Statens vegvesen, Volvo og Polestar skal hente ut detaljert informasjon fra biler som er ute på veiene. Foto: Statens vegvesen.
Statens vegvesen, Volvo og Polestar skal hente ut detaljert informasjon fra biler som er ute på veiene. Foto: Statens vegvesen.

Datafangst fra bilene skal hjelpe Vegvesenet

Nytt samarbeidsprosjekt er i gang.

Moderne biler blir i større og større grad datamaskiner på hjul. I dette ligger også at de samler inn store mengder informasjon mens de ruller ute på veiene. Det skal Statens vegvesen nå utnytte.

I samarbeid med Volvo og Polestar skal de hente ut detaljert informasjon fra biler som er ute og kjører. Det kan gi oss bedre, tryggere og billigere veier.

De tre skal «høste» data fra de 165 Polestar-bilene Vegvesenet leaser til bruk i sin tjeneste.

– Vegvesenet er spesielt interessert i data om hvordan kjøretøyet opplever veien. Dette gir oss tilgang til data og informasjon som tidligere ikke har vært praktisk mulig å hente ut, forklarer prosjektleder Tomas Levin.

Kan varsle om flere ting

Statens vegvesen bestilte i utgangspunktet 140 eksemplarer av elbilen Polestar 2, de utvidet nylig med ytterligere 25 biler.

Vanligvis blir data fra bilene sendt til bilprodusentene, som bruker disse til produktutvikling. Nå ønsker Vegvesenet å se om disse dataene kan brukes til mer.

Sensorer i bilene brukes blant annet til å varsle førere om at det er glatt. Samme data kan brukes for å få riktig og presist nivå på vintervedlikehold. Data fra kjøretøy kan også varsle om feil i infrastrukturen, som manglende eller uleselige skilt.

Sjokkerte kontrollørene: – Har aldri sett maken

Statens vegvesen håper å få inn verdifull kunnskap fra veinettet i sitt nye datafangst-prosjekt
Statens vegvesen håper å få inn verdifull kunnskap fra veinettet i sitt nye datafangst-prosjekt Foto: NTB Scanpix

Trolig første gang

– Vi håper at datafangsten kan føre til endringer på hvordan Vegvesenet drifter veinettet, og etter hvert også hvordan vi bygger nye veier, sier Levin, i en pressemelding.

Til nå har denne typen data kun vært hentet fra test-kjøretøy, og dette er trolig første gang noen høster data fra kjøretøy i vanlig drift i Norge. Prosjektet gir en unik tilgang til stordata, som vil forbedre bruken og analysen av data.

Det vil føre til bedre prosesser internt i Vegvesenet, men også gi brukerne av veinettet tryggere og bedre forhold.

Slik kan bilene advare hverandre

Personopplysninger

Aktiviteten er en del av Vegvesenets satsing på ny teknologi gjennom et eget program for intelligente transportsystemer (ITS).

– Gjennom dette prosjektet skal vi teste denne typen teknologi på oss selv i Statens vegvesen, for å se om dataene er noe vi kan utnytte. Vi skal også finne gode og praktiske måter å innhente data på. For at trafikantene skal ønske å dele data med oss, er vi i Vegvesenet avhengig av at de har tillit til oss. Derfor er såkalt «privacy by design» en viktig del av prosjektet, sier Levin.

Det betyr at tjenesten skal designes slik at den ikke samler inn personopplysninger, hvis det er mulig. Hvis det ikke er mulig å løse problemet uten å samle inn personopplysninger, skal kun opplysninger som er tvingende nødvendig innhentes.

Snart kan sensorer i veibanen avsløre verstingene

Fakta om samarbeidsprosjektet:

  • Å hente ut data fra kjøretøyene – hvilke løsninger finnes, og hvilken metode er best
  • Datadeling – tekniske forhold, brukerrettigheter og tilgjengelighet
  • Dataanalyse – I hvilken grad skal data bli behandlet, av hvem og er det behov for deling av andre data for å gjennomføre analyse
  • Juridiske og organisasjonsmessige hensyn – brukersamtykke, GDPR

Video: Dette er Vegvesenets nye superscanner – til 700.000 kroner