– Forslag til statsbudsjett betyr at det blir dyrere å kjøpe bil og dyrere å eie bil. NAF mener dette går i feil retning. Bilen er vårt viktigste transportmiddel og en del av klimaløsningen, sier NAF-sjef Stig Skjøstad.
– Forslag til statsbudsjett betyr at det blir dyrere å kjøpe bil og dyrere å eie bil. NAF mener dette går i feil retning. Bilen er vårt viktigste transportmiddel og en del av klimaløsningen, sier NAF-sjef Stig Skjøstad. Foto: TOM KIRKPATRICK

– Starten på en avgiftsbølge på bil

Statsbudsjettet: NAF mener utviklingen går i feil retning.

Onsdag presenterte regjeringen sitt forslag til statsbudsjett for 2021. Dersom dette budsjettet vedtas, betyr det endringer for blant annet elbilistene.

Med forslaget til statsbudsjett planlegger regjeringen å øke avgiftene på ladbare hybrider med 800 millioner kroner.

I tillegg vil de øke klimaavgiften på nye biler 3,5 prosent, slik at selv de reneste bensin- og dieselbilene blir dyrere.

– Budsjettet betyr at det blir dyrere å kjøpe bil og dyrere å eie bil. NAF mener dette går i feil retning. Bilen er vårt viktigste transportmiddel og en del av klimaløsningen, sier NAF-sjef Stig Skjøstad.

Les mer om hva statsbudsjettet innebærer for bil og samferdsel her

NAF advarer

Over 70 prosent av alle hverdagsreiser skjer med bil, og bilen er det desidert viktigste transportmiddelet for å frakte folk og varer rundt i landet vårt.

– Vi ser at mange partier foreslår å øke avgiftene på bil i årene framover. Vi er redd for at det vi ser fra regjeringen nå er starten på en større avgiftsbølge på bil, som vi advarer mot, sier NAF-sjefen.

NAF mener det er viktig at bilavgiftene ikke øker, slik at folk kan ha råd kjøpe seg en miljøvennlig og trafikksikker bil. Samtidig sier fagetatene fornyelse av bilparken er ett av de viktigste virkemidlene for fortsatt nedgang i trafikkdød og alvorlig skade.

Elbilen er egentlig dyrest – men ikke Norge

Nyere biler er tryggere

– Alle forslag som handler om å gjøre bilen dyrere å kjøpe og eie bidrar i feil retning for å få trygge og miljøvennlige biler på veiene. Politikerne ønsker å gå over fra å bruke gulrot til pisk i det grønne skiftet. Det er ikke veien å gå for å få med seg folk, sier Skjøstad.

– Dagens bilavgiftspolitikk har fungert. Utslippsmål fra bilparken, som egentlig skulle vært oppnådd i 2020, ble nådd allerede i 2017 fordi politikerne la om avgiftssystemet. Vi ønsker ikke å se dette snu nå, sier Skjøstad i NAF.

– Overraskende

Norsk Bilbransjeforbund er enig med NAF.

– Vi frykter at dette rammer de som enda ikke har anledning til å kjøpe elbil. Dette er overraskende for bilbransjen og bilkjøpere. I tillegg er det spesielt å foreslå dette midt under en alvorlig økonomisk krise. Avgiftsøkninger på produktene man lever av er det siste næringslivet trenger, også bilbransjen Stig Morten Nilsen adm. dir. i NBF.

Han er imidlertid glad for at elbilfordelene i hovedsak videreføres og at varebilavgiftene omlegges provenynøytralt.

Skuffet over Hareide

NAF er også kritiske til at det ikke legges mer tilrette for bedre vedlikehold og fornying av veiene.

- Vi er overrasket over at bevilgningene i praksis står på stedet hvil, rundt 5 milliarder kroner. I tillegg økes ikke støtten til rassikring og det er ingen nye skredsikringsprosjekter inne, sier Skjøstad.

I 2019 hadde hele 40 prosent av fylkesveiene dårlig eller svært dårlig dekketilstand. NAF-bladet Motor har beregnet at etterslepet på fylkesveiene alene er på rundt 80 milliarder kroner. Legger vi til riksveiene er etterslepet beregnet til opp mot 130 milliarder kroner. 

- Bevilgningene til vedlikehold har stått på stedet hvil i mange år, mens antallet kroner som går til investeringer har doblet seg. Dette er ikke holdbart. Våre undersøkelser viser at folk heller vil prioritere mer vedlikehold enn nye veier, om de må velge, sier Skjøstad.  

Denne bestselgeren forsvinner og blir ikke erstattet

Statsbudsjettet 2021

  • Regjeringen vil at trafikkforsikringsavgiften (årsavgiften) for elbiler skal være den samme som for avgiften for motorsykler. I 2020 er avgiften for motorsykkel på 2062 kroner.
  • Regjeringen vil øke bil- og miljøavgifter med 1,1 milliarder kroner i 2021.
  • Regjeringen regner med at 48,4 prosent av alle nye personbiler vil være nullutslippsbiler neste år.
  • Regjeringen foreslår å justere både engangsavgift og CO2-avgift med 3,5 prosent.

Ny regel gjør at du kan spare mye på drømmebilen

Video: Broom tok med Siv Jensen på biltur: – Det er ikke slik at elbil passer for alle