Mye tyder på at det blir innført moms på elbil i en eller annen form fra årsskiftet. I morgen legger regjeringen frem revidert nasjonalbudsjett, kanskje får vi en avklaring på veien videre der.
Mye tyder på at det blir innført moms på elbil i en eller annen form fra årsskiftet. I morgen legger regjeringen frem revidert nasjonalbudsjett, kanskje får vi en avklaring på veien videre der.

Dyrere elbiler? I morgen kan vi få svært viktige nyheter

Mye tyder på at det blir moms fra årsskiftet.

Null moms og heller ikke avgifter har vært avgjørende for å gi elbilene den stillingen de i dag har i Norge.

I utgangpunktet er elbiler dyrere å produsere enn biler med bensin- og dieselmotor. Den norske avgiftsløsningen har redusert denne forskjellen og i mange tilfeller også gjort elbilene rimeligere enn tilsvarende fossilbiler.

Nå synes det imidlertid klart at festen snart er over. De første politiske signalene rundt innføring av moms kom for flere år siden.

Legges frem 12. mai

Flere politiske partier har programfestet innføring av moms på elbiler som koster over 600.000 kroner, full moms på 25 prosent for beløp over denne grensen. Arbeiderpartiet vil ha det slik, Senterpartiet og SV har også tilsvarende formuleringer i sine partiprogram.

Dette sier Arbeiderpartiet selv om bilavgiftene:

Vi vil øke merverdiavgiften på luksus-elbiler med et fradrag på 600.000 kroner, slik at du bare betaler moms for beløpet over dette. En bil som i dag koster 700.000 kroner vil altså få ilagt moms for 100.000 kroner, slik at den nye kostnaden på bilen blir 725.000 kroner.

En stund så det ut som moms på elbil kunne bli innført allerede fra 1.1. 2022. Slik gikk det ikke. Men mye tyder på at moms i en eller annen form kommer fra årsskiftet.

Torsdag 12. mai skal regjeringen legge frem revidert nasjonalbudsjett. Fra mange hold ventes det at der vil fremkomme hva som skjer med moms på elbil fremover.

Dette er avgjørende for 80 prosent av dem som kjøper elbil

Porsche Taycan Cross Turismo er blant dyre elbiler som selger svært godt i Norge. Blir det moms, vil også prisene på disse øke betydelig.
Porsche Taycan Cross Turismo er blant dyre elbiler som selger svært godt i Norge. Blir det moms, vil også prisene på disse øke betydelig.

– Kan bremse elbilveksten

– Vi forventer ikke at det innføres allerede nå, men snarere at det kan komme signaler om når og hvordan det etter hvert er tenkt innført. Da ser vi for oss at det tidligst skjer fra 1. januar 2023. Av hensyn til den forutsigbarheten både kunder og bransjen behøver, bør det i så fall komme et varsel fra regjeringen i morgen, sier Øyvind Rognlien Skovli som er direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt hos Norges største bilimportør, Harald A. Møller AS.

Øyvind Rognlien Skovli er direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt hos Harald A. Møller AS.
Øyvind Rognlien Skovli er direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt hos Harald A. Møller AS.

De importerer og selger bilmerker som Audi, Skoda og Volkswagen, alle tre har betydelig salg av elbiler i Norge.

– Hvis moms – hva tror dere satsen vil bil?

– Regjeringspartiene har varslet at de ønsker moms med innslagspunkt på kroner 600.000 på elbiler i inneværende stortingsperiode. Det er fortsatt en del som gjenstår på vei mot 2025-målet, og legger man innslagspunktet på 600.000, kan det bremse elbilveksten, og særlig om det gjøres samtidig med at andre sentrale elbilfordeler fases ut. Det er en reell fare for at man snubler på innspurten mot 2025, noe som ville vært paradoksalt med dagens stortingsflertall og flertallspartienes klimaambisjoner. Vi har hele tiden argumentert for at innslagspunktet bør være på 800.000 kroner for å få med oss et enda større utvalg av elbiler spesielt for familier som har behov for stor plass, sier Rognlien Skovli.

NAF tror 2022 er siste år uten moms på elbil

Elektriske ID.4 er en av storselgerne fra Volkswagen i Norge akkurat nå. Foto: NTB Scanpix
Elektriske ID.4 er en av storselgerne fra Volkswagen i Norge akkurat nå. Foto: NTB Scanpix

Mangler gode alternativer

Erik Trosby er kommunikasjonssjef hos den norske Volvo-importøren. Også han tror det kan komme signaler rundt innføring av moms på elbil 12. mai, men er usikker på hva dette konkret vil være:

Erik Trosby er kommunikasjonssjef for Volvo Cars i Norge.
Erik Trosby er kommunikasjonssjef for Volvo Cars i Norge.

– Basert på det regjeringen har sagt så langt, er det vanskelig å si hvordan de vil gjøre dette. De ser nok på flere alternative løsninger, mener Trosby.

– Hva tror dere innføring av moms kan få å si for salget av elbiler i Norge?

– Det vil avhenge av satsene. Utvalget av små elbiler i de lavere prisklassene er bra, men det mangler fortsatt flere gode alternativer blant de store familie-elbilene. Å straffe de bilene ekstra hardt med avgifter vil bare gjøre det vanskeligere for folk å få kjøpt seg en stor og trygg elektrisk familiebil, mener Trosby.

Elbil-fordelene koster Norge 19,2 milliarder årlig – tilsvarer hele politi-budsjettet

Hva med ladbare hybrider?

Rognlien Skovli i Harald A. Møller deler langt på vei denne oppfatningen:

– Vi ser flere tendenser til at elbilinsentivene vannes ut i Norge, parallelt med at andre og større europeiske markeder trapper opp sine insentiver. Det kan på sikt påvirke hvordan de store bilprodusentene prioriterer tilgangen til elbiler i et tidsrom hvor etterspørselen er større enn tilbudet. Elbilsuksessen er fortsatt skjør, og vi har ikke nådd 2025-målet ennå. Derfor håper vi regjeringen fortsatt vil premiere nullutslippsmodeller. Fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett nå blir en test på hvorvidt regjeringen leverer på lovnaden fra Hurdalsplattformen om et avgiftssystem som bidrar til klimaomstilling, sier han.

Samtidig som det er usikkerhet rundt moms på elbil, er det også uklart hva som skjer med avgift på ladbare hybrider fremover. Disse fikk en ganske solid innskjerping fra nyttår, der det nå stilles mye strengere krav til rekkevidde på strøm for å få avgiftsfritak. Grensen her går nå på 100 kilometer. Det er noe svært få biler i denne klassen klarer. Dermed ble også mange modeller dyrere fra nyttår:

– Vi håper regjeringen avstår fra å øke avgiftene på ladbare hybrider ytterligere. Elbilsalget er i kjempevekst og 80 prosent av nybilsalget er elbiler, så vi er på god vei mot 2025-målet. Avgiftsøkningene på ladehybridene ved nyttår har gitt effekten som ble etterlyst i budsjettforliket. Elbilene har blitt mye gunstigere å lease enn de ladbare hybridene, så dersom regjeringen ønsker å styrke elbilens posisjon i ytterligere bør de heller reversere skjerpelsene som ble innført i firmabilbeskatningen for elbiler, mener Erik Trosby i Volvo.

Moms på elbil kan gi deg kontantstøtte på 150.000 kroner

Video: Her er elbilen alle konkurrentene må måle seg mot