2020 var et år med mye råkjøring på norske veier. Det ga også en kraftig økning i antall førerkortbeslag.
2020 var et år med mye råkjøring på norske veier. Det ga også en kraftig økning i antall førerkortbeslag. Foto: NTB Scanpix

UP melder om urovekkende utvikling på norske veier

Kraftig økning i antall førerkortbeslag i 2020.

Allerede kort tid etter at Norge ble korona-stengt, kom de første rapportene om at råkjøringen på veiene våre økte.

Mange tok seg tydeligvis til rette da det var færre biler ute i trafikken. Og tall fra Utrykningspolitiet (UP) viste at den negative tendensen holdt seg gjennom hele året.

Nå melder UP at foreløpige tall viser en kraftig økning i førerkortbeslag i 2020. Det gjør de på sin egen Facebook-side.

Færre tatt i fotoboks

Her skriver de blant annet dette:

UP-mannskapene har reagert med forenklet forelegg eller anmeldelser ved 108.644 fartsovertredelser, en økning på 11 prosent fra 2019.

Av disse kjørte 6.236 med så høy hastighet at det førte til førerkortbeslag. Det er en økning på 23 prosent fra 2019.

UP advarte - likevel gikk bilistene i fella

Fotoboksene knep litt færre i fjor, til tross for at flere ble sjekket her.
Fotoboksene knep litt færre i fjor, til tross for at flere ble sjekket her.

Flere ble kontrollert

Dette er altså biler UP har kontrollert og stoppet. For fartsovertredelser registrert av fotobokser (ATK) er utviklingen imidlertid annerledes.

Her er det snakk om en nedgang på 7 prosent sammenlignet med 2019. Totalt sett ble det avdekket nærmere 70.000 fartsovertredelser i fotobokser.

Dette til tross for at det ble kontrollert én prosent flere biler, og driftstiden var to prosent høyere, sammenlignet med 2019.

Hvis dette brevet kommer, har du dårlig tid

3.382 sjåfører ble anmeldt for ruspåvirket kjøring i 2020.
3.382 sjåfører ble anmeldt for ruspåvirket kjøring i 2020. Foto: NTB Scanpix.

– Bekymrer oss

UPs foreløpige kontrolltall viser at de anmeldte 3.382 sjåfører for ruspåvirket kjøring i 2020, opp 4 prosent fra 2019.

– Vi avdekker fortsatt mange som kjører for fort – og noen kjører veldig mye for fort, og det er noe som bekymrer oss. Vi vil derfor fortsatt prioritere farts- og ruskontroller for å forebygge alvorlige trafikkulykker, sier sjef UP, Steven Hasseldal, til egen Facebook-side.

UP: Skremmende at folk tar denne sjansen

Video: Slik måler UP deg ute i trafikken