Hver vinter skjer det en rekke uhell og ulykker med tunge kjøretøy på norske veier. I mange tilfeller skjer det som følge av dårlig dekkutrustning. Dette vogntoget kjørte av veien i Engerdal i fjor vinter, og måtte ha bistand for å komme seg opp igjen. Årsaken til utforkjøringen var for øvrig ikke kjent. Foto: Statens vegvesen.
Hver vinter skjer det en rekke uhell og ulykker med tunge kjøretøy på norske veier. I mange tilfeller skjer det som følge av dårlig dekkutrustning. Dette vogntoget kjørte av veien i Engerdal i fjor vinter, og måtte ha bistand for å komme seg opp igjen. Årsaken til utforkjøringen var for øvrig ikke kjent. Foto: Statens vegvesen.

Nye regler skal gjøre det vanskeligere for verstingene

Strengere dekk-krav fra 1. november.

Vogntog som ikke er skodd for norske vinterveier har blitt et stadig større problem.

De siste årene har det vært svært mange episoder med vogntog, som med dårlig eller mangelfull dekkutrustning, har skapt skumle situasjoner på norske vinterveier.

I beste fall er det snakk om utforkjøring eller at de kjører seg fast (og skaper køer) – i verste fall ulykker.

Fra 1. november ble det innført nye krav for tungbiler. Målet er å tvinge aktørene til å ta dekkutrusningen mer på alvor.

– Viktig tiltak

– Vi håper dette vil bidra til enda tryggere vinterveier, sier leder for utekontroll i Statens vegvesen, Kjetil Wigdel.

Direktør Geir A. Mo i Norsk Lastebileier-Forbund (NLF) uttrykker det enda sterkere:

– Dette er et viktig tiltak for bedre trafikksikkerhet!

Vegvesenet fikk tips: Se hva de stoppet

Ett år å forberede seg på

En ny regel sier også at dekk på styrende foraksel og drivhjul på tunge kjøretøy nå må være merket 3PMSF, bedre kjent som alpesymbolet. Løpehjul og tilhenger vil fortsatt ha et minstekrav om M+S-merking (mud and snow). Krav til mønsterdybde er det samme, minimum 5 millimeter på samtlige hjul.

Regelendringen ble annonsert i fjor høst, så transportbransjen har hatt ett år på å forberede seg.

– Forskriften som nå trer i kraft, omfatter det samme som vi spilte inn i høringssvaret, så vi er godt fornøyd med disse endringene. Alt som kan bidra til å gjøre det sikrere å kjøre på vinterveiene våre, er av det gode – selv om noen må tåle en ekstra kostnad, sier Geir A. Mo.

Dette vogntoget manglet noe veldig viktig ...

Dekk på styrende foraksel og drivhjul på tunge kjøretøy nå må være merket 3PMSF, bedre kjent som alpesymbolet.
Dekk på styrende foraksel og drivhjul på tunge kjøretøy nå må være merket 3PMSF, bedre kjent som alpesymbolet.

Sjåføren har ansvaret

De som nettopp har investert i nye dekk, får en liten utsettelse. Dersom kjøretøyet benytter piggdekk merket «mud and snow» produsert fra uke 40/2017 og til uke 40/2019 (angitt på dekkets side), gjelder ikke kravet til «3 peak mountain snowflake» på drivaksler og fremre styreaksler for vintersesongen 2020/21.

Både Wigdel og Mo understreker at gode dekk ikke løser alle utfordringer på norske vinterveier.

- Gode vinterdekk er selvsagt viktig, men det er ingen garanti mot at vi også i år opplever at trafikken står på grunn av vogntog som ikke kommer seg verken fram eller tilbake. Sjåføren har til enhver tid ansvar for å avpasse farten etter forholdene. I ekstra utfordrende vær- og føreforhold, må hun eller han vurdere å vente med å kjøre til det blir bedre, sier Wigdel, i en pressemelding.

Vil stoppe de som varsler andre om kontroller

Statens vegvesen legger opp til mange kontroller i vinterhalvåret, blant annet for å sjekke dekkutrutrustningen på tyngre kjøretøy. Foto: Statens vegvesen.
Statens vegvesen legger opp til mange kontroller i vinterhalvåret, blant annet for å sjekke dekkutrutrustningen på tyngre kjøretøy. Foto: Statens vegvesen.

Steinhard gummi

I vinterhalvåret er det påbudt å ha med kjetting.

– Nå må også kjettingen være tilpasset hjulene, slik at man ikke bare kan låne hva som helst. Dessuten må man vite når kjettingene bør på, og ikke minst hvordan man gjør det. Her spiller kunnskap og erfaring inn. Vi har laget en egen kjettingveileder som vi deler ut. Øver man litt i forkant, tar det ikke så mye ekstra tid å legge på kjettingen når det er nødvendig. Og den dagen kommer, lover Mo.

NLF-direktøren understreker at det også er viktig å kontrollere gummikvaliteten på dekkene.

– Et hengerdekk med steinhard gummi, konstruert for å kjøre ekstremt mange mil på kontinentet, vil fortsatt være livsfarlig å bruke på norske vinterveier. Så også her er det avgjørende med økt og bedre kontrollinnsats.

Lurer seg unna

Statens vegvesen vil også i år gjennomføre mange kontroller i hele landet for å sjekke vinterutrustningen på tunge kjøretøy.

– Selv om tilstanden på dekk har blitt bedre i takt med at reglene for vinterdekk gradvis er skjerpet de siste årene, er det et lite mindretall som slurver eller som bevisst forsøker å lure seg unna. Vi er avhengig av kontroller langs veien for å avsløre dette og andre feil og mangler som er til fare for andre trafikanter, sier Wigdel.

Litaueren fikk bruksforbud, så kjørte han bare videre!

Video: Dette skal bli en elektrisk tøffing