Når du kommer ut av byene, øker også skepsisen til elbilene, det viser ny undersøkelse fra NAF. Her står to biler til lading, på Fåvang i Gudbrandsdalen.
Når du kommer ut av byene, øker også skepsisen til elbilene, det viser ny undersøkelse fra NAF. Her står to biler til lading, på Fåvang i Gudbrandsdalen.

Fortsatt stor motstand mot elbiler mange steder i Norge

Betydelig forskjell mellom by og distrikter.

Elbilsalget er rekordhøyt i Norge. Stadig flere nybilkjøpere går for helelektrisk bil. Men samtidig er det i ferd med å oppstå store geografiske forskjeller her.

Ikke overraskende: Dette handler om by mot land. I de større byene er andelen elbiler allerede mye høyere enn i distriktene. Og mye tyder på at dette bare vil forsterke seg ytterligere de kommende årene.

Nye tall fra NAF viser nemlig at folk som bor i distriktene er langt mer skeptisk til elbil, enn de som bor i byene.

Spurt 4.000 personer

Fire av ti personer bosatt i distriktene sier nei til elbil. Det er dobbelt så stor andel som i de mest sentralt plasserte kommunene.

Dette er fasiten etter at NAF har spurt over 4.000 personer i hele Norge om de vil ha elbil neste gang de kjøper bil.

Undersøkelsen er utført av Kantar på vegne av NAF, som en del av Trafikantbarometeret som utgis senere i år.

– Dette er viktigst når du skal velge elbil

Elbilene står sterkt i byene. Her er andelen klart høyest - samtidig som mange planlegger elbil som sin neste bil. Foto: NTB Scanpix.
Elbilene står sterkt i byene. Her er andelen klart høyest - samtidig som mange planlegger elbil som sin neste bil. Foto: NTB Scanpix.

Forskjellene vil øke

Over 50 prosent av folk i sentrale strøk sier at deres neste bil blir elbil. Tilsvarende tall for distriktene er bare halvparten.

– Det er fortsatt stor motstand mot elbiler i distriktene. Det er en stor utfordring for regjeringen som vil at nybilsalget i 2025 skal være utelukkende nullutslippsbiler. Vi vet at forskjellene mellom by og land allerede er store. Elbil som andel av bilparken er på over 20 prosent i de mest sentrale kommunene i landet, men under fem prosent i distriktene. Det er ingenting som tyder på at denne forskjellen vil bli noe mindre i årene som kommer, snarere tvert imot, sier senior kommunikasjonsrådgiver i NAF Nils Sødal, i en pressemelding.

Han legger til:

– Tallene våre peker mot at elbil-forskjellen mellom sentrale og usentrale strøk bare vil øke. Det er fortsatt folk i byene som er mest interessert i å skaffe seg elbil. Om få år vil det sannsynligvis være en enda større todeling mellom by og land, med de konfliktene og dilemmaene dette medfører på bompenger og avgiftsfritak, sier Sødal.

Veier 130 kilo – hvilken bil velger man da?

Elektriske Mustang Mach-E er Norges mest solgte bil akkurat nå. Følger den trenden fra de øvrige elbilene på markedet, blir de fleste eksemplarene solgt til noen som bor i en by.
Elektriske Mustang Mach-E er Norges mest solgte bil akkurat nå. Følger den trenden fra de øvrige elbilene på markedet, blir de fleste eksemplarene solgt til noen som bor i en by.

– Må ha is i magen

Han mener myndighetene må ha fokus på ting de kommende årene:

– For det første må de sørge for at det finnes et oppegående hurtigladenettverk langs norske veier, slik at alle er trygge på å få ladet langs veien, slik Stortinget har bestemt.

– Det andre er å ha is i magen på momsfritaket for elbiler. Å starte innføringen av elbilmoms i 2022 vil selvsagt bremse elbilsalget i distriktene. Skal politikerne nå sitt eget mål om elbilsalg er det alt for tidlig med moms på elbiler fra 2022, avslutter Nils Sødal.

Elbil-eierne går for nybil – de med diesel kjøper eldre biler

Video: Bør du egentlig være skeptisk til levetiden på elbil-batteriene?