Fords Transit-serien av el-varebiler er blant de beste på viktige egenskaper – men er faktisk for billige til å få Enova-støtte.
Fords Transit-serien av el-varebiler er blant de beste på viktige egenskaper – men er faktisk for billige til å få Enova-støtte.

Elbilene får støtte – men denne er rett og slett for billig

Der andre merker får opptil 50.000 kroner, får Ford Transit null.

For å sette ekstra fart på overgangen til nullutslipps-biler, gir statseide Enova støtte på opptil 50.000 kroner til kunder som kjøper el-varebil i stedet for tradisjonell bensin- eller dieselvarebil.

Broom har gått gjennom den komplette listen over elektriske varebiler på det norske markedet, og den omfatter etter hvert et stort antall modeller – som får støtte fra noen få tusenlapper og oppover.

Men ett bilmerke og en modellserie får absolutt ingen ting. Fords E-Transit må kjøperen betale full pris for, uten en eneste krone i Enova-tilskudd. Hvorfor? Jo, fordi den er for billig!

Gir ny pengestøtte til el-varebiler

Om det er skapbil eller chassis for plan eller annet påbygg hjelper like lite – uansett er det null støtte å hente. Foto: Ford
Om det er skapbil eller chassis for plan eller annet påbygg hjelper like lite – uansett er det null støtte å hente. Foto: Ford

Diskvalifiserte Ford-modeller

Samtidig mottar sammenlignbare konkurrenter opptil 50.000 kroner i tilskudd. Den ekstra oppmuntringen for å velge el-varebil gjelder altså for noen merker, men tydeligvis ikke for alle.

Hva sier Enova om dette? Pressesjef Eiliv Flakne ber om å få spørsmålet på mail:

– Hva er årsaken til at ingen av Fords elektriske Transit-modeller kan få slik støtte? Med dagens sterke nullutslipps-fokus og alle sterke oppfordringer til å prioritere slike løsninger - hva er det som diskvalifiserer Ford-modellene?

– Vi mener alle blir likt behandlet, sier seniorrådgiver Arnt-Gunnar Lium i Enova til Broom. Foto: Enova
– Vi mener alle blir likt behandlet, sier seniorrådgiver Arnt-Gunnar Lium i Enova til Broom. Foto: Enova

– Det beste rådet her er trolig at du tar spørsmålet til Ford. Det er de som laster opp prisene, og hvis modellen kommer ut i 0,00 er nok det fordi modellen ikke utløser støtte, svarer pressesjef Eiliv Flakne.

Opp til 50.000

Støtte til kjøp av el-varebil er ett av flere tiltak Enova administrerer. Forutsetningen er at kjøretøyet må være en helelektrisk varebil klasse 2 med tillatt totalvekt under 4.250 kilo.

Ikke alle bilmodeller kan nødvendigvis få støtte, da støtten er knyttet til eventuell. merkostnad sammenlignet ned en tilsvarende fossilbil, står det blant annet å lese på Enovas hjemmesider.

Kompensere for merkostnad

– Sett utenfra kan det virke konkurransevridende at biler som ellers gjør den samme jobben, og som er like på nullutslipp behandles ulikt? Noen får til dels stor støtte fra Enova, mens et annet merke får null - hva slags kriterier er det som legges til grunn da?

Broom stiller spørsmålet til Arnt-Gunnar Lium, seniorrådgiver og varebilansvarlig i Enova.

– Først og fremst er det slik at støtten fra Enova skal kompensere for en eventuell merkostnad ved kjøp, ettersom el-varebiler gjerne er litt dyrere enn konvensjonelle varebiler.

Ford satser tungt på elektrifisering og er klare på at nyttekjøretøyene spiller en viktig rolle her.
Ford satser tungt på elektrifisering og er klare på at nyttekjøretøyene spiller en viktig rolle her.

30 prosent støtte

– På denne måten er målet å bidra til å øke utbredelsen av elektriske varebiler, sier Lium, og minner om at systemet med varebil-støtte startet i 2019, og at utviklingen siden har gått i rekordtempo – ikke minst når det gjelder tilgjengelige elektriske varebil-modeller.

– Enkelt sagt fungerer det slik at om vi sier at elbilen koster 500.000, og dieselen koster 400.000, så er den merkostnaden som utløser støtte 100.000 kroner. Av dette skal støtten utgjøre 30 prosent, i dette tilfellet altså 30.000 kroner. For å oppnå størst mulig rettferdighet har vi laget en mal som brukes på alle varebiler som søker støtte. Denne malen bygger på fem faktorer – lastevolum, effekt, nyttelast, egenvekt og drivhjul. Det er disse dataene vi ser som viktigst for prisdannelsen, sier Lium.

De som kjøper kan få 50.000 i støtte

Ingen merpris – ingen støtte

– Hvorfor kommer da Ford ut med null støtte for alle sine modeller, mens andre merker får støtte?

– Det kan være to grunner til dette. Det kan tenkes at vi kan mangler enkelte data. Men det kan også tenkes at Ford har priset sine elbiler gunstig. Dersom prisen på el-varebilen er lik eller lavere enn prisen for tilsvarende dieselbil, så finnes det ingen merpris – og ergo trengs det heller ikke noen støtte.

Ford investerer tungt i elektrifisering av modellprogrammet, og har tatt frem en serie moderne og prisgunstige varebiler. Foto: Ford
Ford investerer tungt i elektrifisering av modellprogrammet, og har tatt frem en serie moderne og prisgunstige varebiler. Foto: Ford

Kommer bedre ut uansett

– Men virker det ikke konkurransevridende når de fleste får støtte i varierende omfang, mens noen ikke får noen ting? Målet er jo raskest mulig overgang til nullutslipps-biler, og da er det vel fordel om alle får støtte?

– Med den beregningsmalen vi bruker, og de forutsetningene som ligger til grunn innenfor Statsstøtteregelverket, mener vi at alle bilmerker blir behandlet likt. Støtten er det jo dessuten kunden, og ikke bilforhandleren som får. Kunden kommer jo bedre ut her uansett, for når det ikke er noen merpris å kompensere for, så slipper i alle fall kunden å betale de overskytende 70 prosent av merkostnaden etter at Enova har dekket 30 prosent, slutter Lium.

Hos Ford Motor Norge har adm. direktør Per Gunnar Berg et annet svar på spørsmålet.

Slik gjør de bilene perfekte for Norge

Får ikke noe som helst

– Det vi sitter igjen med, er at våre elvarebiler er for billige sammenlignet med dieseldrevne varianter. Ford har utviklet helelektriske E-Transit for å være et fullgodt alternativ, også prismessig, til et nyttekjøretøy med tradisjonell forbrenningsmotor.

Derfor har vi priset nye E-Transit over 100 000 kroner lavere enn våre største helelektriske konkurrerende modeller. Denne svært gunstige prisen blir vi nå «straffet» for av Enovas støtteordning.

– Både nyttelasten, ytelsene og den helelektriske rekkevidden på opptil 317 km gjør E-Transit til en av de beste i klassen. Prisen, som er fra 494.900 kroner, er imidlertid for lav, sammenlignet med den tilsvarende dieseldrevne varianten, til at de som kjøper E-Transit får noe som helst fra Enovas støtteordning Heldigvis er vår E-Transit i utgangspunktet så bra priset at den selv uten Enova-støtten fremdeles er betraktelig billigere enn de største konkurrentene, forklarer Berg.

– Dette henger rett og slett ikke sammen, sier adm. direktør i Ford Motor Norge, Per Gunnar Berg. Foto: Ford
– Dette henger rett og slett ikke sammen, sier adm. direktør i Ford Motor Norge, Per Gunnar Berg. Foto: Ford

– Henger ikke sammen

– Hva er din kommentar til dette?

– Når målet med støtteordningen er å selge flere elektriske varebiler og bidra til et grønt skifte innenfor næringsmarkedet, fremstår det som relativt uforståelig at vi blir straffet fordi vi som en stor global produsent klarer å tilby en lav veiledende pris på et moderne og godt utstyrt helelektrisk nyttekjøretøy. Dette gjør vi jo nettopp for å bidra til dette skiftet, sier han.

– Ser du noen løsning?

– For å få Enova-støtten på opptil 50.000 kroner per elvarebil, måtte vi ha satt opp prisen på nye E-Transit betydelig. Det alternativet fremstår som helt uaktuelt, når selve målet med ordningen er å stimulere til at flere velger en helelektrisk drivlinje. Det henger rett og slett ikke sammen, understreker Ford Motor Norge-sjefen overfor Broom.

Presset prisene ned

Berg påpeker at når store globale produsenter som Ford satser for fullt på elektrifisering av alle sine bilmodeller, inklusive nyttekjøretøyene, er det ikke lengre slik at forskjellen i innkjøp mellom helelektriske nyttekjøretøy og biler med tradisjonell forbrenningsmotor er like store som de var tidligere.

– At vi kan levere E-Transit billigere enn flere av våre konkurrenter klarer med sine modeller, bør vi ikke straffes for. Men med innretningen Enovas støtteordning har i dag, blir vi straffet for å tenke nytt og stort – og å lykkes med å presse prisene ned.

Nå kan arbeidsplassen til mange nordmenn forandre seg stort

Se video av E-Transit under: