Det er ikke alle som er like konsentrert om selve kjøringen, når de sitter bak rattet. Det viser en ny stor undersøkelse fra Transportøkonomisk institutt (TØI)
Det er ikke alle som er like konsentrert om selve kjøringen, når de sitter bak rattet. Det viser en ny stor undersøkelse fra Transportøkonomisk institutt (TØI) Foto: Scanpix

Så mye annet gjør vi – når vi egentlig skal kjøre bil

Og det blir det skumle situasjoner av.

Å kjøre bil kan være krevende nok i seg selv. Ekstra utfordrende blir det hvis man også har fokus på helt andre ting enn å faktisk kjøre bilen.

En undersøkelse gjort av Transportøkonomisk institutt (TØI) viser at bilførere på motorveier utførte sekundære aktiviteter eller var uoppmerksomme i 24 prosent av kjøretiden. Undersøkelsen viser også at det er relativt få av bilførerne selv mener at de ble distrahert av disse aktivitetene.

Undersøkelsen er todelt og bestod både av observasjoner og intervjuer. Observasjonene viste at 14 prosent av bilførerne holdt på med andre aktiviteter i tillegg til å kjøre bilen. Å bruke en håndholdt mobiltelefon var den hyppigste sekundære aktiviteten, men også håndtering av musikkanlegg, fokus og blikkontakt på passasjerer, spising og drikking var aktiviteter bilførere drev med samtidig som de kjørte bil.

Fjerner blikket fra veien

Intervjuene utgjorde et viktig supplement til observasjonene, og viste ikke-observerbare aktiviteter som trøtthet, dagdrømming og lytting til radio eller musikk.

Undersøkelsen viser at 5 prosent bruker håndholdt mobiltelefon. Dette tallet er høyt, spesielt siden dette er forbudt ved lov og også bøtelegges. Det er også høyere enn estimater fra andre nordiske land. Tallet for bruk av mobiltelefon totalt (inkludert handsfree) er på 13 prosent.

– Å drive med ting som gjør at vi fjerner blikket fra veien, selv bare i noen sekunder, innebærer en dødsrisiko. Det gjelder på motorvei der farten er høy, men i enda større grad på smale tofeltsveier der risiko for møteulykker og utforkjøringer, er høyest, sier Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk.

UP: Kunne sikkert tidoblet antall mobilbøter

Noen sekunder med uoppmerksomhet – så kan det ha skjedd mye på veien foran deg.
Noen sekunder med uoppmerksomhet – så kan det ha skjedd mye på veien foran deg.

Er ikke oppmerksom

Bruk av mobiltelefon og annet utstyr i bilen (som GPS og musikkanlegg) bidrar til at føreren ikke er oppmerksom på veien og trafikkbildet rundt seg, og derfor går glipp av viktig informasjon om andre trafikanter, om veimiljøet eller begge deler.

– I perioden 2011-2015 har manglende oppmerksomhet vært medvirkende årsak til dødsulykkene i 29 prosent av bilfellene. I tillegg til fart og rus, er uoppmerksomhet den største risikoen for alvorlige ulykker. Det kan hver og en av oss gjøre noe med, sier Johansen, i en pressemelding.

Undersøkelsen viste en tydelig økning i å fokusere på sekundære aktiviteter dersom bilføreren var alene i bilen (15 prosent). Hvis det var passasjerer i bilen, var det 9 prosent av bilførerne som fokuserte på andre ting enn å kjøre bil.

Tar du sjansen når du står i kø eller på rødt lys?

Mest redd for trøtthet

Likevel viser undersøkelsen at passasjerer både kan virke forstyrrende ved at blikket festes på medpassasjerer, og samtidig bidra positivt for konsentrasjonen ved at passasjerer overtar mobiltelefonen og kontroll av musikkanlegg.

Over 35 prosent av bilførerne som holdt på med andre aktiviteter eller var uoppmerksomme, oppga at en eller flere av disse aktivitetene generelt kan være farlige. Likevel svarte bare 9 prosent at de selv hadde blitt uoppmerksomme, og 2 prosent hadde opplevd en farlig situasjon som følge av egen uoppmerksomhet.

Den tilstanden som ble vurdert som mest risikofylt var trøtthet (45 prosent), mens bruk av mobiltelefon ble vurdert som risikabelt av 37 prosent av bilførerne som hadde brukt telefonen de siste 30 minuttene. Distraksjon utenfor bilen ble vurdert som risikabelt av 20 prosent, mens bare litt over 3 prosent vurderte å bruke radio- eller musikkspiller som risikabelt.

Dette har Mercedes aldri gjort før

Mobiltelefonen er verstingen når det gjelder å dra fokus bort fra bilkjøringen. Altfor mange fikler med denne, mens de kjører bil.
Mobiltelefonen er verstingen når det gjelder å dra fokus bort fra bilkjøringen. Altfor mange fikler med denne, mens de kjører bil.

Ulike metoder

Undersøkelsen ble altså gjennomført som en kombinasjon av to ulike metodiske tilnærminger: Først observerte man en kjørende bil i det forbipasserende (venstre) kjørefeltet. Her ble 1.337 forbipasserende bilførere observert. Ved et tjenesteområde omtrent midtveis langs strekningen der observasjonene foregikk, ble 273 bilførere intervjuet i samme periode. Undersøkelsen ble gjennomført på en motorveistrekning med to kjørefelt i hver retning.

– Det er nyttig å bruke flere ulike metoder for å undersøke uoppmerksomhet. Observasjoner, veikantintervjuer og spørreundersøkelser har alle sine styrker og svakheter. Det er ikke alle typer distraksjoner man kan observere, samtidig gir observasjon det beste innblikket i hva sjåfører faktisk gjør på veiene. Det er heller ikke slik at alle sekundæroppgaver er like distraherende og det er verdifullt å undersøke hvilke faktorer som forårsaker mest uoppmerksomhet på veiene, sier forsker Ole Johansson ved TØI.

LES MER: 200.000 har fått en bot om er helt unødvendig

Mobilbruk i bilen

  • I mai 2013 ble det innført nye regler for bruk av mobiltelefon i bil.
  • Reglene innebærer at det kun er lov å benytte håndfri mobiltelefon med fastmontert holder.
  • Det er bare tillatt å bruke tastaturet på mobiltelefonen til å starte og avslutte en samtale.
  • All annen bruk av tastaturet under kjøring er forbudt.

Video: Sjekk hva som plutselig dukket opp i Trøndelag