Nei, det er ikke veien som er skjev. Her er det flere ting som ikke er helt som de skal... Foto: Statens vegvesen.
Nei, det er ikke veien som er skjev. Her er det flere ting som ikke er helt som de skal... Foto: Statens vegvesen.

Du hadde kanskje også stusset litt hvis du lå bak denne...

Her var det flere ting som ikke var i orden.

De fleste tungbilene som ferdes på norske veier har alt på stell, både når det gjelder fører og selve kjøretøyet.

Men så finnes det dessverre også unntak. Dem har Statens vegvesen fokus på å stoppe og luke ut av trafikken.

I dag har det vært kontroll ved Ånestad kontrollstasjon i Løten. I den forbindelse vinket Vegvesenets folk inn et vogntog fra Litauen. Og her kan vi nok slå fast at ikke alt var på stell...

Måtte flytte lasten til annet kjøretøy

Som du ser på bildet øverst i denne artikkelen, ser ekvipasjen mistenkelig skjev ut. Det skulle vise seg å ha sine grunner. Dette skriver Steinar Kroken i Statens vegvesen i sin rapport:

– Bruksforbud på vogntog hvor semitrallen var veldig skjev, hadde løse akslinger og ujevne bremser, den var også for dårlig lastsikret.

Med andre ord mye som ikke var i orden. Sjåføren ble nektet å kjøre videre. I stedet måtte lasten flyttes over til et annet kjøretøy. Først når det var gjort, fikk sjåføren kjøre til verksted for å få gjort nødvendige reparasjoner.

Flere og flere opplever at dekkene blir slitt skjevt

Semitrallen var veldig skjev. Da kontrollørene så nærmere på den, oppdaget de også at lasten var for dårlig sikret. Foto: Statens vegvesen.
Semitrallen var veldig skjev. Da kontrollørene så nærmere på den, oppdaget de også at lasten var for dårlig sikret. Foto: Statens vegvesen.

Ulovlig tungt lastet

Når et vogntog er så skjevt som dette, kan det oppstå farlige situasjoner, for eksempel i svinger. Dårlig lastsikring hjelper naturligvis heller ikke.

I samme kontroll fikk to tyngre biler gebyr for overlast, disse fikk ikke kjøre forbi før det var losset av.

To varebiler med godkjent totalvekt inntil 3.500 kilo var også for tunge og fikk bruksforbud.

– Jeg blir litt trist når jeg ser bilder av denne bilen

Her var det både for lite dekkmønster og dekk som ikke var egnet for vinterføre. Dermed ble det gebyr og pålegg om å skifte dekk. Foto: Statens vegvesen.
Her var det både for lite dekkmønster og dekk som ikke var egnet for vinterføre. Dermed ble det gebyr og pålegg om å skifte dekk. Foto: Statens vegvesen.

10.000 kroner i dekkgebyr

Det ble også bråstopp for en semitrailer som hadde for dårlige dekk. To hadde for lite mønster, ytterligere to dekk var ikke egnet for vinterføre. Dette ga 10.000 kroner i gebyr og pålegg om skifte av dekk før videre kjøring.

Sjåføren fra Polen fikk dessuten skriftlig advarsel for brudd på kjøre- og hviletid. Et vogntog fra Bulgaria fikk også bruksforbud og gebyr for to manglende kjettinger.

Ny regel, det kostet denne sjåføren dyrt

Video: Dette gjør det mye tryggere å kjøre i mørket