Ved at utrykningskjøretøy kan sende signaler til infrastrukturen på og rundt veiene, kan man få til bedre trafikkflyt enn i dag.
Ved at utrykningskjøretøy kan sende signaler til infrastrukturen på og rundt veiene, kan man få til bedre trafikkflyt enn i dag.

Nytt system skal gjøre at noen alltid får grønt lys

Her handler det om sikkerhet og trafikkflyt.

Bilene blir stadig smartere – og får teknologi som kan brukes til en rekke ulike formål. Vi har allerede mange biler ute på veiene som kan kommunisere med hverandre uavhengig av føreren – og for eksempel varsle om ulykker, hindere eller fare for glatte veier.

Nå er Ford i gang med et større prosjekt hvor tilkoblede og automatiserte biler kommuniserer med infrastrukturen i veinettet. Blant det de tester er tilkoblet teknologi som automatisk endrer trafikklys fra rødt til grønt for ambulanser, politi- og brannbiler som trenger å komme raskest mulig frem.

Åtte lyskryss på rad

Teknologien reduserer også risikoen for kollisjoner i lyskryss som følge av utrykningsbiler som kjører på rødt lys.

– Det aller siste utrykningssjåfører trenger, om det er en brannbil som skal slukke en brann eller en ambulanse på vei til en ulykke, er å ende opp i en kø ved et lyskryss hvor de må vente på grønt lys, sier utviklingsingeniør for automatisert kjøring i Ford Europa, Martin Sommer.

For å teste teknologien har Ford brukt en veistrekning med hele åtte trafikklysregulerte veikryss etter hverandre i den tyske byen Aachen. To veistrekk i utkanten av byen med tre påfølgende lyskryss ble også tilrettelagt for forsøket av de involverte i prosjektet.

Slik skal biler og lastebiler snakke sammen

Det åpner seg svært mange nye muligheter når bilene kan kommunisere med omgivelsene.
Det åpner seg svært mange nye muligheter når bilene kan kommunisere med omgivelsene.

Bremset saktere ned

Testbilen, en Ford Kuga ladbar hybrid, ble blant annet utstyrt med en enhet som gjorde at den kunne kommunisere med infrastrukturen. Bilen fungerte både som utrykningskjøretøy og vanlig personbil under forsøkene.

For å simulere en utrykningssituasjon ble det sendt et signal fra bilen til trafikklyset om å endre seg til grønt. Da bilen hadde passert lyskrysset, gikk trafikklysene tilbake til å fungere som vanlig.

Da trafikklyset viste rødt, gjorde også teknologien at bilen bremset sakte ned tidligere, både for å unngå bråbrems og å være mest mulig i bevegelse.

Med denne har Volvo klart noe ganske utrolig

Bruk av ny teknologi kan også gi bedre flyt i trafikken, ved at bilene tidlig får en advarsel om hva som skjer foran dem.
Bruk av ny teknologi kan også gi bedre flyt i trafikken, ved at bilene tidlig får en advarsel om hva som skjer foran dem.

Få trafikken til å gli smidig

Kommunikasjonsteknologien som er brukt mellom bil og trafikklys er av typen C-V2X (Cellular Vehicle-to-everything). Dette er en plattform som kobler sammen biler med infrastruktur langs veien, andre biler og trafikanter.

Målet er å redusere faren for ulykker, samtidig som man kan få trafikken til å gli mer smidig. Det igjen reduserer utslippene fra trafikken.

Fords ingeniører testet dette systemet som en del av et større prosjekt som er finansiert av tyske myndigheter, med støtte fra flere private og offentlige partnere.

Apropos sikkerhet: Visste du at dette er påbudt i alle nye biler?

Video: Her oppdager bilen at det snart smeller