Det foregår nok langt mer kjøring i rus, enn du tror. Politiet tror det er over 140.000 kjøreturer i ruspåvirket tilstand hver eneste dag. Menn er sterkt overrepresentert. Illustrasjonsfoto
Det foregår nok langt mer kjøring i rus, enn du tror. Politiet tror det er over 140.000 kjøreturer i ruspåvirket tilstand hver eneste dag. Menn er sterkt overrepresentert. Illustrasjonsfoto

140.000 kjører i rus på norske veier – hver dag

Overraskende utvikling: Mindre trafikk – mer ruskjøring.

Det var mindre trafikk på norske veier i 2020, men politiet ser ingen reduksjon i ruspåvirket kjøring.

– Snarere ser vi en liten økning, sier sjefen for Utrykningspolitiet, Steven Hasseldal.

I 2020 ble det levert 10.439 anmeldelser for ruspåvirket kjøring i Norge. I 2019 var antallet 9.951.

Flest anmeldelser skjer natt til lørdag og natt til søndag – og politiet anslår at det kjøres 140.000 turer i trafikken av ruspåvirkede personer hver eneste dag.

Menn overrepresentert

– Dette er urovekkende. Du skal aldri kjøre i påvirket tilstand, om du så bare er usikker på om du er edru fra dagen før. La bilen stå en gang for mye, sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytre-Hauge.

Av alle anmeldelsene for ruspåvirket kjøring i fjor, sto menn for hele 9.029. Det er 86 prosent.

– Jeg kan ikke skjønne hvorfor menn skal ta mindre hensyn til eget og andres liv enn kvinner. Her må det en skikkelig holdningsendring til, sier Ytre-Hauge, i en pressemelding.

EU vil ha ny og enda strengere promillegrense

Mer synlig

Fordelt på aldersgrupper er det de mellom 25 og 34 år som oftest blir tatt for ruspåvirket kjøring. Videre på den lite flatterende pallen finner vi aldersgruppen 35-44 og 18-24.

– Det er de yngste som er verst her. Fra 44 år og oppover synker antallet betraktelig, sier Ytre-Hauge.

Økningen i anmeldelser i 2020 kan bety at det er mer ruskjøring, men det kan også være at mindre trafikk har gjort sitt for at ruskjøring blir mer synlig.

– Det kan ha gitt bedre utnyttelse av politiets kontrollmetoder eller at flere innbyggere har varslet hvis de har mistenkt ruspåvirket kjøring, sier Steven Hasseldal.

Dramatisk økning i antall rustatte bilførere

Dødsulykker

– Det som er positivt er at politiet har avdekket flere av de som daglig kjører ruspåvirket i trafikken og som utgjør en stor fare for trafikksikkerheten, sier sjefen for UP.

Statistikk fra Statens vegvesen viser at ruspåvirkning var en sannsynlig medvirkende faktor i 20 prosent av dødsulykkene på norske veier i 2019. Her er alkohol, narkotika og andre medikamenter medregnet.

– Statistikken viser også at rus var en faktor i 22 prosent av alle dødsulykkene i tiåret mellom 2010 og 2019, sier Ytre-Hauge.

Han mener det er skremmende å tenke på hvor mange rusede sjåfører som er der ute.

– Det er både straffbart og farlig å kjøre med rus. Målet med Nullvisjonen er at ingen skal dø i trafikken. Ruskjøring er et av de to viktigste fokusområdene for oss i UP, og et problem som har stor oppmerksomhet i de enkelte politidistriktene, sier Steven Hasseldal.

Stopper UP deg, må du blåse - uansett

Tips hvis du mistenker noe

– Vi kontrollerer sjåfører til alle døgnets tider for å forebygge og avdekke ruspåvirket kjøring, med det formål å bidra til å redusere antallet drepte og hardt skadde på norske veier, sier Steven Hasseldal.

UP-sjefens oppfordring er klar.

– Kjør rusfri i trafikken og meld fra til politiet dersom du ser eller er kjent med at noen kjører ruspåvirket, slik at vi får stoppet vedkommende før en ulykke inntreffer, sier han.

Hvis du havner i en ulykke og det bevises at du er ruspåvirket kan forsikringsselskapet avslå hele erstatningen og du kan få krav om å måtte betale alle skadene selv.

Farlig å stole på alkometer du kjøper for noen hundrelapper

Promillekjøring og straff

  • Promillegrensen i Norge er 0,2
  • 0,2-0,5 promille: Stort sett bot, men førerkortet kan ryke for en periode
  • 0,5-0,8 promille: Bot og inndratt førerkort i 12-18 måneder
  • Hvis det har skjedd et uhell, kan inndragningen bli lengre. Dette gjelder selvsagt også med høyere promille.
  • Bøtene i promillesaker settes i forhold til inntekten til den som stoppes.

Dette gjør du hvis du mistenker promillekjøring

  • Hvis det er noen du kjenner som vurderer å kjøre, stopp dem!
  • Stopper de ikke, ring politiet på 02800
  • Ser du vinglete eller rar kjøring på veien, ring politiet på 02800.

Video: – Kanskje noe av det skumleste du kan kjøpe som 18-åring:

Rekordmange tatt for ruskjøring på norske veier