Norsk elbilforening er akkurat nå ute på vintertest med elbiler, det skjer blant annet i Finnmark. Dette bildet er fra Vadsø. Troms og Finnmark var fylket med lavest elbilandel i fjor, men salget øker kraftig også her. Foto: Norsk elbilforening.
Norsk elbilforening er akkurat nå ute på vintertest med elbiler, det skjer blant annet i Finnmark. Dette bildet er fra Vadsø. Troms og Finnmark var fylket med lavest elbilandel i fjor, men salget øker kraftig også her. Foto: Norsk elbilforening.

Her bor de som kjøper færrest elbiler i Norge

Men forskjellene har blitt mye mindre.

2020 ble et historisk år for elbilene i Norge. For første gang tok de mer enn halvparten av det totale personbilsalget. Og det er etter alt å dømme bare starten.

Mange importører har nemlig betydelig ordrereserver, på elbiler som er bestilt, men ikke utlevert ennå.

I desember var elbilandelen på hele 67 prosent. Det er historisk høyt og kan nok også være en forsmak på det vi kan vente oss utover i 2021.

Vestland på topp

Norsk elbilforening har sett nærmere på de geografiske forskjellene på elbilsalget. Her har det tidligere vært store ulikheter. Det er fortsatt det, men de har blitt mindre.

Flest valgte elbil i Vestland fylke, her lå andelen på 63,2 prosent. Med det er Vestland også hårfint høyere enn i Oslo. I hovedstaden valgte 62,9 prosent av nybilkjøperne i fjor en elbil.

I andre enden av skalaen finner vi kanskje ikke overraskende Troms og Finnmark. Her var ikke elbilandelen høyere enn 34,1 prosent i fjor.

Jorunn hadde aldri sittet i elbil – så kjøpte hun denne usett

Troms og Finnkark er preget av store avstander. Enn så lenge er også ladenettverket begrenset. Men det jobbes med den saken også. Foto: Scanpix.
Troms og Finnkark er preget av store avstander. Enn så lenge er også ladenettverket begrenset. Men det jobbes med den saken også. Foto: Scanpix.

Vil passere 65 prosent i år

Hvis vi ser på bare Finnmark, har utviklingen likevel vært formidabel. I 2015 var bare 3 prosent av nye biler i Finnmark elbiler. I 2019 økte andelen til 11 prosent. I 2020 var den på 23 prosent.

Og for hele Troms og Finnmark fylke var elbilandelen i nybilsalget i desember 2020 på hele 49,5 prosent.

– Våre foreløpige prognoser er at markedsandelen for elbiler vil passere 65 prosent i 2021. Vi har stor tro på at flertallet også i typiske distriktskommuner vil velge elbiler. Greier vi det, vil også målet om kun salg av nullutslippsbiler i 2025, være innen rekkevidde, sier Christina Bu som er generalsekretær i Norsk elbilforening.

Vinnere og tapere: Slik gikk det med bilmerkene i fjor

Det er forlengst slutt på at elbilene er noe urbant fenomen i Norge. Her står nye VW ID.3 og lader på Fåvang i Gudbrandsdalen.
Det er forlengst slutt på at elbilene er noe urbant fenomen i Norge. Her står nye VW ID.3 og lader på Fåvang i Gudbrandsdalen.

Momsfritak er viktig

Hos Elbilforeningen mener man det forutsetter to ting:

En fortsatt sterk elbilpolitikk og en ladeinfrastruktur som holder tritt med elbilsalget.

Christia Bu i Norsk elbilforening mener norske politikere er for passive rundt utbygging av ladenettverk. Foto: NTB Scanpix
Christia Bu i Norsk elbilforening mener norske politikere er for passive rundt utbygging av ladenettverk. Foto: NTB Scanpix

– Forutsigbarhet for forbrukerne er viktig for at de skal velge elbiler. ESA har sagt ja til fortsatt momsfritak i Norge, og det er et viktig signal til den nye regjeringen som dannes etter stortingsvalget i høst. Momsfritaket er avgjørende for å styrke den positive trenden vi nå ser i elbilsalget i distriktene, sier Christina Bu, i en pressemelding.

Trenger mange hurtigladere

Norsk elbilforening har beregnet at det trengs nærmere 10.000 hurtigladere i 2025. Nå er tallet på 3.284.

– Folk er klare for å velge elbil og bilene er her. I 2021 vil det ifølge våre beregninger bli lansert flere elbilmodeller enn bensin-, diesel- og ladbare hybridbiler til sammen. Men vi mener regjeringen har en for tilbakelent holdning til behovet for lading framover. De sier at det er opp til kommersielle aktører å sikre utbyggingen. Vi mener det er et politisk ansvar å sikre en helt essensiell infrastruktur, sier Christina Bu.

Kjell Roger kjøpte elbil – måtte lade 12 ganger på vei hjem

Slik fordelte elbilsalget seg ut over de ulike fylkene i 2020. Tabell og tall fra Norsk elbilforening/Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV)
Slik fordelte elbilsalget seg ut over de ulike fylkene i 2020. Tabell og tall fra Norsk elbilforening/Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV)

Video: Elektriske Volvo XC40 er ventet å bli en storselger i 2021