Menn er kraftig overrepresentert på statistikken over hvem som omkommer på norske veier. Det er tallene fra mars en veldig god indikator på. Bildet viser en Volvo XC40 som krasjtestes.
Menn er kraftig overrepresentert på statistikken over hvem som omkommer på norske veier. Det er tallene fra mars en veldig god indikator på. Bildet viser en Volvo XC40 som krasjtestes.

Syv omkom i trafikken i mars – de hadde én ting til felles

Ingen korona-effekt på disse tallene.

Syv personer mistet livet i trafikken i mars. Det er samme resultat som i mars i fjor. Trygg Trafikk kan ikke se noen «korona-effekt» i de alvorlige ulykkestallene selv om det er færre biler på veiene.

Det er ingen hemmelighet at menn er sterkt overrepresentert blant de som mister livet i trafikken. Det får vi også sterkt understreket denne måneden.

Alle de omkomne i mars var nemlig menn, hvor tre var mellom 45-64 år. Fire av de omkomne døde i møteulykker og tre i singelulykker. Fire av de omkomne var bilførere, en var passasjer og to var syklister.

– Det er tilfeldige variasjoner i ulykkestallene. Men det hadde ikke vært helt urimelig å forvente noe lavere ulykkestall i mars sett i sammenheng med den krevende situasjonen landet står i. De nasjonale smittevernstiltakene som er iverksatt, medfører mindre trafikk, og mindre trafikk burde bety færre trafikkulykker, sier seniorrådgiver i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen.

Negativ utvikling

Tall fra Statens Vegvesen viser at trafikken inn til de store byene er redusert med nærmere 40 prosent sammenlignet med ukene før koronautbruddet.

– Tallene for mars tyder på at de spesielt alvorlige ulykkene ikke nødvendigvis henger sammen med trafikkmengde eller trafikktetthet. De alvorligste ulykkene har ofte sammenheng med høy fart, rus og manglende oppmerksomhet. Det kan faktisk hende at disse risikofaktorene blir mer fremtredende når trafikkmengden blir mindre, sier Johansen, i en pressemelding.

Tross færre omkomne i mars, er utviklingen i årets første tre måneder negativ sammenlignet med samme periode i fjor. I 2020 er det så langt totalt 24 omkomne – dette er en kraftig økning fra 16 personer i 2019. Av de omkomne i år er 20 menn og 4 kvinner.

Nytt EU-krav skal avverge elbil-ulykker

Å stoppe de som bryter fartsgrensene er en prioritert oppgave for politiet i Norge. Foto: Scanpix
Å stoppe de som bryter fartsgrensene er en prioritert oppgave for politiet i Norge. Foto: Scanpix

UP: Grove fartsovertredelser

– Tallene for 2020 er så langt alvorlig høye, og vi må jobbe hardt for at ulykkestallene skal bli lavere enn i 2019. Det krever innsats fra alle aktører og bevissthet hos alle trafikanter, sier Bård Morten Johansen.

I mars skjedde tre av dødsulykkene i Vestfold og Telemark, og en dødsulykke i hver i fylkene Troms, Innlandet, Agder og Viken. Viken er også det fylket som er rammet hardest med syv omkomne i så langt i år, en økning på fem fra 2019. I Møre og Romsdal er det derimot ingen omkomne i trafikken så langt i år, dette er en nedgang fra fire i fjor.

Selv om korona-situasjonen i Norge, reduserer trafikken på veiene, har UP rapportert om flere grove fartsovertredelser i det siste.

Nytt EU-krav skal avverge elbil-ulykker

Krise-resultat: Her ble det null stjerner i krasjtest