Her blir vi knust på elbil-salg

Og det kan gi oss et problem.

Norge er viden kjent for våre rolle som lokomotiv på innfasing av elbiler. Ingen land i verden er i nærheten av å ha en like høy elbil-andel av nybilsalget. I 2021 var den på over 60 prosent totalt. Mot slutten av året var mer enn 7 av 10 nybiler elektriske.

Totalt ble det registrert 113.000 elbiler i fjor. Alt tilsier at vi innen sommeren vil bikke en halv million elbiler totalt, på norske veier.

I resten av verden er elbilandelen fortsatt marginal. Men det merkes nå at flere store markeder begynner å våkne opp.

USA viktig

I Kina og Europa har elbilandelen økt med henholdsvis 41 og 51 prosent per år de siste fem årene, ifølge Powertechnology.com. Det blir mange biler hvert år!

Kina alene står for rundt 2,2 millioner elbiler i 2021.

I USA ligger man et godt stykke bak. Men president Joe Biden har gjort det til en av sine fanesaker at elbil-andelen skal økes.

Målet hans er at den skal være på 50 prosent innen utgangen av 2030. Det tilsvarer i tilfelle ni millioner elbiler årlig. Da snakker vi volumer!

Nye avgifter – men noen ladbare hybrider blir ikke dyrere

Lucid Air er en av de nye elbilene som er på markedet i USA – og som er planlagt lansert i Norge/Europa.
Lucid Air er en av de nye elbilene som er på markedet i USA – og som er planlagt lansert i Norge/Europa.

Utfordringer

Når en rekke av de store markedene begynner å hive seg på elektrifiseringen, vil det kunne få betydning for norske kjøpere.

Akkurat nå er det nemlig betydelige utfordringer knyttet til leveringen av elbiler – både på grunn av høy etterspørsel i forhold til produksjonen og fordi det er halvleder (chip)-mangel.

I denne sammenhengen blir Norge et veldig lite markedet – som fort risikerer å bli nedprioritert.

Elbilene har passert magisk grense – en måned før jul

Ford og Tesla

Et eksempel på hvordan den høye etterspørselen i andre land påvirker oss her i Norge, ser vi på Fords eleketrisks pickup, F-150 Lightning. Interessen "hjemme" i USA er så stor, at det ikke blir nok biler til Europa/Norge.

Det samme ser vi med Tesla Model S og Model X. Disse er nå kommet i en fornyet utgave i USA. Planen var i utgangspunktet å lansere mot slutten av 2021, deretter tidlig i 2022. Men nå blir dette skjøvet videre framover i tid.

En rekke norske kunder må også finne seg i å vente lenge på elbiler fra blant annet VW, Audi og BMW, på grunn av halvleder-mangel og for høy etterspørsel i forhold til produksjonen.

Dansken Henrik Fisker står bak det elektriske bilmerket Fisker – og første modell ut er SUV-en Ocean. Den kommer til Norge mot slutten av året.
Dansken Henrik Fisker står bak det elektriske bilmerket Fisker – og første modell ut er SUV-en Ocean. Den kommer til Norge mot slutten av året.

Frustrerte kunder

– Akkurat nå er det grunn til å tro at det vil bli flere, snarere enn færre, slike eksempler framover. Vi får stadig henvendelser fra kjøpere som er frustrert over lange ventelister og som lurer på hva de bør gjøre, sier redaktør i Broom, Knut Skogstad.

Han tror merkene som kan levere bil raskt, vil få et betydelig fortrinn i tiden framover.

– Når ventetiden blir på over ett år, tror jeg mange velger å lete andre steder. Tesla har for eksempel tjent mye på å kunne levere biler raskt. De fleste kinesiske merkene har også normal leveringstid, på under et halvt år nå. Dermed har de også gode muligheter til å stjele salg fra merker som sliter med lange ventelister, sier Skogstad.

Video: Fords elektriske pickup frister mange nordmenn

Elbilsalget går så det suser - men en ting gjør at mange blir frustrert