Det kan være vanskelig å finne ut om en bil har hatt alvorlig kollisjonsskade. Det kan et nytt register endre på. Illustrasjonsfoto: Colourbox.
Det kan være vanskelig å finne ut om en bil har hatt alvorlig kollisjonsskade. Det kan et nytt register endre på. Illustrasjonsfoto: Colourbox.

Nytt system skal gjøre det vanskeligere å selge trafikkfarlige biler

Statens vegvesen vil ha skaderegister.

Det er mange mulige fallgruver å gå i når du kjøper bruktbil. Så er da også tvister i etterkant av bruktbilkjøp det som topper statistikken over saker hos Forbrukerrådet, år etter år.

Noen ganger handler det om detaljer og misforståelser. Men det kan også være omfattende saker som skaper problemer.

I den siste kategorien finner vi biler som har hatt store sikkerhetsmessige skader.

Når du kjøper bruktbil, er det ikke uten videre enkelt å finne ut om det er tilfelle. Det ønsker Statens vegvesen å gjøre noe med:

Etterspurt av mange

– Det er viktig å kunne være trygg på at bilen du kjøper ikke har alvorlige skader som det ikke opplyses om, og som kan ha betydning for trafikksikkerheten. Derfor har Statens vegvesen, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, utredet behovet for et skaderegister for bil. Denne utredningen vil vi nå arbeide videre med, i samråd med berørte aktører, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Behov for pålitelig informasjon om bilenes skadehistorikk i forbindelse med kjøp og salg har lenge vært etterspurt av aktører som Forbrukerrådet, NAF, Norges Bilbransjeforbund og Bilimportørenes Landsforening.

Vi bulker for 34 millioner kroner – hver dag

Selv om skaden kanskje ikke ser veldig stor ut, kan det være behov for omfattende utbedring i etterkant.
Selv om skaden kanskje ikke ser veldig stor ut, kan det være behov for omfattende utbedring i etterkant.

Levert utredning

Etter dialog med disse aktørene, ga derfor Samferdselsdepartementet Statens vegvesen i oppdrag å utrede behovet for å tilgjengeliggjøre skadeopplysninger for bil og et eventuelt rettslig grunnlag for dette nærmere, i august 2020. Denne utredningen ble levert 1. juni i år.

I utredningen vurderer Statens vegvesen det som hensiktsmessig og fornuftig å etablere et offentlig tilgjengelig skaderegister for bil. Formålet vil være å hindre at kjøretøy med skader av betydning for trafikksikkerheten, blir omsatt i bruktbilmarkedet og brukt på norske veier, dersom det ikke kan dokumenteres at kjøretøyet er forsvarlig reparert.

Denne lille saken kan gi deg en kjemperegning

Styrke trafikksikkerheten

Statens vegvesen foreslår videre at et skaderegister bør baseres på relevante opplysninger fra forsikringsselskapene, og suppleres med informasjon om verkstedsreparasjon. Utredningen tar ikke stilling til organisering og eierskap for et eventuelt register, men peker på behov for lovendringer.

Samferdselsdepartementet vil nå, på bakgrunn av Statens vegvesen tilrådninger, arbeide videre med denne saken i samråd med berørte aktører.

– Et slik register vil bedre forbrukervernet ved bruktbilkjøp, og ikke minst styrke trafikksikkerheten fordi det vil gjøre oss tryggere på at biler med alvorlige skader ikke vil kjøre på veiene våre, sier Hareide, i en pressemelding.

Selgeren "glemte" å fortelle om noe veldig viktig...

Video: Forbrukerrådet advarer mot en type bilselgere