Trafikken er mindre, men antall anmeldelser for ruspåvirket kjøring øker, melder UP.
Trafikken er mindre, men antall anmeldelser for ruspåvirket kjøring øker, melder UP. Foto: iStock

Flere kjører med rus i korona-tiden

De fleste blir tatt i og rundt byene.

Etter mange måneder med frihetsbegrensende smitteverntiltak, er både yngre og eldre slitne og lei av en pandemi som fortsatt herjer med oss. Alt tyder på at vi må leve med innskrenkninger i den friheten vi før tok for gitt ennå en tid fremover.

I næringsliv og organisasjoner foregår nå svært mye møtevirksomhet digitalt, og sosial kontakt er redusert til et minimum.

Utstrakt bruk av hjemmekontor har ført til en synlig trafikkreduksjon, men til tross for at det er færre biler på veiene, opplever UP at antallet ruskjørere øker, bekrefter UP-sjef Steven Hasseldal overfor Broom.

– Ja, dessverre er det nok slik, noe vi ser på som svært bekymringsfullt. Selv om det er færre biler ute, er det ingen nedgang i antall anmeldelser for ruspåvirket kjøring – snarere ser vi tendens til en liten økning, sier han.

En av tre innrømmer - tror de har kjørt med promille

Bedre rustestere

– Hva tror dere er årsaken til en slik utvikling?

– Slik vi ser det, er nok den stigende trenden et resultat av den krevende koronasituasjonen, og det psykiske presset denne skaper for folk. Veldig mange jobber nå på hjemmekontor, og den sosiale isolasjonen dette ofte kan innebære kan være vanskelig å takle. Dette skaper nok noe økt forbruk av både alkohol og andre rusmidler for mange, ikke minst fordi det er så mye lettere tilgjengelig når man er hjemme store deler av dagen, sier Hasseldal.

– Samtidig med dette, har vi også fått på plass flere nye og mer avanserte rustestere i bilene våre, noe som naturligvis også er med på å påvirke tallene.

– Urovekkende, sier UP-sjef Hasseldal om tendensen til økning i ruspåvirket kjøring.
– Urovekkende, sier UP-sjef Hasseldal om tendensen til økning i ruspåvirket kjøring. Foto: Frank Williksen

Tror ansatte drikker mer

At pandemien kan føre til økt andel ruspåvirket kjøring, er kanskje ikke så overraskende. Aftenposten meldte nylig at «En av fire sjefer tror ansatte drikker mer i hverdagen». Dette var konklusjonen på en undersøkelse som ble gjennomført av Norstat for alkovettorganisasjonen Av-og-til for kort tid siden.

Her ble 300 ledere i bedrifter med flere enn ti ansatte i Oslo, Bergen og Trondheim spurt om sine ansattes alkoholvaner under pandemien. Intervjuene ble gjort tidlig i november, og 26 prosent svarte altså at de trodde ansatte drikker mer i hverdagen nå.

Urovekkende økning

– Er det menn eller kvinner som får flest anmeldelser for ruspåvirket kjøring?

– Som tidligere er det mest menn, og helst litt yngre menn, sier UP-sjefen. Han legger til at det ikke er noen bestemt tid på døgnet som utmerker seg, og at de aller fleste blir knepet i og rundt byene.

– At vi ser en økning i andelen ruspåvirket kjøring er selvsagt urovekkende. Med redusert trafikk burde den heller ha vært synkende, fastslår han.

– Hvordan er forholdet mellom alkohol og andre rusmidler?

– Fortsatt utgjør alkohol en stor andel. Vi har ikke konkrete tall på dette i nå-situasjonen, men i 2019 var 40 prosent av alle som ble anmeldt for ruspåvirket kjøring, påvirket av alkohol. Resten fordeler seg på narkotiske stoffer og medikamenter, slutter UP-sjef Steven Hasseldal.

Rekordmange tatt for ruskjøring på norske veier

Video: Denne reklamen falt ikke i helt god jord...