Overgangen til ny målemetode for utslipp fra biler kunne gitt en kraftig avgiftsøkning for flere biltyper. Men nå er det klart at Finansdepartmentet kommer bransjen i møte med nye innslagspunkter for avgiftsberegningen..
Overgangen til ny målemetode for utslipp fra biler kunne gitt en kraftig avgiftsøkning for flere biltyper. Men nå er det klart at Finansdepartmentet kommer bransjen i møte med nye innslagspunkter for avgiftsberegningen..

Gode nyheter for bilkjøperne

Finansdepartementet har lyttet til bransjen.

Det norske bilmarkedet har vært gjennom store endringer de siste årene. Elbiler og hybrider har tatt store markedsandeler, mens bensin- og dieselbiler har tapt.

Internt i bransjen har det også vært stor usikkerhet rundt innføringen av en helt ny målemetode for utslipp – som igjen har mye å si for avgiftene på nye biler.

Mange biler blir målt til høyere utslipp etter den nyinnførte målemetoden WLTP, kontra den "snillere" NECD som har blitt brukt til nå. Dermed lå det an til at mange biler kunne bli mye dyrere.

Nye innslagspunkter

Innen bilbransjen var bekymringene store. Ikke bare ble bilene dyrere ut til forbrukerne. Man risikerte også å få et system som var både uoversiktlig og uforutsigbart.

Nå er det klart at Finansdepartementet har lyttet til bilbransjen. Konkret ved at det er laget nye innslagspunkter og satser for CO2-avgiften. Det er nettstedet Bilnytt.no som først meldte dette.

Det betyr i praksis at det blir endring i avgiftene på endel biler. Men det nye systemet betyr ikke en generell avgiftsøkning for alle biler med bensin- eller dieselmotor.

WLTP: Fire bokstaver kan snu opp-ned på norske bilpriser

Elektriske Tesla Model 3 er Norges mest solgte bil. Elbilfordelene er med også i 2020. l
Elektriske Tesla Model 3 er Norges mest solgte bil. Elbilfordelene er med også i 2020. l

Elbil-festen fortsetter

– Dette er gode nyheter for alle bilkjøpere. Nå kan både de og bransjen puste lettet ut. I forkant var det en redsel for at vi ville få et veldig komplisert system, som ville ramme alt bortsett fra elbiler og ladbare hybrider hardt. Fra politisk hold var det nok også endel som syntes det var en god ide, for å ytterligere styrke de ladbare bilenes posisjon i Norge. Men slik ble det altså ikke, sier Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen.

Samtidig er det klart at elbilens særordning med null moms og heller ikke avgifter videreføres. Her rører ikke regjeringen på dagens modell. Det betyr at alle de som tenker å kjøpe elbil i 2020, får nyte godt av samme ordning som vi har hatt i mange år.

Nye biler forurenser mye mindre enn gamle

Må gå 50 kilometer på strøm

For ladbare hybrider videreføres ordningen med at de må ha minst 50 kilometer elektrisk rekkevidde, for å få maksimalt avgiftsfritak.

Det begynner etter hvert å bli et solid utvalg av biler som klarer dette. De som har lavere elektrisk rekkevidde enn 50 kilometer, får også lavere avgift, men altså ikke full uttelling her.

Bilimportørenes Landsforening (BIL) er også tydelige på at de er fornøyd med budsjetter som er lagt frem:

Mitsubishi Outlander har i flere år vært bestselgeren blant de ladbare hybridene. Dette er biler som kommer svært gunstig gjennom det norske avgiftssystemet.
Mitsubishi Outlander har i flere år vært bestselgeren blant de ladbare hybridene. Dette er biler som kommer svært gunstig gjennom det norske avgiftssystemet.

– Vil gi regjeringen ros

– Regjeringen har funnet en god løsning på hvordan engangsavgiften for personbiler kan tilpasses den nye målemetoden WLTP. Vi er også tilfreds med at elbilfordelene videreføres i 2020. Dette vil forsterke det grønne skiftet i veitrafikken, sier direktør Erik Andresen i BIL.

– Det har lenge hersket en viss usikkerhet om hvordan overgangen fra målemetoden NEDC til WLTP kan gjøres provenynøytalt. Jeg vil gi regjeringen ros for den løsningen som nå innføres, der de følger opp løftet fra Granavolden-plattformen om en provenynøytral omlegging. Jeg er også tilfreds med at NEDC 2.0 skal legges til grunn for avgiftsberegningen av varebiler i 2020. WLTP-innfasingen for varebiler ligger et år etter personbil, sier Andresen, i en pressemelding.

Utslippene går ned

Det gjennomsnittlige CO2-utslippet fra alle nye biler er for øvrig nå nede i 68 gram. Det er 10 gram lavere enn på tilsvarende tidspunkt i fjor.

– Bilbransjen ligger langt fremme i det grønne skiftet, Kombinert med en fornuftig avgiftspolitikk som stimulerer til grønne valg hos forbrukerne, er Norge et foregangsland i reisen mot en utslippsfri transportsektor. Vi i den norske bilbransjen merker at dette gir internasjonal oppmerksomhet. Mange land ønsker å lære av oss, sier Andresen.

Topp 5: Bilene som forurenser aller mest

Se video: Siv Jensen fikk møte en helt spesiell bil