbruk og klimamål, sier Christina Bu.

Full oversikt: Her er elbilene som nå blir dyrere

Video: Heftige saker – denne kan bli mye dyrere fra nyttår