Grønn Ungdoms nasjonale talsperson Hulda Holtvedt mener det er «stygt og slitsomt» med så mange biler i Oslo. Foto: Scanpix
Grønn Ungdoms nasjonale talsperson Hulda Holtvedt mener det er «stygt og slitsomt» med så mange biler i Oslo. Foto: Scanpix

MDG vil ha elbilen ut av byen – arrogant og nedlatende, svarer FrP

Vil redusere biltrafikken i byene drastisk.

MDG vil kvitte seg med bensin og diesel først. Men i de større byene skal også elbilen vekk.

– Vi mener byene blir bedre med færre biler som står parkert rundt omkring, lager svevestøv og okkuperer plass.

Det sier nasjonal talsperson Hulda Holtvedt i Grønn Ungdom til NTB.

Hun viser til MDGs nye partiprogram. Der går partiet inn for å redusere biltrafikken i og rundt de større byene med en tredel innen 2030.

Det betyr at også elbilene må vekk.

– Vi har vært veldig opptatt av at vi må redusere biltrafikken og tørre å være radikale i hvor mye vi sier at vi skal redusere biltrafikken – også trafikken med elbiler.

Egen politikk for byene

Holtvedt understreker at MDG ikke har samme politikk for landsbygda.

– Jeg er veldig for elbil på bygda. Men i byene så må vi kunne snakke om ikke å planlegge byen rundt bilen, sier hun.

Hulda Holtvedt er Grønn Ungdoms nasjonale talsperson. Foto: Scanpix
Hulda Holtvedt er Grønn Ungdoms nasjonale talsperson. Foto: Scanpix

I byen er målet å få flere til å sykle eller ta beina fatt.

– Hvis skiftet som kommer når vi skifter til elbil, bare betyr at vi kjører like mye bil, og vi bygger like mye vei, bare for elbil, så får vi samme bilbaserte byutbygging som vi har hatt i hele forrige århundre, sier Holtvedt.

– Så kampen mot bilen kommer ikke til å stoppe bare ved at bensintanken byttes ut med et batteri?

– Nei, ikke i byene, sier Holtvedt.

– Byene våre blir mer effektive og bedre å oppholde seg i hvis vi ikke planlegger rundt veiene og parkeringsplassene.

Elbil-fordelene koster Norge 19,2 milliarder – tilsvarer hele politi-budsjettet

Kamp om plassen

MDGs fungerende partileder Arild Hermstad mener folk må ta inn over seg at også elbilen tar mye plass.

– Og i byene har vi liten plass. Samtidig slipper også en elbil ut mikroplast. Elbiler lager støy. Og det er veldig ineffektivt å basere seg på at alle skal sitte med fire tomme seter ved siden av seg og kjøre sammen i rushtrafikken, sier Hermstad til NTB.

Han mener elsykler kan dekke mange av de samme behovene som elbiler i og rundt byene.

– Men så tror jeg bilen er helt nødvendig i distriktene. For at folk skal kunne bo og komme seg rundt i distriktene, så er vi helt avhengige av bil, sier MDG-toppen.

MDG går inn for å redusere biltrafikken i og rundt de større byene med en tredel innen 2030. Det innebærer også en elbil-reduksjon. Foto: Scanpix
MDG går inn for å redusere biltrafikken i og rundt de større byene med en tredel innen 2030. Det innebærer også en elbil-reduksjon. Foto: Scanpix

– Dårlig klimapolitikk, mener Høyre

Høyres transportpolitiske talsperson, Helge Orten, mener MDG med dette presenterer dårlig klimapolitikk.

– MDG har gjort bilen til hovedfienden og vil kutte massivt i veiprosjekter i hele landet. Det er ikke god klimapolitikk, bare dårlig samferdselspolitikk. Folk og næringsliv i hele landet er avhengig av bilen for å komme seg frem og få varene ut til kundene. I løpet av de kommende årene vil bilene bli utslippsfri og bli et godt alternativ også ut fra et klimahensyn, sier Orten til Broom, og legger til:

Helge Orten, Høyres transportpolitiske talsperson. Foto: Høyre
Helge Orten, Høyres transportpolitiske talsperson. Foto: Høyre

– I de største byene legger vi til rette for byvekstavtaler, der nullvekstmålet gjelder. Det betyr at veksten i persontrafikken skal tas ved hjelp av kollektiv, sykkel og gange. Vi legger også til rette for en tilskuddsordning for å oppnå det samme i mindre byområder. Det har vist seg å være en god strategi som bidrar til en positiv utvikling av byområdene.

Vil innføre moms på elbil – disse øker mest i pris

– Arrogant!

I likhet med Høyre, mener også tidligere regjeringsparti FrP, at dette ikke handler særlig om miljø.

– Dette handler ikke om miljø, ikke om utslipp, men om en ideologisk mostand mot bilen og privatbilisme, sier Bård Hoksrud som er samferdselspolitisk talsperson i FrP.

– Her skal altså et lite mindretall, som har innrettet seg sånn at de i liten grad trenger eller ønsker å bruke bil, diktere hva det store flertallet skal gjøre eller ikke gjøre. Det er rett slett ganske arrogant og nedlatende. Hva hadde MDG tenkt om en politiker som tok til orde for sykkelfrie byer? De hadde trolig kalt det både ekstremistisk og svært inngripende. Og det hadde vært helt riktig. Å diktere hvilke transportmidler folk skal benytte seg av, og trenger, er nettopp det, sier Hoksrud til Broom.

Han mener man bør se på bilen som en del av byen.

– I byene er det mye mennesker, mange sykler, mange biler, mange busser, ja mye trafikk. Om man synes det blir slitsomt, hektisk og støyende å bo i byen, så er det lov å flytte til mer landlige strøk, avslutter Hoksrud.

Bård Hoksrud er samferdselspolitisk talsperson i FrP.
Bård Hoksrud er samferdselspolitisk talsperson i FrP. Foto: Ørn E. Borgen

Politiet viser frem den nye patruljebilen: