Bjørg Kolltveit (86) tok en kognitiv test hos sin fastlege, og endte opp med å miste førerkortet. Hun fikk beskjed om at testen var obligatorisk, mens den fra 2019 bare skal brukes i forbindelse med mistanke om kognitiv svikt. Nå ønsker blant andre Frp, representert ved samferdselspolitisk talsperson Bård Hoksrud (t.v.) og Tor Andre Johnsen Johnsen (t.h.), å avvikle ordningen med helseattest og fornyelse av førerkort for eldre.
Bjørg Kolltveit (86) tok en kognitiv test hos sin fastlege, og endte opp med å miste førerkortet. Hun fikk beskjed om at testen var obligatorisk, mens den fra 2019 bare skal brukes i forbindelse med mistanke om kognitiv svikt. Nå ønsker blant andre Frp, representert ved samferdselspolitisk talsperson Bård Hoksrud (t.v.) og Tor Andre Johnsen Johnsen (t.h.), å avvikle ordningen med helseattest og fornyelse av førerkort for eldre.

Bjørg mistet førerkoret – etter test hun ikke skulle hatt

– Dette måtte ingen få vite.

I dag må personer som er 80 år eller eldre få en helseattest hvert tredje år for å beholde førerkortet. I den sammenheng benyttes det også en kognitiv test man må bestå.

Fra 19. juni 2019 ble det bestemt at kognitive prøver kun skulle benyttes ved mistanke om kognitiv svikt. Likevel har flere meldt om at disse testene fortsatt brukes generelt.

Den pensjonerte journalisten Bjørg Kolltveit (86) er blant dem som ikke bestod testen og ikke fikk fornyet førerkortet.

– Jeg fikk utlevert et A4-ark med 26 bokstaver og tall slengt hulter til bulter over hele arket. I løpet av en kort angitt tid skulle jeg lage forbindelseslinjer mellom de rette tall og bokstaver. Jeg greide det ikke. Ergo er jeg ikke habil til å kjøre bil, sier Kolltveit.

– Ydmykelse og skam

Kolltveit kan fortelle at fastlegen hennes sa til henne at denne testen var hun pålagt å gjennomføre, noe som er i strid med endringen fra 2019. Før dette gjaldt testene alle.

– Mine første reaksjoner over å ikke å bestå testen, var ydmykelse og skam. Dette må jeg skjule for omverdenen, dette må ingen få vite! Det er inngripende å miste førerkortet, sier Kolltveit.

Hun mener at man heller bør bruke fagkunnskap og individuell kjennskap til pasienten når man skal vurdere dennes egnethet som sjåfør.

75-åringene er de sikreste i trafikken

– Fungerer ikke

FrP har tidligere tatt til orde for å fjerne helseattesten for eldre, og mener det er på tide å skrote hele ordningen.

– Det er vondt å høre at friske og oppegående eldre mister førerkortet bare fordi de ikke består en teoretisk prøve som har veldig lite med bilkjøring å gjøre. Dette fungerer ikke etter hensikten, oppleves belastende, diskriminerende og ydmykende og er feil bruk av fastlegenes ressurser, sier FrPs stortingsrepresentant og transportpolitiker Tor Andre Johnsen.

Nå blir det enklere å kjøre bil lengre

Vil avvikle ordningen

Sv fremmet nylig et forslag om å avvikle ordningen med helseattest og fornyelse av førerkortet for eldre. FrPs samferdselspolitiske talsperson Bård Hoksrud varsler at FrP vil støtte dette når det skal behandles i Stortinget.

– Vi har fremmet forslag om dette tidligere, men blitt nedstemt. Da Sv nå fremmer dette er det naturlig for oss å støtte det. Om Ap også gjør det får vi faktisk flertall og hele ordningen kan skrotes, sier Hoksrud som tror regjeringspartiene ikke er villige til å skrote ordningen.

Det ene er greit – det andre er helt ulovlig

Store konsekvenser

Hoksrud påpeker at det å miste førerkortet kan få store konsekvenser for de det gjelder.

– Mange eldre som bor i distriktene er helt avhengig av bilen for å komme seg til butikk, dra på besøk og i det hele tatt være sosial. Mister man førerkortet kan det føre til at livskvaliteten forverres vesentlig og at man i stor grad kan bli isolert hjemme.

Så mye sikrere er det å kjøre ny bil

– Fastlegen har fortsatt ansvar

Tor Andre Johnsen er ikke redd for at en avvikling av ordningen vil redusere trafikksikkerheten.

– Nei, det er jeg ikke. Fastlegene har selvsagt fortsatt et ansvar for å vurdere om pasientene sine er egnet til å kjøre bil eller ikke, men vi skal ikke ha en helseattest og en egen særnorsk test som bare eldre må ta hvert tredje år, sier Johnsen.

Han legger til at verken Sverige, Danmark eller Tyskland har særordninger for eldre som gjør at de jevnlige må fornye førerkortet.

En av fire unge sovner bak rattet

Video: Derfor vil de at barna skal vinke til lastebilsjåførene:

Når du ser dette, bør du rett og slett stoppe