Her har det blitt betalt inn store summer i bompenger de siste årene. Men nå er det slutt på dette på Svinesund. Foto Scandinavian Stockphoto:
Her har det blitt betalt inn store summer i bompenger de siste årene. Men nå er det slutt på dette på Svinesund. Foto Scandinavian Stockphoto:

Nå blir det gratis å krysse denne broen – fem år før tiden

15. mars er siste dag med bompenger.

Bompenger har lenge vært et hett tema i Norge. Flere steder er det store bompengeprosjekter på gang, som vil gjøre det betydelig dyrere for bilistene.

Dermed er det nok ekstra kjærekomment for dagens regjering å kunne annonsere at noen bomstasjoner også blir borte. Slik det som nå skjer på den største grenseovergangen mellom Norge og Sverige.

Siden åpningen av den nye broen på grensen ved Svinesund i 2005, har det vært innbetalt bompenger begge veier.

Offisiell markering

– Mandag 15. mars kl. 14.00 avsluttes innkrevingen, nærmere fem år før tiden. Jeg tror mange vil ha glede av å passere grensen gratis ved Svinesund, når hverdagen blir normal igjen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide, i en pressemelding.

Gjennom regjeringsbehandlinger i Norge og Sverige, er nå datoen for stans i bompengeinnkrevingen altså satt til 15. mars. Avviklingsavtalen ble signert 19. februar. Den offisielle markeringen skal etter planen foregå på grensen 15. mars.

Bompenger for elbiler kommer – og de kommer kjapt

Det er ekstremt stille på grensen mellom Norge og Sverige om dagen. Men når trafikken tar seg opp, kan bilistene i alle fall glede seg over at det er slutt på bompengene.
Det er ekstremt stille på grensen mellom Norge og Sverige om dagen. Men når trafikken tar seg opp, kan bilistene i alle fall glede seg over at det er slutt på bompengene. Foto: NTBH Scanpix

Måtte kreve inn penger lengre

– Sverige er vårt nærmeste naboland, og vi deler en 1.600 kilometer lang grense. Det gir mange gode muligheter for tett grensekryssende samarbeid. Byggingen av broen, og den avtalen vi har hatt om bompenger på Svinesund, er et godt eksempel. Etter nesten 20 år med godt arbeid, lukkes dette kapittelet. Vi ser fram til nye prosjekter sammen med våre gode naboer, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Innkrevingen av bompengene skulle egentlig avvikles høsten 2020. Koronapandemien gjør at avviklingen måtte utsettes i år.

– På grunn av kraftig reduksjon i antall reisende over grensen, måtte bompengeinnkrevingen fortsette litt lenger. Vi avslutter likevel innkrevingen nesten fem år før planen. Det sier hvor viktig denne grensekryssingen er for næringslivet og privatpersoner. Vi har merket det selv når grensene i praksis er stengt. Jeg håper avviklingen er ett av mange steg nærmere en normal hverdag, sier samferdselsministeren.

LES MER: Vet du at det er slutt på varsling i bomstasjonene?

Video: Her kan bilen advare deg mot skumle situasjoner