Sesongen for veiarbeid i Norge er ganske kort, og på mange strekninger er behovene for vedlikehold og utbedringer store. Derfor må vi som trafikanter heie frem veiarbeiderne og ha respekt for skiltingen ved veiarbeidsområdene (Foto: Colourbox)
Sesongen for veiarbeid i Norge er ganske kort, og på mange strekninger er behovene for vedlikehold og utbedringer store. Derfor må vi som trafikanter heie frem veiarbeiderne og ha respekt for skiltingen ved veiarbeidsområdene (Foto: Colourbox)

Derfor må du følge ekstra godt med på de gule skiltene

Sommer er høyseong for veiarbeid.

Med sommeren kommer også mye veiarbeid som ikke kan gjøres på andre tider av året. Samtidig øker trafikken.

Mange bilister irriterer seg over nedsatt hastighet og ventetid, og lar frustrasjonen gå ut over de som jobber langs veien. Det kan skape mange farlige situasjoner. Derfor gjelder det å være ekstra årvåken.

– Ser du skilt med gul bakgrunn, betyr det at det er veiarbeid på strekningen. Da settes ofte fartsgrensene ned, sier Ingunn Handagard som er senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Tatt for råkjøring

Som bilist kan det føles kjedelig å senke farten ved veiarbeid, men de lavere fartsgrensene er satt av en grunn.

– På strekninger der det utføres arbeid eller vedlikehold, brukes ofte midlertidige fartsgrenser for å øke sikkerheten for de som jobber på og langs veien, sier Handagard, i en pressemelding.

Dessverre er det langt fra alle bilister som får med seg dette – eller respekterer de nye fartsgrensene. Det er en rekke eksempler på at politiet har gjennomført fartskontroller på slike strekninger – og tatt mange for råkjøring.

Slik så dekket ut etter at Rune kjørte i et kjempehull

Skilt som dette er slett ikke uvanlige å se på norske sommerveier. Foto: NTB Scanpix
Skilt som dette er slett ikke uvanlige å se på norske sommerveier. Foto: NTB Scanpix

Kort sesong

Vegvesenet har mulighet til å sette fartsgrensene tilbake til de opprinnelige når veiarbeidet er slutt for dagen, eller uken. Derfor bør du være spesielt oppmerksom på skiltene ved veiarbeid.

– Sesongen for veiarbeid i Norge er ganske kort, og på mange strekninger er behovene for vedlikehold og utbedringer store. Derfor må vi som trafikanter heie frem veiarbeiderne og ha respekt for fartsgrensene, mener Handagard.

Åpnet seks uker før tiden – og ble mye billigere

Det er mye dårlig vei i Norge. NAF estimerer at det vil koste om lag 100 milliarder kroner å ta igjen etterslepet her. Foto: NTB Scanpix
Det er mye dårlig vei i Norge. NAF estimerer at det vil koste om lag 100 milliarder kroner å ta igjen etterslepet her. Foto: NTB Scanpix

Dårlig stand

Forfallet på norske veier er stort. Til sammen vil det koste om lag 100 milliarder kroner å sette veiene i stand. Spesielt fylkesveiene er i dårlig forfatning, og NAF har avdekket at om lag 14.000 kilometer vei, mesteparten av dette fylkesveier, er for smale for dagens standard.

– Veiarbeid som breddeutvidelser, ny asfalt og rydding av sideterreng er helt nødvendig for trafikksikkerheten. Hver kilometer asfalt som legges er viktig for hverdagsreisene våre, avslutter Handagard.

Joda, du skal kjøre forbi køen her

Husk når du kjører gjennom et veiarbeidsområde:

  • Vær tålmodig og vis hensyn
  • Følg skilting
  • Følg trafikkdirigentenes signaler
  • Vent på grønt lys
  • Følg ledebilen
  • Følg generelle trafikkregler – de gjelder også her

Video: Se hva som plutselig dukket opp i Bergen