Bjarne Brøndbo har grunn til å smile. Nå er halvparten av familiens bilopphuggeri solgt for 30 millioner kroner.
Bjarne Brøndbo har grunn til å smile. Nå er halvparten av familiens bilopphuggeri solgt for 30 millioner kroner.

DDE-Bjarne selger halve «høggeriet» – tjener 30 millioner

Bilia skal gjøre det enklere å velge miljøvennlig.

Det blir stadig større fokus på miljø og bærekraft, også i bilbransjen. Nå kommer nyheten om at Bilia Norge kjøper majoriteten i bildemonterings-selskapet Bil1Din hvor Bjarne Brøndbo med familie er sentrale.

Og det er ikke noen dårlig deal for DDE-profilen. Ifølge bransje-nettstedet BilNytt.no har Bilia bladd opp 30 millioner kroner for en 50,1 prosent eierandel i Bil1Din.

Nå skal partene sammen etablere et nytt demonteringsanlegg med lavt klimaavtrykk på Røyken. Målet er å bidra til å tredoble norske verksteders bruk av likeverdige, brukte bildeler.

Kortreise bildeler

I 2021 ble det i Norge meldt inn forsikringsskader på biler for ca. 8 milliarder kroner. Målt i verdi var om lag 3 prosent av delene som ble brukt til reparasjon likeverdige, brukte bildeler. I Skandinavia er norske verksteder de som bruker færrest slike deler. I Danmark utgjør denne andelen cirka 7 prosent, i Sverige 14 prosent.

– Det er to hovedårsaker til vår satsing. Andelen biler forsikringsselskapene kondemnerer og som går til demontering har økt. Det sirkulærøkonomiske potensialet denne verdifulle ressursen representerer er med andre ord betydelig. Den andre årsaken er naturligvis miljøgevinsten. På denne måten gir vi deler av bilene som går ut av sirkulasjon et nytt liv. Å tilby kortreiste, likeverdige bildeler av høy kvalitet er god bærekraft i praksis, sier administrerende direktør Frode Hebnes i Bilia Norge AS.

Hebnes håper tilbudet blir godt mottatt blant forsikringsselskaper, verksteder og bileiere.

Du kan spare store penger på brukte bildeler

Bjarne Brøndbo og Bilia-sjef Frode Hebnes skal jobbe sammen med å skaffe flere brukte bildeler i årene som kommer. Foto: Bo Mathisen
Bjarne Brøndbo og Bilia-sjef Frode Hebnes skal jobbe sammen med å skaffe flere brukte bildeler i årene som kommer. Foto: Bo Mathisen

Lavt klimaavtrykk

– Forsikringsselskapene ligger i front på dette området, og har i lang tid etterlyst en økt bruk av likeverdige, brukte bildeler. Verkstedene blir nå derfor en nøkkelaktør med tanke på å forløse det grønne skifte i denne sektoren, sier Hebnes, i en pressemelding.

Den nye enheten for bildemontering på Røyken i Hurum skal være operativ på nyåret. Anlegget får et uvanlig lavt klimaavtrykk. Blant annet vil taket bli dekket med 2.500 kvm med solceller som vil generere over 400.000 kwt per år. I samme bygg etablerer Bilia samtidig et nytt sentralt skade- og lakkverksted. Man vil altså både demontere nye, likeverdige bildeler og kunne benytte disse når bilene repareres på samme sted. Dette vil gi noen åpenbare positive miljømessige synergier, med løpende tilgang til maksimalt kortreiste likeverdige brukte deler i skadeoperasjonen.

Reparasjonen koster like mye som bilen er verdt

Bjarne Brøndbo og familien har drevet bilopphuggeri i mange år, og markert seg med innovativ tenkning innenfor denne bransjen . FOTO: BJØRN TORE NESS
Bjarne Brøndbo og familien har drevet bilopphuggeri i mange år, og markert seg med innovativ tenkning innenfor denne bransjen . FOTO: BJØRN TORE NESS

En lang vei til verkstedene

Brøndbo-familien som står bak Bil1Din har drevet bildemontering i 50 år. Ved det moderne anlegget i Namdalen går selskapets 30 ansatte kirurgisk til verks og fremstiller årlig 30.000 brukte deler for det norske proffmarkedet.

– I et miljøperspektiv er det helt unødvendig å først måtte utvinne råvarer, så bruke energi til å produsere en ny bildør for deretter å frakte den til Norge fra den andre siden av kloden når det allerede finnes en feilfri, likeverdig identisk brukt bildør tilgjengelig nær verkstedene, sier Bjarne Brøndbo.

– Brukte deler har hatt en lang vei til verkstedene i Norge. Jeg har i mange år håpet at en tung bil-bransjeaktør skulle ønske en strukturell tilnærming som dette. Sammen realiserer vi nå en betydelig satsing på gjenbruk og sirkulærøkonomi i bilbransjen. Når Bilia implementerer dette i sitt drifts-system, gjør vi forhåpentligvis likeverdige brukte bildeler til et grønt valg for veldig mange, sier Brøndbo.

LES MER: Hvert år knuser vi 40.000 biler

Fikk du med deg dette? Her er Bjarne Brøndbo gjest i Broompraten