Her har UP flyttet skiltet til selve kontrollplassen - i Lier utenfor Drammen. Foto: UP.
Her har UP flyttet skiltet til selve kontrollplassen - i Lier utenfor Drammen. Foto: UP.

UP reagerte raskt da de oppdaget denne advarselen

Flyttet den like godt bort til kontrollplassen.

Denne uken hadde Utrykningspolitiet (UP) kontroll i en 60-sone i Lier, utenfor Drammen. Det var det tydeligvis noen som ikke hadde veldig sans for. I løpet av kontrollen ble det nemlig satt opp en papplatefor å varsle om kontrollen, et stykke unna.

Dette skrev UP på sin Snapchat-konto:

En hyggelig bilist varslet om at noen hadde satt opp skilt om kontroll i Lier. Skiltet sto et stykke før UP-patruljene.

I tillegg la det ut et bilde av det hjemmelagde pappskiltet. Og ett bilde til – der de hadde flyttet skiltet bort til kontrollen sin.

Kan få farlige konsekvenser

Patruljene flyttet skiltet til kontrollplass, slik at den ble tilstrekkelig merket. Husk at du aldri vet hvem du varsler om politikontroller! Det kan være en ruspåvirket fører eller andre personer som ikke har noe på veiene å gjøre.

Her sto pappskiltet først, før politiet flyttet det. Foto: UP.
Her sto pappskiltet først, før politiet flyttet det. Foto: UP.

Lokalavisen Drammens Tidende. skrev først om saken. Til avisen sier distriktsleder for UP Sør, Karin Walin, følgende:

– Vi ønsker ikke at oppmerksomheten tas bort fra veien. Det er også viktig å vite hvilke konsekvenser en slik varsling kan ha, for eksempel at vi ikke får stanset dem som kjører ruspåvirket i trafikken. De utgjør en fare for både andre trafikanter og seg selv, sier Walin.

Ser du hvor UP befinner seg på dette bildet?

Forskjell mellom by og land

Men selv om UP misliker det, er det slett ikke uvanlig at andre varsler om kontrollene deres. i 2019 gjennomførte Respons Analyse en undersøkelse på vegne av alkovettorganisasjonen Av-og-til. Den viste at nesten hver fjerde person som bor på bygda har valgt å varsle andre bilister om politikontroll.

Her var det også klare forskjeller mellom by og land:

Av de som sa at de hadde varslet andre om en politikontroll, bodde 23 prosent i en kommune med mindre enn 25.000 innbyggere. For kommuner med innbyggertall mellom 25.000 og 100.000 varr andelen 13 prosent, mens bare 8 prosent av de som bodde i en stor by med over 100.000 innbyggere svarteja på dette.

UP-sjefen: – Helt greit å sladde litt

– Tenk etter hvem du når

Daværende UP-sjef Steven Hasseldal kommenterte undersøkelsen og kom med en klar oppfordring:

– Tenk etter hvem du faktisk når med varselet ditt. Kanskje ender du opp med å bidra til at en fartsgal sjåfør eller en notorisk ruskjører ikke blir stanset. I verst tenkelige scenario kan disse sjåførene forårsake en alvorlig ulykke etter neste sving. Det vil vi gjøre alt i vår makt for å forhindre, sa han.

Varslet andre om kontroll, det skulle han ikke gjort

Video: Denne bilen har vi ventet lenge på!

df