En maske skjuler kanskje ansiktet ditt. Men det er ikke sikkert dette er en smart måte å forsøke å lure politiet, likevel. Ilustrasjonsfoto
En maske skjuler kanskje ansiktet ditt. Men det er ikke sikkert dette er en smart måte å forsøke å lure politiet, likevel. Ilustrasjonsfoto

Forsøker du å lure fotoboksen? Da kan du få strengere straff

– Kan sees på som uaktsom kjøring.

I en artikkel på Broom forrige uke, intervjuet vi en Audi-eier som spøkefullt fortalte at han hadde kjøpt seg en maske for å unngå bøter, om han skulle bli tatt i fotoboks.

Når en bil blir målt for å kjøre for fort av en fotoboks, tas det som kjent et bilde av bil, registreringsnummer og fører.

Hvis føreren av bilen har maske, vil det imidlertid være vanskelig å vite hvem som faktisk sitter bak rattet. Så er det dermed en måte å unngå bot på?

Vi har spurt Utrykningspolitiet (UP) hva de tenker om dette:

I byen holder de tett – mens bygdfolket advarer om kontroller

Straffeskjerpende

– Bruk av maske for å bevisst skjule seg for å unngå bøteleggelse i automatisk trafikkontroll, kan anses som uaktsom kjøring og brudd på grunnregel nummer én i trafikken, om aktpågivende og varsom kjøring. Det kan anses som straffeskjerpende ved utmåling av straff, sier Vivi-Ann Haukås, enhetsleder ved Politiets ATK-senter.

Dersom fartsovertredelsen og omstendighetene rundt hendelsen fremstår som særlig graverende eller kan skape trafikkfarlige situasjoner, vil Politiets ATK-senter overføre saken til lokalt politi for ordinær straffeforfølgning.

Ser du hvor UP befinner seg på dette bildet?

Manuelle kontroller i tillegg

– Politiets ATK-senter samarbeider med lokalt politi og UP-patruljene. I et slikt tilfelle som er omtalt her, er det sannsynlig at det sendes bekymringsmelding til lokalt politi/UP med oppfordring om manuelle kontroller i tillegg, ved eller i nærheten av fotoboksen, sier Haukås videre.

Fotoboksene kan varsle både aktuell fart og gjennomsnittsfart over en viss strekning. I Norge er det per mai 2020 etablert streknings-ATK med gjennomsnittsmåling (SATK) på 31 vegstrekninger. SATK har til sammen 118 fotobokser da det på de fleste strekninger måles fart i begge kjøreretninger. Det er i tillegg 295 fotobokser som punkt-ATK.

Her finner du Statens vegvesens gjeldende oversikt over ATK-er i Norge

Automatisk trafikkontroll (ATK) av fart har stor trafikksikkerhets-effekt, ved at den reduserer fartsovertredelsene på det stedet eller den strekningen som overvåkes. Særlig gjelder dette for de høye fartsovertredelsene.

ATK har størst effekt på de mer alvorlige ulykkene med drepte og hardt skadde.

UP-sjefen: – Helt greit å sladde litt

- Vær tålmodig

Denne sommeren ligger det an til at ekstra mange nordmenn legger ut på bilferie. Assisterende UP-sjef Roar Skjelbred Larsen har noen råd til hvordan man bør oppføre seg:

– Mange bilister er på ukjente veier og kan også være ute i bobil eller med campingvogn for første gang. Vi ber derfor alle trafikanter om å ta hensyn til hverandre i trafikken, holde køen og ikke la utålmodighet føre til at man foretar en farlig forbikjøring.

– Vårt viktigste budskap om sommeren og ellers i året er at trafikanter overholder fartsgrensene, kjører rusfri og er oppmerksomme i trafikken.

Varslet andre om kontroll, det skulle han ikke gjort

Video: Snakk om partytriks: Et tastetrykk, så hopper (!) bilen!