Det blir nesten som en ekstra skolestart når flere tusen elever fra første- til fjerdeklasse begynner på skolen igjen mandag. Trygg Trafikk frykter kaotiske tilstander utenfor skolene og oppfordrer alle foreldre til å la bilen stå hvis det er mulig.
Det blir nesten som en ekstra skolestart når flere tusen elever fra første- til fjerdeklasse begynner på skolen igjen mandag. Trygg Trafikk frykter kaotiske tilstander utenfor skolene og oppfordrer alle foreldre til å la bilen stå hvis det er mulig. Foto: Scanpix

Frykter én ting når skolene skal i gang på mandag

Trygg Trafikk med klar oppfordring.

Det blir på mange måter som en ekstra skolestart når tusenvis av barn i neste uke vender tilbake til skolen.

Trygg Trafikk frykter at dette vil skape farlige situasjoner og har en klar oppfordring til alle foreldre:

Ikke kjør barna til skolen hvis det ikke er helt nødvendig.

– Selv om foreldre kjører barna sine i aller beste mening, er det et problem at det er veldig mange biler på veiene rundt skolene samtidig. I likhet med skolestart i august kan det i dagene som kommer bli mer kaotisk og mer utrygt rundt skolene og langs skoleveien, sier Ragnhild Meisfjord, opplæringssjef i Trygg Trafikk.

Sårbare i trafikken

Paradokset med at flere foreldre velger å kjøre egne barna helt til skoledøren, er at det kan skape stress og uoversiktlige og farlige situasjoner for andre barn. Skoleveien blir tryggere hvis foreldre lar bilen stå og heller tilrettelegger for at barna kan gå eller sykle til skolen.

De yngste er sårbare i trafikken og skal helst ikke gå eller sykle alene til skolen, med mindre det er trygg vei fra dør til dør. Mange foreldre velger derfor å kjøre egne barn. Nå spiller også smitterisikoen inn. Likevel oppfordrer Trygg Trafikk flere foreldre til å spørre seg selv om de virkelig trenger å kjøre barna helt fram til skoleporten.

Bruker du mobilen? Det kan koste førerkortet

Bruke droppsoner

– De fleste barn som har mulighet til det, ønsker å gå eller sykle til skolen. Det bør vi foreldre tilrettelegge for. Ved å følge barna til skolen, til fots eller på sykkel, er foreldre med på å gjøre skoleveien tryggere for de minste. Det vi lettest kan gjøre noe med, er våre egne kjørevaner, fortsetter Meisfjord, i en pressemelding.

I samråd med FAU og andre foreldre, kan foreldre samarbeide om egnede steder der barn som må bli kjørt, kan bli sluppet av eller hentet. Disse stedene bør være lokalisert slik at resten av skoleveien er trygg og sikker.

– Mange steder finnes det droppsoner i nærheten av skolen som egner seg. Den siste biten av skoleveien skal være trygg og sikker for barna. Det er en vinn-vinn-situasjon for alle hvis foreldrene kan slippe barna av og hente dem igjen på slike steder. Droppsoner øker trafikksikkerheten rundt skolene.

Vil nekte unge bilførere å ha med passasjer

– Legg vekk mobilen

For mange elever er skoleskyss og skolebuss helt nødvendig. Myndighetene fraråder bruk av kollektivtransport, men for noen vil skolebussen være eneste mulighet.

Noen foreldre vil oppleve at det å kjøre barna til skolen er det eneste alternativet de har. Da har Trygg Trafikk følgende råd:

  • Vær et godt forbilde for barna i trafikken. Legg vekk mobilen når du kjører, vær oppmerksom på alle trafikanter, og særlig de som er minst av vekst. De er også de mest sårbare.
  • Beregne ekstra tid. Det kan være mange barn og biler rundt skolen og du må kjøre aktsomt og sakte.
  • Stopp gjerne og slipp av barna et stykke fra skolen og sørg for at de kan gå trygt den siste biten.
  • I korona-tiden har vi lært å holde god avstand til hverandre og ikke opptre i for store grupper. Det er også viktig på skoleveien.

LES MER: Foreldre er faktisk mobil-verstingene

Se video: Slik får du den blankeste bilen i gata