Denne uken er det meldt mye snø flere steder i landet. Det betyr at det virkelig haster med dekkskift for etternølerne her. Foto: NTB Scanpix
Denne uken er det meldt mye snø flere steder i landet. Det betyr at det virkelig haster med dekkskift for etternølerne her. Foto: NTB Scanpix

Nå har mange bileiere seriøst dårlig tid

Meldt mye snø flere steder i landet.

Vinteren har vært på noen snarvisitter flere steder i landet allerede. Denne uken kommer den tilbake – det er meldt mye snø de neste dagene.

Det betyr også at mange bileiere nå har seriøst dårlig tid. Det er nemlig mange som fortsatt kjører på sommerdekk, selv om vi snart er i desember.

Forsikringsbransjen er tett på dette og har også interessante tall. Sist vinter hadde for eksempel 6,3 prosent av bilene som var inne til skadetaksering hos If, sommerdekk. Det var en økning på 1,4 prosentpoeng fra vinteren før. Tallene baserer seg på skadetaksering av over 15.000 If-forsikrede biler vinteren 2020/2021.

Ditt ansvar

– Brorparten av skadene skjer ved første snøfall, men også langt senere på vinteren er det en god del biler med sommerdekk involvert i ulykker. Her er det store ulikheter mellom fylkene, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

– Feil dekk på bilen er en rullende ulykke som venter på å skje. Bestemmelsene i kjøretøyforskriften til veimyndighetene slår fast at bilen skal være skodd for forholdene der den kjører. Det er ditt ansvar som bilfører å gjøre vurderingen, sier Clementz.

Tre billigbiler som tar deg trygt frem på vinterføre

Selv i januar og februar er biler involvert i ulykker skodd med sommerdekk, opplyser If. (Foto: If)
Selv i januar og februar er biler involvert i ulykker skodd med sommerdekk, opplyser If. (Foto: If)

Flest i Rogaland

Det er store forskjeller i dekkbruk mellom fylker og regioner i Norge:

– Ofte kommer Sørlandet og Vestlandet høyt opp på lista med sommerdekk på vinterføre. At kystområdene drøyer med vinterdekk, henger trolig sammen med et mildere klima og lite snø på vinteren, sier Clementz.

Sigmund Clementz er kommunikasjonssjef i forsikringsselskapet If.
Sigmund Clementz er kommunikasjonssjef i forsikringsselskapet If.

Sist vinter var det Rogaland (12,7 prosent), Oslo (7,9 prosent) og Agder (7,6 prosent) som hadde høyest sommerdekkandel ved bilskader på vinteren, viser skadestatistikken til If.

Høyest piggdekkandel hadde for øvrig Nordland (88,2 prosent), Troms og Finnmark (79,7 prosent) og Møre og Romsdal (48,6 prosent). Disse fylkene pleier vanligvis å ligge på piggdekktoppen.

Se nøye på dette bildet – vet du hvordan du skal kjøre?

945 med sommerdekk

På toppen over biler som brukte vinterdekk uten pigger, troner Viken og Oslo med andeler på henholdsvis 86,4 prosent og 83 prosent sist vinter.

– Dessverre ser vi at en del bruker sommerdekk gjennom hele vinteren. Det er foruroligende. De dagene det kommer snø brått på eller det er underkjølt veibane, tar noen unødvendige og farlige sjanser, sier Clementz.

If fører hver vintersesong statistikk over hvilken type dekk kundenes skadde biler har ved taksering i perioden 1. november til første mandag etter 2. påskedag. Sist vinter ble det på landsnivå registrert dekkutstyr på 15.070 personbiler, varebiler og bobiler ved skadetaksering. 945 av disse hadde sommerdekk på bilen.

Dette er den største tabben på vinterføre

Dekktips for vinteren

  • Fra 1. november og til første mandag etter 2. påskedag må mønsterdybden i dekkene være minst 3 millimeter, etter myndighetenes krav. If anbefaler at du skifter dekk før du har nådd denne mønsterslitasjen. Mønsterdybde måles i hovedrillene i de midterste tre firedeler av slitebanens bredde og rundt dekkets omkrets, bortsett fra der det er plassert slitasjevarslere.
  • Bruk av piggdekk eller kjetting er ikke lov fra og med første mandag etter 2. påskedag til og med 31. oktober. I Nordland, Troms og Finnmark er tilsvarende periode fra og med 1. mai til og med 15. oktober. Det finnes ingen frister når du bruker piggfrie vinterdekk.
  • Uavhengig av mønsterdybde og dekkslitasje: Sjekk gummiens tilstand, da gummiens egenskaper forringes over tid, og dekkene blir stivere, hardere og glattere. Det anbefales at vinterdekk skiftes etter fire til fem sesonger på bilen.
  • Husk å sjekke at dekktrykket er riktig, og pass på å kontrollere og etterskru mutterne etter at du har kjørt 10-12 kilometer.

Kilde: Forsikringsselskapet If

Video: En av Norges mest solgte – den er også en stor bruktbil-suksess