UP knep mange flere ruskjørere i fjor enn i 2018, viser foreløpige tall. Det forklares blant annet med at politiet har fått langt mer effektive hjelpemidler. Illustrasjonsfoto: Scanpix.
UP knep mange flere ruskjørere i fjor enn i 2018, viser foreløpige tall. Det forklares blant annet med at politiet har fått langt mer effektive hjelpemidler. Illustrasjonsfoto: Scanpix.

Rekordmange tatt for ruskjøring på norske veier

Den nye spyttesteren blir nå tatt i bruk også i politidistriktene.

Sammen med fart er ruspåvirkning de viktigste årsakene til alvorlige trafikkulykker her i landet. Beregninger viser at omkring 140.000 kjørerturer daglig i Norge skjer under påvirkning av alkohol eller andre rusmidler.

Foreløpige tall viser da også at antallet anmeldelser fra UP for ruspåvirket kjøring økte ganske kraftig i 2019, sammenlignet med året før. I fjor endte tallet på 3.212, mot 2.821 året før – en økning på friske 14 prosent.

I alt ble 635.677 bilførere rus-kontrollert siste år, en økning på hele 20 prosent fra 528.532 i 2018.

Ruspåvirket kjøring er noe UP har spesielt fokus på. Tidligere kunne det være vanskelig å avsløre ruskjøring som følge av medisinbruk eller narkotiske stoffer. Dette har endret seg, og nå tar UP årlig mange flere rusede bilførere enn for bare få år siden.

Effektiv spyttester

– At så mange ble tatt siste år, er ikke nødvendigvis uttrykk for at flere kjørte under ruspåvirkning, men er rett og slett et resultat av at vi avdekker flere, sier UP-sjef Steven Hasseldal i en kommentar til Broom.

– Ny ruslovgivning og nye hjelpemidler har hjulpet oss kraftig. Dagens spyttester er langt mer effektiv enn tidligere metoder, og er et helt annet hjelpemiddel enn tegn og symboler, som vi benyttet før. Spyttesteren avslører det meste av ulovlig brukte medisiner eller narkotika. Vi har hatt denne i bruk en tid allerede, og i år blir den også å finne ute i politidistriktene, sier UP-sjefen videre.

Steven Hasseldal er sjef for UP i Norge.
Steven Hasseldal er sjef for UP i Norge.

Det blir fortsatt hovedfokus på rus og fart for UPs del i tiden fremover også:

Samme patrulje tok seks ruskjørere på halvannen time

Alkohol-andel på vei ned

– Ja, vi forsøker til enhver tid å spisse tjenesten der effekten er størst. Vi har sett at i rundt 40 prosent av alvorlige ulykker i 2018 var fart en viktig årsak, og i 34 prosent av ulykkene var rus en viktig årsak. Derfor er det også naturlig at våre hovedprioriteringer ligger fast i tiden fremover, sier UP-sjefen, som legger til at det ikke er noe som tyder på at andelen ruspåvirkede bilførere i trafikken er økende:

– Nei, det er neppe noen økning av andel ruskjørere totalt, men sammensetningen endrer seg litt over årene. I løpet av de siste 15 årene ser vi at alkohol-andelen har gått noe ned, og i 2018 var 57 prosent av ruskjørerne påvirket av andre stoffer enn alkohol. Vi ser også tegn til en svakt nedadgående trend for medikamenter, legger han til.

Alle som stoppes av UP for kontroll, må minimum blåse alkotest.
Alle som stoppes av UP for kontroll, må minimum blåse alkotest. Foto: NTB Scanpix/Solum, Stian Lysberg

Inndragning og fengsel

I Norge er oppdagelsesrisikoen relativt stor. Dette henger sammen med den store ulykkesrisikoen som følger av ruspåvirket kjøring.

– Absolutt alle som stoppes av oss må minst blåse alkotest. Dessuten kan vi kreve drugtest med spyttprøve også uten mistanke, noe som er ganske unikt for Norge. Svært få andre land har tilsvarende mulighet, fastslår UP-sjef Steven Hasseldal overfor Broom.

Han legger til at UP i år, som tidligere år, deltar i en rekke felles-europeiske kontrollaktiviteter, blant annet mot rus i uke 25.

Å bli tatt for ruspåvirket kjøring fører vanligvis ikke til prikker i førerkortet. Det normale er inndragning av førerkort og eventuell fengselsstraff. Varighet og omfang avhenger av graden av påvirkning - og hvilke følger kjøringen eventuelt medførte.

Bøter på flere titusener

For promillekjøring gjelder en øvre grense på 0,2 promille alkohol i blodet. For påvirkning fra 0,2 til 0,5 promille handler det først og fremst om bøter, men førerkortet kan også ryke for en periode. Det siste gjelder spesielt når vedkommende har førerkortet på prøve, altså at det er mindre enn 2 år siden vedkommende avla førerprøve første gang. Inndragning vil da normalt være for mindre enn ett år. Med 0,5 til 0,8 promille er det bøter og inndragning av førerkort i 12 – 18 måneder.

Har kjøreturen vært lang, eller det har skjedd uhell, kan inndragningen bli lenger. Dette gjelder selvsagt også ved høyere promille.

Bøtene fastlegges i forhold til vedkommendes inntekt, og det er ikke sjelden promillebøter blir på flere titusener kroner.

Dramatisk økning i antall førere som blir tatt for ruskjøring

Se video: Slik måler UP råkjørerne ute i trafikken