RAMMER SERIØSE: I den ferske rapporten oppgir over halvparten av respondentene fra bransjen at de har konkurrert med useriøse eller kriminelle. Foto: Arbeidstilsynet.
RAMMER SERIØSE: I den ferske rapporten oppgir over halvparten av respondentene fra bransjen at de har konkurrert med useriøse eller kriminelle. Foto: Arbeidstilsynet.

Kjøper du billig? Da kan du støtte opp om useriøse og kriminelle

Svart arbeid for minst 450 millioner.

Tenker du kun på pris når du trenger å få fikset noe på bilen? Da kan du også være med på å støtte opp under de som driver useriøst her.

Brudd på arbeidsmiljøloven, dårlige arbeidsforhold og svart arbeid er noen av lovbruddene som beskrives i en fersk rapport om bilbransjen.

I rapporten "Kartlegging av arbeidsforhold i bilbransjen” oppgir over halvparten av respondentene fra bransjen at de har konkurrert med useriøse eller kriminelle.

Virksomheter innen bilpleie, bilverksteder, bilforhandlere og bensinstasjoner er undersøkt, forteller Arbeidstilsynet i en pressemelding.

Går ut over de lovlydige

Rapporten belyser problemer med useriøse og kriminelle aktører som undergraver gjeldende lovgivning. Utfordringene er størst blant virksomheter innen bilpleie, verksteder og bruktbilforhandlere.

Her går det på utnytting av sårbar arbeidskraft, svart omsetning og brudd på flere regelverk, deriblant arbeidsmiljøloven, forurensingsloven, forskrift om kjøretøyverksteder, skattelovgivningen, trygdelovgivningen og utlendingsloven.

Manglende kompetanse og drift av bilverksteder uten godkjenning fra Statens vegvesen oppfattes som de vanligste formene for useriøsitet og kriminalitet innad i bransjen. Representanter fra bransjen mener dette går ut over omsetningen til lovlydige virksomheter og undergraver prinsippet om konkurranse på like vilkår.

Dette er viktigst når vi har bilen på verksted

Dette godkjent-merket er viktig å se etter når du velger bilverksted. Foto: Statens vegvesen.
Dette godkjent-merket er viktig å se etter når du velger bilverksted. Foto: Statens vegvesen.

Svært lave priser

– Bilbransjen forholder seg til lang rekke regler som sikrer at de ansatte har det bra og at bilene er trygge når de kommer ut på veiene. At useriøse og kriminelle aktører overser disse kravene for å spare penger, fører til at seriøse blir utkonkurrert og vi får utrygge biler. Det må vi gjøre alt for å få slutt på, sier administrerende direktør Stig Morten Nilsen i Norges Bilbransjeforbund.

Det tegnes et bilde av prissensitive forbrukere i den ferske rapporten. 26 prosent av bileierne oppgir at pris er viktigst når de skal kjøpe bilrelaterte tjenester. Det er dermed like mange som vektlegger kostnad som kvalitet på tjenesten (også 26 prosent).

– De useriøse aktørene operere ofte med svært lave priser. Kjøper du billige bilpleietjenester, kan du bidra til å støtte ulovlige arbeidsforhold og utnytting av arbeidstakere. Når seriøse virksomheter blir utkonkurrert, kan dessuten mange ansatte miste en trygg og sikker jobb å gå til, påpeker direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Hvis denne lyser bør du skynde deg til verkstedet

Når bilen har fått seg en smell, kan det vært smart å sjekke pris flere steder. Men du skal nok ikke alltid velge den billigste aktøren...
Når bilen har fått seg en smell, kan det vært smart å sjekke pris flere steder. Men du skal nok ikke alltid velge den billigste aktøren...

Nesten en halv milliard årlig

I rapporten beskrives en betydelig omsetning av svarte tjenester i bilbransjen.

Svarte verksted- og bilpleietjenester beregnes til rundt 450 millioner kroner i året. Tallene baseres på bileiere som oppgir å ha kjøpt svarte tjenester de siste to årene (3 prosent). Ser man på kjennskap til andres kjøp av svart arbeid (8 prosent), kan det dreie seg om hele 1,8 milliarder kroner årlig.

Over halvparten av de som vedgår å ha handlet svarte bilrelaterte tjenester, oppgir pris som det viktigste kriteriet.

Denne bilen skal bestille service selv

Setter du bort bilvaskjobben – da bør du også forsikre deg om at det gjøres hos en seriøs aktør. I denne bransjen er det nemlig mye som ikke er på stell. Foto: NTB Scanpix
Setter du bort bilvaskjobben – da bør du også forsikre deg om at det gjøres hos en seriøs aktør. I denne bransjen er det nemlig mye som ikke er på stell. Foto: NTB Scanpix

– Et godt faktagrunnlag

Markedet for manuell bilvask preges flere steder av useriøse aktører. Treparts bransjeprogram for bilbransjen har derfor levert en anmodning til Arbeids– og sosialdepartementet om etablering av en godkjenningsordning for manuell bilvask, gjennom å utvide eksisterende .

– For å komme med treffende tiltak er det viktig at disse utformes basert på solid kunnskap om forholdene i den aktuelle bransjen. Denne rapporten kartlegger forholdene i bilbransjen, og gir oss et godt faktagrunnlag når vi skal se på en eventuell godkjenningsordning, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen, og viser til de pågående arbeidet med å revidere a-krimstrategien.

Må være godkjent av Vegvesenet

Dersom ordningen blir vedtatt, blir det ulovlig for virksomheter å selge manuell bilvask uten godkjenning fra Arbeidstilsynet.

Bransjeprogrammet ber også forbrukerne være bevisste når bilen skal inn på verksted, og minner om at man i ytterste konsekvens kan kjøre hjem i en trafikkfarlig bil hvis man bruker et ikke-godkjent verksted.

Det er kun verksteder godkjent av Statens vegvesen, som kan utføre EU-kontroll, reparasjon og vedlikehold av kjøretøy. På Statens vegvesen sine nettsider kan du som forbruker søke opp godkjente verksteder.

Stort problem: Slik unngår du kilometer-juks

Video: Dette må du få bort før vinteren er her