Å følge bilens serviceprogram er alltid smart. Også om du har leaset bil. I motsatt fall kan det bli kostbart. Illustrasjonbilde fra Volvo Cars.
Å følge bilens serviceprogram er alltid smart. Også om du har leaset bil. I motsatt fall kan det bli kostbart. Illustrasjonbilde fra Volvo Cars.

Ny regel: Å droppe service kan koste deg titusenvis av kroner

Dette er viktige nyheter for alle som leaser.

Å følge serviceprogrammet til bilen er opplagt for enkelte – andre tenker kanskje at det både er unødvendig og dyrt.

Noen glemmer rett og slett servicene– det kan jo være fort gjort når bilen uansett går som en klokke. .

Men service er viktig av flere grunner. For det første sikrer det en driftssikker og trafikksikker bil. Dessuten er det også en forpliktelse man har for at bilens fabrikkgaranti skal gjelde.

Kostbare konsekvenser

De siste årene har svært mange gått fra å eie, til å lease, leie eller abonnere på bilen. Man eier den altså ikke selv, men disponerer den et gitt tidsrom mot et avtalt leiebeløp.

Det er innimellom slik at ting man ikke eier selv, føler man gjerne litt mindre ansvar for. Dette kan også gjelde servicer på bilen. Ofte under fanen «Den er jo ikke min – og den skal snart leveres tilbake».

Om det er slik som beskrevet over kan det nå få kostbare konsekvenser for den som leaser eller leier bil. Det skriver bransjenettstedet Bilbransje24.no

De forteller at det nå er utarbeidet en ny bransjenorm av Norges bilbransjeforbund (NBF), Finansieringsselskapenes forening (FINFO), Forbrukerrådet, og representanter fra NAF og Viking Kontroll som alle har deltatt i arbeidet med den nye normen.

Noen bruktbiler bør du absolutt styre unna

Vedlikeholdsplikt

Hensikten med bransjenormen er å regulere hvilke krav som stilles til bilens tilstand ved tilbakelevering etter endt leieperiode.

– Etablering av denne normen er ikke bare en veldig viktig avklaring for bilbransjen, men også for leasingkunden. Det sier fagsjef for bilsalg i NBF, Tore Rylander, som har ledet arbeidet med den nye normen, til Bilbransje 24.no

Det er derfor lagt opp til at normen blir innlemmet i leasingkontraktene mellom bilforhandler/leverandør, leasingselskap og leietaker.

– Dette vil gi alle parter en felles forståelse for hva som forventes, sier Rylander.

Normen vil gi forutsigbarhet og være et viktig virkemiddel for å unngå overraskelser og unødvendige tvister ved tilbakelevering.

Leasingkontrakten slår fast at leietager har «vedlikeholdsplikt» på leasingbilen. Men hvilken kompensasjon forhandleren har krevd dersom servicer ikke har blitt fulgt, har vært ulikt håndtert.

Ofte blir kompensasjonen vurdert ut fra en takst, mens noen opererer med egne satser, enten i prosent eller fastsatt i kroner.

Topp 3: Disse norske bileierne er aller mest fornøyd

36.000 kroner

Det har ikke vært noen felles «bransjestandard» for håndtering av dette tidligere.

– Praksis har vært at forhandleren har fakturert for selve servicen som mangler som en del av påkosten for kunden, men i liten grad har fått kompensert for verditapet, sier Rylander.

I den nye «bransjenormen» fastsettes dette til inntil 12 prosent av bilens restverdi.

For en bil med nypris på 500.000 kroner og 60 prosent restverdi etter tre år, utgjør det inntil 36.000 kroner, viser beregninger gjort av Bilbransje24. Naturlig nok enda mer for dyrere biler.

Nordmenn har kjøpt personlige skilt for 66 millioner

Per Morten Merg, daglig leder i Bilbransje24, er glad for den nye normen.
Per Morten Merg, daglig leder i Bilbransje24, er glad for den nye normen.

Lett å fortrenge i dialogen

– Dette er en dyr ekstrakostnad som jeg tror mange gjerne vil slippe. Det sier daglig leder i Bilbransje24, Per Morten Merg – og han legger til:

– Ofte er ikke dette inkludert i leie- eller leasingprisen. Mange forhandlere flagger jo gjerne det rimeligste alternativet for å tiltrekke seg kunder og å være attraktive i markedet. Mange forbrukere er jo også prisbevisste. Da kan kanskje fort dette med ekstrakostnader til servicer bli litt fortrengt i dialogen, tror Merg.

Han mener derfor at den nye normen bør ønskes varmt velkommen av både forbrukere og bransjen, da den vil gi større forutsigbarhet for begge parter.

Visste du at Broom har sin egen podcast? Hør sjette episode av BroomPodden her:

Les også: UP varsler storaksjon denne uken

Video: Slik er Volvos nye elbil