Hvor bra tror du bilen kjører seg selv? Her tester vi

Blir med tur i selvkjørende Tesla Model S. Se video:

Selvkjørende, eller såkalte autonome, biler er noe vi kommer til å bli godt vant med i årene som kommer.

Tesla var tidlig ute med å tilby muligheten for at bilen i stor grad er selvkjørende. De åpnet opp for sitt Autopilot-system for flere år siden – der bilen bremser, gasser og styrer selv.

Senere har både de og andre bilprodusenter bygget videre på disse egenskapene. Nå deles autonom kjøring opp i ulike nivåer, avhengig av hvor mye bilen faktisk klarer på egenhånd.

Nivå 0 - Ingen automasjon:

Føreren må ha all oversikt og treffe alle nødvendige tiltak.

Nivå 1 - Føreassistanse:

Føreren overvåker miljøet, mens systemet kan ta seg av noe styring, eller akselerasjon og bremsing. Typisk adaptiv cruisekontroll eller lignende.

Nivå 2 - Delvis automasjon:

Kontrollerer to primære kontroller, som hastighet og styring, mens føreren fremdeles har ansvaret for å overvåke omgivelsene, og må ta over kontroll dersom systemet ikke kan utføre oppgavene.

Nivå 3 - Automasjon under visse omstendigheter:

Det første hvor systemet overvåker omgivelsene, tar avgjørelser om for eksempel at bilen skal foreta en forbikjøring, sette på blinklys og annet, og kan brukes i alle situasjoner. Biler på dette nivået kan utføre kjøringen på egenhånd, men det forventes at føreren skal kunne ta over kontrollen ved behov.

Nivå 4 - Høy automasjon:

Som nivå 3, med unntak av at systemet på egen hånd vil kunne treffe tiltak dersom føreren ikke reagerer. Det kan for eksempel være å stanse bilen.

Nivå 5 - Full automasjon:

Systemet tar seg av alle oppgaver, overvåker omgivelsene, og fungerer i alle situasjoner. Kan gjøre alle oppgaver en menneskelig fører normalt vil gjøre. Nivå 5-biler kan i praksis designes uten ratt og pedaler.

Undersøkelse: Mange skeptiske til selvkjørende biler

Tesla er langt fremme på selvkjørende teknologi. I motsetning til mange andre bilprodusenter, tør de også å pushe litt grenser på dette området.
Tesla er langt fremme på selvkjørende teknologi. I motsetning til mange andre bilprodusenter, tør de også å pushe litt grenser på dette området.

Gjør mye selv

Fortsatt er det ingen biler som tillater nivå 4 eller 5, og dermed overlater alt eller nesten alt til sjåføren. Det handler naturligvis ikke bare om teknologien, men om sikkerhet og lovverk i ulike land.

Men Tesla går altså lenger enn de fleste.

Kjøper du en ny Tesla Model S, får du for eksempel auto steer og en avansert cruise control som standardutstyr. Disse to systemene jobber sammen, og innebærer at bilen i stor grad kan gasse, bremse og styre selv. Den justerer også farten selv, basert på de ulike fartsgrensene du kjører i.

Video: Dette skjer når den selvkjørende bilen tror du sover

Stopper på rødt lys

Et fullverdig Autopilot-system hos Tesla inkluderer i tillegg at bilen selv kan skifte fil i forbindelse med forbikjøringer eller kjøre av og på motorveier, følge anvisninger fra navigasjonen og parkere uten at du sitter i bilen.

Fra nyttår kommer også nye tjenester til Autopilot, som gjør at bilen selv reagerer på trafikklys, stoppskilt og åpner for at bilen kan finne deg på parkeringsplassen.

Topp 10: Disse merkene er best på selvkjøring

Bilen "straffer" deg

Som sagt, teknologien er fortsatt ikke slik at du kan koble av. Både i Tesla og andre biler med slike systemer, kreves det at du med jevne mellomrom holder i rattet. Gjør du ikke det, får varsling i form av lyd og signal i instrumentpanelet.

Hos Tesla er det faktisk slik at hvis du overser disse varslingene for mange ganger, blir tjenesten slått av. Da står det på skjermen at du ikke får bruke auto steer resten av turen. Et klaps på hånden, der altså. Det gjelder å følge med.

Selvkjørende biler: Nå kommer de for fullt

Mange systemer jobber sammen

Et slikt system krever naturligvis mye teknologi. Tesla har kamera som filmer framover, bakover og til sidene. Disse jobber sammen med en framovervendt radar og 12 ultrasoniske sensorer.

Sensorene registrer biler i nærheten, forhindrer potensielle kollisjoner og assisterer ved parkering. Totalt er bilen "overvåket" i alle retninger.

De vil ha "svart boks" i selvkjørende biler

Lurer du på hva som skjer hvis bilen tror du har sovnet? Se videoen under: