Med dagens regjering har samferdselsbudsjettet økt med hele 75 prosent. Det betyr blant annet nye og tryggere veier. Nå foreslår samferdselsminister Jon Georg Dale å øke fartsgrensene på utvalgte strekninger i landet.
Med dagens regjering har samferdselsbudsjettet økt med hele 75 prosent. Det betyr blant annet nye og tryggere veier. Nå foreslår samferdselsminister Jon Georg Dale å øke fartsgrensene på utvalgte strekninger i landet.

Her vil de øke fartsgrensene i Norge

Se oversikten her:

Frem til år 2000 var 90 km/t høyeste tillatte hastighet på norske veier.

I takt med stadig nye og bedre veier har denne grensen økt, sist i 2014 til 110 km/t.

Dette er forbeholdt utvalgte motorvei-strekninger, med særlig god utformings- og sikkerhetsstandard.

Høyere fartsgrenser over hele landet

Nå foreslår samferdselsminister Jon Georg Dale å øke fartsgrensene ytterligere på flere strekninger.

– Riktige fartsgrenser er vesentlig for å kunne utnytte veginfrastrukturen best mulig. Den respekten trafikantene har for fartsgrenser avhenger også av at grensene virker fornuftige og logiske ut fra hvordan trafikantene selv oppfatter forholdene. Derfor vil vi nå øke fartsgrensene på flere strekninger rundt om i hele landet, sier samferdselsminister Jon Georg Dale, i en pressemelding.

Forslagene til nye fartsgrenser sendes i dag på høring fra Vegvesenet. Endringene vil kunne tre i kraft allerede i september i år, ifølge Dale.

E16 mellom Kløfta og Kongsvinger er blant strekningene som foreslås økt fartsgrense. Illustrasjonsfoto: Scanpix
E16 mellom Kløfta og Kongsvinger er blant strekningene som foreslås økt fartsgrense. Illustrasjonsfoto: Scanpix

– Bompenger er greit – hvis det går til å bygge veier

Øke fra 70 til 90 km/t

– Vi vil gjøre reisehverdagen til folk så enkel, sikker og effektiv som mulig. For å få til dette har investeringer i nye vegprosjekter hatt høy prioritet de siste årene, og standarden på veiene er hevet for at transporten skal gå raskt, effektivt og sikkert. Da er det også naturlig å se på hvilken fartsgrense som er rett på de ulike strekningene, sier samferdelsministeren.

Derfor foreslås det nå å endre fartsgrensene på seks ulike strekninger i første omgang. En av dem er E18 i Marker kommune. Her foreslås det å heve fartsgrensen fra 70 til 90 km/t.

Fartsgrenseendringene vil bli evaluert etter ett og tre år. I evalueringen skal trafikktryggheten vurderes, og det skal gis en konkret vurdering av om fartsgrenseendringen har påvirket samfunnsnytten.

Foreldre er faktisk mobil-verstinger

Dette er strekningene som foreslås endret

  • E18 Østfold, Marker kommune: En strekning på 0,6 km blir skiltet opp fra 70 km/t til 90 km/t, mens en annen strekning på 1,5 km blir skiltet opp fra 70 km/t til 80 km/t.
  • E136 Møre og Romsdal, Ålesund kommune: En strekning på 4,1 km blir skiltet opp fra 70 km/t til 80 km/t.
  • Rv 80 Nordland, Bodø kommune: En strekning på 1 km blir skiltet opp fra 70 km/t til 80 km/t.
  • E18 Vinterbro i Akershus til Østfold grense: Deler av strekningen blir skiltet opp fra 70 km/t til 80 km/t.
  • E16 Kløfta – Kongsvinger: Strekninga Kløfta – Nybakk blir skiltet opp fra 90 km/t til 100 km/t, mens strekningen Slomarka – Kongsvinger blir skiltet opp fra 90 km/t til 100 km/t.
  • E6 i Gudbrandsdalen, Hundorptunellen og Teigkamptunellen: Det blir skiltet opp fra 80 km/t til 90 km/t i tunnelene.

Video: Se hva vi har testet på verdens råeste motorvei