En ATV som denne var rigget til å kunne kjøre over 100 km/t.
En ATV som denne var rigget til å kunne kjøre over 100 km/t. Foto: Statens vegvesen

Svart nøkkel ga ulovlig toppfart – det ble dyrt

To dagers kontroll i Rørvik ga sekssifret beløp til statskassen.

Mange av utekontrollene til Statens vegvesen skjer på faste og kjente steder. Dette kan være på en kontrollstasjon med vekt, eller det kan være på større rasteplasser og lignende. Hensikten er alltid det samme – å jobbe for at trafikksikkerheten skal bli stadig bedre.

Mye oppmerksomhet rettes mot yrkestransport, og her er det også et mål å være med på å sikre like konkurransevilkår. Da handler mye om vekt og mulig overlast, overholdelse av kjøre- og hviletidsbestemmelser, siktforhold, lastsikring, dekk og andre tekniske faktorer.

Nylig valgte vegvesenets kontrollører nord i Trøndelag å gjennomføre en to dagers kontroll litt utenfor de viktigste hovedveiene, og resultatet må nesten kalles storfangst.

Nektet å stoppe i kontrollen - det var kanskje ikke så rart

29 gebyrer og 50 mangellapper

– Vi reiste til Rørvik, og i stedet for å gjøre kontroll på de vanlige plassene langs innfartsveiene til kystbyen, valgte vi å stille oss opp i sentrum, forteller overingeniør Mariusz Szymczyk til Broom.

I løpet av de to kontrolldagene ble 10 tunge og 74 lette kjøretøy kontrollert. Resultatet var ikke bra: 50 kjøretøy fikk skriftlige mangler, 7 ble anmeldt og det ble utstedt i alt 29 gebyrer.

Tre ble anmeldt for å ha endret konstruktiv hastighet på ATV. En fører brukte for eksempel «svart» nøkkel som ga mulighet til å kjøre over 100 km/t med hans ATV.

Kontrollen avdekket mye slurv med skilter på lette motorsykler.
Kontrollen avdekket mye slurv med skilter på lette motorsykler. Foto: Statens vegvesen

Det haglet gebyrer

Tilsvarende forhold gjaldt to mopeder, som også hadde fått høyere toppfart enn den tillatte. Her fikk førerne hvert sitt forenklede forelegg på 5.850 kroner, supplert med tre prikker på førerkortet. Mopedene ble avskiltet på stedet.

Gebyrer formelig haglet det med:

– 5 bilbeltegebyr på 1.500 kroner hver.

– 7 gebyr for kjøring uten påbudte hovedlys foran eller bak, og/eller der alle baklys og/eller bremselys var tildekket av last. Gebyr kr. 2.000,-.

– 11 gebyrer for kjøring uten korrekt bruk av kjennemerker, hvert på kr. 3.000,-.

– I tillegg var det i alt 8 gebyrer for andre forhold, blant annet på grunn av feil ved dokumenter. Det ble utstedt totalt 30 bruksforbud.

Totalt vil de to kontrolldagene i Rørvik gi over 100.000 kroner til statskassen, når også bøter knyttet til anmeldelsene medregnes.

Ved å bruke den svarte nøkkelen kunne ATV'en komme over 100 km/t i hastighet.
Ved å bruke den svarte nøkkelen kunne ATV'en komme over 100 km/t i hastighet. Foto: Statens vegvesen

Lette motorsykler

– Dette var mye på en gang?

– Ja, det er det ingen tvil om, bekrefter Mariusz Szymczyk.

– Er det slik at folk tar litt mer sjanser på steder dere ikke ofte er?

– Det kan nok se slik ut. I vårt distrikt er vi oftest å se langs E6 og andre hovedveier, men vi oppsøker også jevnlig steder som er litt mer i ytterkantene av distriktet – som nå i Rørvik. I tillegg sto vi denne gangen ikke der vi pleier å stå med kontroller her. Det er mye skoleungdom med lette motorsykler, og vi møtte mange av dem, forteller han.

Lastebilsjåfør ble anmeldt 11 ganger - i samme kontroll

– Vi kommer tilbake

– Det som var litt trasig denne gangen, var at vi traff på noe hos nesten alle vi stoppet. Her var det uvanlig mye i løpet av to dagers kontroll. Jeg må understreke at slikt ser vi også andre steder der vi ikke har kontroll ofte. Folk har nok lett for å tenke at «jeg tar sjansen, det er aldri kontroll her...»

Men sånn er det jo ikke – kontroll kan det bli, også på uvanlige plasser, og jeg kan love at vi kommer tilbake også til Rørvik, understreker han.

Politiet deltok også under kontrollen i Rørvik.
Politiet deltok også under kontrollen i Rørvik. Foto: Statens vegvesen

Gode tilbakemeldinger

– Hvordan reagerte ungdommene på møtet med dere?

– Vi møtte mye trivelig ungdom i Rørvik, også de som fikk kostbare pålegg. Det som var veldig gledelig, var den forståelsen de hadde for vår rolle. Det er jo for å gjøre trafikken sikrere for alle at vi gjennomfører kontrollene våre.

– I vegvesenet er vi opptatt av den gode samtale, og å være mer opptatt av informasjon og rådgivning enn moralske pekefingre. Vi har alle vært unge en gang, og sikkert ikke alltid gått «helt etter boka». Det må vi huske å ta høyde for, sier Mariusz Szymczyk, som har en positiv sluttkommentar til kontrollen i Rørvik – selv om det var vel mange anmerkninger:

– Det var en trivelig kontroll, med mange gode tilbakemeldinger, både fra dem vi stoppet og fra publikum, fastslår han.

Da kontrollørene oppdaget dette ble det bruksforbud

Video: Her setter de rekkevidderekord med Mustang Mach-E

df

df

df