VI nordmenn kjører stadig mer bil, likevel går det samlede utslippet fra bilparken kraftig ned. Fra 2010 til 2019 er det snakk om en reduksjon av CO2-utslippet på 22 prosent.
VI nordmenn kjører stadig mer bil, likevel går det samlede utslippet fra bilparken kraftig ned. Fra 2010 til 2019 er det snakk om en reduksjon av CO2-utslippet på 22 prosent. Foto: NTB Scanpix

NAF mener bilen er klimavinner

Advarer mot å fjerne elbilfordelene for tidlig.

Utslippene fra den norske bilparken har gått kraftig ned de siste årene. Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at utslippene av CO2 per kilometer på personbil er redusert fra 92 til 66 gram, fra 2010 til 2019.

I samme periode har elbilsalget gått rett til værs, blant annet takket være moms- og avgiftsfritak. Stadig flere nullutslippsbiler på norske veier er en viktig bidragsyter for å få ned de samlede utslippene.

Dette er imidlertid ikke hele bildet. Nyere biler med bensin- og dieselmotor slipper også ut betydelig mindre CO2, enn eldre biler.

Sterkt fokus fra myndighetene, særlig i Europa, har tvunget bilprodusentene til å utvikle stadig miljøsnillere biler.

Fra gulrot til pisk?

Elbilsalget i Norge er nå rekordhøyt. 2020 blir det første året der elbilene ender opp med mer enn 50 prosent av det totale nybilsalget. Samtidig tas det fra flere hold til orde for at tiden er inne for å se på alle de særnorske elbilfordelene. NAF er ikke enig i det og mener politikerne bør ha is i magen - og for eksempel ikke starte innføring av moms på elbiler for tidlig.

– I dag er det slik at moms- og avgiftsfritaket på elbiler holder avgiftsnivået på alle biler nede. Øker du momsen på elbiler, kommer avgiftene til bensin- og dieselbiler også til å øke. Vi frykter at politikerne er i ferd med å vri virkemidlene på bil fra gulrot til pisk. Vi ser antydning til at vi går mot dyrere elbiler og enda dyrere bensin- og dieselbiler, sier Nils Sødal som er senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Neste år innføres årsavgift på elbilene

Elektriske Volkswagen ID.3 er akkurat nå Norges mest solgte bil og bidrar sterkt til høy elbilandel her hjemme.
Elektriske Volkswagen ID.3 er akkurat nå Norges mest solgte bil og bidrar sterkt til høy elbilandel her hjemme.

– Holde stø kurs

Nedgangen i utslippet fra bilparken skjer selv om vi faktisk kjører mer og mer bil. Siden 2010 har antall kjørte kilometer med personbil økt med snaut 10 prosent. Samtidig er de faktiske klimautslippene fra personbilene gått ned med 22 prosent.

- Dette beviser at bilavgiftspolitikken som premierer biler med lave utslipp, fungerer, slår Nils Sødal fast,

– Derfor er det så viktig å holde stø kurs i avgiftspolitikken. Politikerne har selv satt klimamål som skal nås. Da er det ikke lurt å skyte ned målet med å skru opp avgiftene på alle biler, sier han.

Digre SUV-er kan koste bilprodusentene dyrt

Det er ikke bare elbilene som bidrar til å få ned utslippene. Bensin- og dieselbilene har også blitt betydelig renere de senere årene.
Det er ikke bare elbilene som bidrar til å få ned utslippene. Bensin- og dieselbilene har også blitt betydelig renere de senere årene.

Ikke vare evig

Beregninger fra Finansdepartementet viser for øvrig at elbil-fordelene vil koste Norge 19,2 milliarder kroner i år.

For å sette det tallet litt i perspektiv, tilsvarer det omtrent hele budsjettet til landets politi. I 2021 foreslår regjeringen å bevilge 19,5 milliarder kroner til politi- og lensmannsetaten, som har drøyt 17.000 ansatte.

Helge Orten i Høyre har tidligere kommentert dette tallet slik, til Broom:

– Det har aldri vært meningen at avgiftsfritaket skal vare evig. Det vil ikke være bærekraftig. Derfor tar vi til ordet for en gradvis innfasing av avgifter på kjøp av elbiler i takt med at kostnadene ved å produsere elbiler går ned.

Nye biler forurenser mye mindre enn gamle

Ladbare hybrider har bidratt sterkt til å få ned CO2-utslippene. Mitsubishi Outlander (bildet) er en av pionérene her.
Ladbare hybrider har bidratt sterkt til å få ned CO2-utslippene. Mitsubishi Outlander (bildet) er en av pionérene her.

– Et tulletall

Norsk elbilforening mener på sin side Finansdepartementets tall på 19,2 milliarder, ikke henger på greip.

– 19,2 milliarder kroner er et tulletall som overhodet ikke har rot i virkeligheten. Hele regnestykket fra Finansdepartementet baserer seg på en idé om at elbiler burde ha like høy engangsavgift som de mest forurensende bilene og høyere avgift enn de ladbare hybridene. Dette til tross for at engangsavgiften regnes ut basert på utslipp og vekt. Det er helt useriøst, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

LES MER: Dette koster elbilfordelene Norge

Video: Denne luksus-SUVen får du helt uten moms og avgift