I dag må personer som er 80 år eller eldre få en helseattest hvert tredje år for å beholde førerkortet. Nå har samferdselsminister Knut Arild Hareide satt ned foten for en endring her. Foto: NTB Scanpix.
I dag må personer som er 80 år eller eldre få en helseattest hvert tredje år for å beholde førerkortet. Nå har samferdselsminister Knut Arild Hareide satt ned foten for en endring her. Foto: NTB Scanpix.

Vil ikke gjøre det enklere for eldre å beholde førerkortet

Knut Arild Hareide stopper forslag.

I dag må personer som er 80 år eller eldre, fremlegge en helseattest hvert tredje år for å få beholde førerkortet.

Denne ordningen har vært omdiskutert. Det har blitt jobbet fra flere hold for å avvikle den helt, noe blant andre Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti har tatt til orde for.

I februar vedtok Stortinget å be regjeringen oppheve kravet om helseattest for eldre bilførere, og i mai ba de om at dette ble gjennomført med virkning fra senest 1. august.

Som en oppfølging av vedtaket fra februar, ble Statens vegvesen og Helsedirektoratet i april bedt om å utrede mulige konsekvensene av å fjerne kravet om obligatorisk aldersbestemt helseattest, og å vurdere mulige alternative tiltak. Samferdselsministeren mottok rapporten 1. oktober.

– For meg er saken klar

Nå er det klart at samferdselsminister Knut Arild Hareide ikke vil fjerne kravet om obligatorisk helseattest:

– Det skal være trygt å ferdes i trafikken. Krav om obligatorisk helseattest for eldre bilførere er et viktig virkemiddel for å sikre at de med førerrett er trygge sjåfører. Anmodningen fra Stortinget om å oppheve dette fra 1. august, var ikke mulig å møte fordi viktige faglige vurderinger manglet. Nå har jeg fått disse, og for meg er saken klar, sier Hareide, i en pressemelding.

Bjørg (86) mistet førerkortet - etter test hun ikke skulle tatt

Opp til ny regjering

Han legger til:

– Jeg oppfatter rapporten som en sterk faglig anbefaling om å beholde kravet om helseattest. Derfor ønsker jeg ikke å fjerne det, av hensyn til trafikksikkerheten. Det vil være opp til den nye regjeringen å ta stilling til hvordan dette skal følges opp videre, sier Hareide.

I rapporten fremgår det at Statens vegvesen anser det som sannsynlig at det vil innebære en økt trafikksikkerhetsmessig risiko å fjerne kravet til obligatorisk aldersbestemt helseattest. De vurderer også at det ikke foreligger alternative ordninger, som i samme grad som obligatorisk aldersbestemt helseattest er egnet til å fange opp de som ikke oppfyller helsekravene.

75-åringene er de sikreste i trafikken

– Fastlegene har ansvar

FrPs stortingsrepresentant og transportpolitiker Tor Andre Johnsen er en av dem som har markert seg med sterk motstand mot ordningen med helseattest. Han har tidligere uttalt at han ikke er redd for en avvikling av ordningen vil redusere trafikksikkerheten.

– Nei, det er jeg ikke. Fastlegene har selvsagt fortsatt et ansvar for å vurdere om pasientene sine er egnet til å kjøre bil eller ikke, men vi skal ikke ha en helseattest og en egen særnorsk test som diskriminerer grupper av befolkningen basert på alder og som bare eldre må ta, sa Johnsen.

Det hører med til saken at land som Sverige, Danmark og Tyskland ikke har særordninger for eldre som gjør at de jevnlige må fornye førerkortet.

Så mye sikrere er det å kjøre ny bil

Bakgrunn:

  • Forslaget som er fremmet av SV: Stortinget ber regjeringen fjerne kravet om obligatorisk, aldersbestemt helseattest for eldre som grunnlag for førerkort.
  • Det er rundt 60.000 personer over 80 år med førerkort her i Norge. Selv om det er flere eldre som kjører bil, har antall drepte eller skadde eldre førere gått ned

Video: Derfor er skinnseter på vei ut i mange nye biler