Utslippstester gjort ute på veiene, kan gi ganske forskjellige resultater fra de som gjøres i laboratorier. Temperatur og lengden på kjøreturene er blant det som spiller inn her. Foto: AVL Journey.
Utslippstester gjort ute på veiene, kan gi ganske forskjellige resultater fra de som gjøres i laboratorier. Temperatur og lengden på kjøreturene er blant det som spiller inn her. Foto: AVL Journey.

Testet under «norske» forhold: Utslipp langt over kravene

Kulde, korte turer og kø er verst.

Det har blitt stadig strengere krav til utslippene fra veitrafikken. Alle nye biler må gjennom et strengt testprogram i EU-regi, før de kan typegodkjennes.

Dette har gjort nye biler langt «renere» enn de var for bare noen år siden. Men samtidig er det flere problemstillinger rundt hvordan testene av utslipp gjøres – og hvor reelle resultatene egentlig er.

I utgangspunktet foregikk slik testing av utslipp i et laboratorium med en temperatur på rundt 23 grader. Dette er langt fra virkeligheten, både her i Norge og i Norden, der vi har langt mer vekslende temperaturer og mye kulde.

Hypotesen har derfor vært at laboratorieresulatene fra EU ikke viser kjøretøyenes reelle utslipp.

Forurenser mest på kalde turer

Fra 2014 har Statens vegvesen vært med i et forskningsprosjekt, kalt EMIROAD, sammen med Transportøkonomisk Institutt (TØI) og finske kolleger. Prosjektet og oppfølgingen av det ble avsluttet i fjor.

– I prosjektet testet vi hva som skjer med eksosen under kjølige forhold, på korte turer og ved køkjøring. Og som de fleste av oss forventet, var resultatet at utslipp av NOx og CO2 er adskillig større under disse forholdene. Det gjelder for alle typer biler: Personbiler, tunge kjøretøy og hybridbiler. Utslippene er langt over kravene i EU, sier Sigve J. Aasebø i Statens vegvesen.

Alle biler som går på fossil energi forurenser mest på korte turer, og spesielt når det er kaldt. Dette kommer av at motor og renseanlegg må bli varmt før renseanlegget fungerer optimalt.

Nye biler forurenser mye mindre enn gamle

Kulde og køkjøring: Da kan utslippene fra bilparken bli svært høy.
Kulde og køkjøring: Da kan utslippene fra bilparken bli svært høy. Foto: NTB Scanpix

Doble renseanlegg?

– Å starte bilen, la den stå og gå på tomgang, og å kjøre de første to kilometerne forurenser aller mest. Småkjøring og køkjøring om vinteren gir høye utslipp som er svært uheldig for helsa, fortsetter Aasebø, i en pressemelding.

Statens vegvesen er nå med i Advisory Group for Vehicle Emission Systems (AGVES) som organiseres av EU kommisjonen. Der blir nye Euro 7-krav diskutert.

– Vi ser på hvordan strengere krav kan redusere utslippene og bedre helsen. Et eksempel er at alle biler har et renseanlegg som filtrerer bort mange av de farligste stoffene i eksosen. I et av EU-prosjektene har det blitt dokumentert at doble renseanlegg på kjøretøyene vil bidra til å få ned utslippene betraktelig. Også varmeanlegg på renseanlegget kan få utslippene vesentlig ned, men dette blir det opp til bilprodusentene å følge opp, sier Aasebø.

Stor test: Så langt går egentlig elbilene

Sjekkes på EU-kontrollen

Han forteller også at nye reguleringer har ført til at kjøretøyene ikke bare skal klare en laboratorietest i 23 grader når de er nye. De må i tillegg også kunne testes på veien, under de fleste forhold, og at utslippene under slike forhold ikke skal bli for høye. Til denne testen er det utviklet nye måleapparater som festes bakpå bilen.

I tillegg til å stille strengere krav til utslipp fra biler, er det også viktig å håndheve eksisterende lovgivning. Og også på dette området har Statens vegvesen en viktig rolle.

– Noen av oppgavene våre på dette området er å implementere regelverket i Norge og å kontrollere at bilene ikke slipper ut eksos utover hva som er kravene i EU. På EU-kontrollen, som alle kjøretøy må gjennom, blir utslippsnivået også kontrollert, sier Aasebø.

Så enkelt finner du ut om bilen din er en miljøversting

Stadig tøffere utslippskrav er en av årsakene til at stadig flere bilprodusenter nå satser på elbil. Her er første store parti av nye Ford Mustang Mach-E på plass i Norge.
Stadig tøffere utslippskrav er en av årsakene til at stadig flere bilprodusenter nå satser på elbil. Her er første store parti av nye Ford Mustang Mach-E på plass i Norge.

Må trekke i samme retning

EU har innført strenge generelle utslippskrav til bilprodusentene. Det er blant annet krav til gjennomsnittlig utslipp av CO2 per solgte kjøretøy, og produsenter som ikke oppfyller kravene risikerer store bøter. Dette er grunnen til at stadig flere produsenter får elbiler og ladbare hybridbiler i sortimentet. I Norge følger Statens vegvesen opp bilbransjen og rapporterer solgte nybiler og hvilke utslipp disse har til EU.

- Skal vi nå målene om å kutte klimagassene med 50-55 prosent innen 2030, må så mange som mulig trekke i samme retning. Vi i Vegvesenet er opptatt av å være med å bidra og finne løsninger der det er mulig, avslutter Aasebø.

Digre SUV-er kan koste bilprodusentene dyrt

Fakta om NOx og CO2

Nitrogenoksid (NOx)

Nitrogenoksid (NOx) er en kjemisk forbindelse av oksygen og nitrogen som dannes ved at disse reagerer med herandre under forbrenning ved høye temperaturer, i hovedsak forbrenning av drivstoff som olje, diesel, gass og organisk materiale. NOx er en fellesbetegnelse for nitrogenoksidene NO og NO2. NOx kan føre til alvorlige helseskader hos mennesker, blant annet luftveissykdommer. NOx er også ansvarlig for smog og den typiske brune skyen som dekker større byer og gir dårlig luftkvalitet. NOx-utslipp bidrar til sur nedbør og dannelse av bakkenær ozon som kan skade økosystemer, dyre- og planteliv.

Karbondioksid (CO2)

Karbondioksid er en kjemisk forbindelse som er viktig for klimaet på jorden og for grønne planter.

Ved romtemperatur er karbondioksid en fargeløs gass med svak syrlig lukt og smak. Under -57 grader cecsius kondenserer gassen til en væske som ved -78 grader celsius fryser til et fast stoff, kalt tørris.

Karbondioksid dannes ved forbrenning i kroppen til mennesker og dyr, og ved andre forbrenningsprosesser.

Video: Derfor er ladbare hybrider nå under hardt press

———————————————————————————————————————————————————————————