11.000 har søkt om personlig bilskilt– bare 60 har fått

Ventetiden er oppe i tre måneder allerede.

Statens Vegvesen har mottatt over 11.000 søknader på personlige bilskilt. Navnene over er godkjent og på vei ut til eierne. 
Statens Vegvesen har mottatt over 11.000 søknader på personlige bilskilt. Navnene over er godkjent og på vei ut til eierne. 

Interessen har vært enorm etter at Statens Vegvesen åpnet for personlige bilskilt. På drøye to uker har allerede 11.000 søkt.

Det er derimot bare 1.000 søknader som er innvilget så langt, og kun 60 skilter som er ferdig trykket.

– Dette har gått over all forventing. Vi visste at etterspørselen var til stede, men at den var så stor var vi virkelig ikke klar over.

Det forteller Heidi Øwre, seksjonsleder ved kontor for kjøretøygodkjenning og registrering i Vegdirektoratet.

Lang ventetid

Alle søknader som går gjennom den elektroniske kontrollen behandles manuelt hos Statens Vegvesen sin avdeling i Trondheim. Det er heller ikke satt av dedikerte resurser til den nye tjenesten. Derfor må du smøre deg med tålmodighet dersom du søker nå.

Så langt har 11.000 søkt om personlige bilskilt - og tallet øker for hver dag, sier Heidi Øwre. 
Så langt har 11.000 søkt om personlige bilskilt - og tallet øker for hver dag, sier Heidi Øwre. 

Øwre forteller til Broom at man må regne med rundt tre måneders ventetid – fra bestilling til du kan hente skiltet hos den lokale trafikkstasjonen.

– Vi forstår at mange syns det er lenge å vente. Men ettersom det ikke er satt av egne midler til dette, må vi prioritere hardt. Det er viktigere å få nye biler ut på veiene, så vi kan ikke la personlige bilskilt gå på bekostning av andre saker, sier Øwre.

Personlige bilskilt sprengte serverne hos Vegvesenet

Disse er på vei ut

Så langt er altså 60 søknader ferdig behandlet og produsert. Statens Vegvesen opplyser at det stort sett er helt vanlige navn, eller kallenavn, som utgjør det store volumet.

Vi har fått tilgang på noen konkrete eksempler som er godkjent, og dermed snart blir å finne på veiene. FLASH, BRYLLUP, TURVOGN, MATROS1, PEPSMAX OG ZZZ ZZZ er blant dem.

– Det er også noen som prøver seg med ulike banne- og kjønnsord. Disse blir automatisk stoppet i den elektroniske behandlingen. Bokstav- og tallkombinasjoner som kan forveksles med ordinære bilskilt blir heller ikke godkjent.

9.000 (!) har søkt om personlig bilskilt

99 millioner kroner

Dermed kan du ikke utnytte systemet til å sikre deg eksempelvis DR 10000. Dersom samtlige 11.000 betaler de 9000 kronene et personlig bilskilt koster, tilsvarer det en omsetning på solide 99 millioner kroner.

Pengene skal brukes til å drifte det nye systemet, produsere skilter, samt gå til trafikksikkerhets-tiltak.

Har du skaffet deg et personlig bilskilt? Da vil vi gjerne høre fra deg, du kan maile oss på redaksjonen@broom.no.

Nå kan dette bli lov – også i Norge

Personlige bilskilt

Hva skiltet ditt kan inneholde er helt fritt fram. Det er et krav at tegnkombinasjonen ikke er støtende, til ulempe for noen eller krenker varemerkerettigheter.

Alle personlige skilt må ha minimum to og maksimum sju tegn (ordinære norske bokstaver og tall), inklusiv eventuelle mellomrom.

For å kunne søke om et personlig bilskilt må du være fylt 18 år. Du må også eie den aktuelle bilen (uten medeier) som skal ha skiltet.

Prislappen er 9000 kroner - da eier du rettighetene til skiltet i 10 år.