Norske politikere har satt et svært ambisiøst mål for bilsalget i Norge. Alle personbiler og lette varebiler som selges i 2025 skal være nullutslippsbiler. Men en ny undersøkelse viser at et stort flertall av bileierne er skeptisk til om dette lar seg gjøre. Foto: Scanpix.
Norske politikere har satt et svært ambisiøst mål for bilsalget i Norge. Alle personbiler og lette varebiler som selges i 2025 skal være nullutslippsbiler. Men en ny undersøkelse viser at et stort flertall av bileierne er skeptisk til om dette lar seg gjøre. Foto: Scanpix.

Bare 15 prosent tror på politikernes elbil-mål

Fossilbilene skal fases ut – fort.

Norge er på verdenstoppen for elbiler. Ingen kjøper flere elektriske og elektrifiserte biler, i forhold til folketallet.

Dette er også en villet utvikling fra politisk hold. Her ønsker man å fase ut bensin- og dieselbiler. Og det skal skje fort.

Målet om at alle personbiler og lette varebiler som selges i 2025 skal være nullutslippsbiler, ble satt i Nasjonal transportplan. Det er også en ambisjon som har blitt møtt med skepsis av mange.

Bare 15 prosent av norske bileierne tror på nullutslippsvisjonen for nybilsalget i 2025. Flertallet vil også innføre moms på elbiler raskest mulig.

Offentliggjort på Arendalsuka

Anders Hovde, seniorrådgiver i Kantar TNS AS, har akkurat presentert resultatene fra en landsdekkende studie om bileieres holdning til norsk bil- og avgiftspolitikk.

Resultatene fra undersøkelsen, som er gjennomført i samarbeid med bilimportøren Harald A. Møller AS, ble offentliggjort mandag ettermiddag under Arendalsuka.

Ett av spørsmålene bileierne har svart på er om de har tro på nullutslippsvisjonen for nybilsalget i 2025.

Topp 10: Elbilene med lengst rekkevidde

Kvinner har litt mer tro

Bare 15 prosent av de drøye 1.000 som har svart på undersøkelsen har tro på politikernes mål om at samtlige nye personbiler som selges i 2025 i Norge vil være nullutslippsbiler.

Hele 73 prosent tror ikke på målet, mens 11 prosent svarer «vet ikke», viser undersøkelsen.

– Kvinner har litt mer tro på dette enn menn, og de har også en større andel «vet ikke». Menn er mer bastante på «nei», sier Anders Hovde til bransje-nettstedet BilNytt.no.

Norge har rekordhøy andel elbiler, og flere skal det bli.
Norge har rekordhøy andel elbiler, og flere skal det bli. Foto: Scanpix

Aldersforskjeller

Også de geografiske forskjellene er betydelige. Bileiere i Oslo og Akershus har større tro på at målet innfris (20 prosent) enn for eksempel bileiere på resten av Østlandet (12 prosent).

Jo yngre respondentene er, jo høyere er andelen som tror målet blir innfridd. I gruppen «under 30» år tror 29 prosent av målet innfris, mens bare 13 prosent av kategorien «60+» tror det samme.

Tidligere i år presenterte BilNytt.no en undersøkelse som viste at 72,5 prosent av norske merkeforhandlere ikke tror det er sannsynlig at 2025-målet nås.

LES MER: Så lite selger elbilene i resten av Europa

Mange fallgruver

Dermed er bileierne og bilforhandlerne på linje i dette spørsmålet.

Samtidig trodde 23 prosent av daglige ledere hos norske merkeforhandlere at det er sannsynlig eller svært sannsynlig at 2025-målet innfris, ifølge BilNytt.no sin undersøkelse.

– Harald A. Møller er helhjertet med på omstillingen frem mot 2025, men vi ser at fallgruvene er mange, sier Ulf Tore Hekneby som er administrerende direktør i Harald A. Møller AS.

Ulf Tore Hekneby er administrerende direktør i Harald A. Møller AS.
Ulf Tore Hekneby er administrerende direktør i Harald A. Møller AS.

Han mener at det er avgjørende at insentivene videreføres, samt at en storstilt utbygging av ladeinfrastruktur i hele landet gjennomføres.

– Vi ser vi på 2025-målet som fullt gjennomførbart. Men det kommer til å kreve stor innsats av mange, understreker Hekneby.

Tror ikke på varebiler

Han peker videre også på at bil- og avgiftspolitikken polariseres, samt skillelinjene mellom by og land, og behov for forbrenningsmotor versus de som ønsker og kan kjøre elektrisk.

Hekneby er imidertid ikke overrasket over at bilkjøperne er skeptisk til 2025. Han peker på at det har manglet reelle familiebiler.

– Vi mener at Volkswagens ID.-familie vil endre folks oppfatning. Men varebiler har vi ikke tro på innen 2025. Der mangler vi både insentivene og produktene, sier han.

– Den generasjonen elbiler som kommer nå har både rekkevidden og størrelsen hele markedet etterspør. Samtidig er ikke infrastrukturen på plass, ladeutfordringer berører både de som bor sentralt og de som bor utenfor storbyene. Det må løses, og det må ses i sammenheng med den drahjelpen avgiftsregimet representerer for nullutslippsbilene, sier Hekneby, i en pressemelding.

Harald A. Møller hadde med seg konseptversjonen av denne nye elbilen til Arendalsuka, VW ID. Buzz.
Harald A. Møller hadde med seg konseptversjonen av denne nye elbilen til Arendalsuka, VW ID. Buzz.

Urettferdig med momsfritak

Undersøkelsen som ble presentert under Arendalsuka, viser tydelig at svarene fra de som i dag kjører bil med forbrenningsmotor skiller seg fra de som allerede har valgt ladbare biler. Det samme mønsteret viser seg når man bryter svarene ned på hvor sentralt respondentene er bosatt. Faren Hekneby ser er at 2025-prosjektet kan oppfattes som et spleiselag for de som bor sentralt og i dag har anledning til å velge den elektriske drivlinjen ved bilkjøp.

På spørsmålet om momsfritak på elbil, oppgir 59,6 prosent at de mener dette er «litt urettferdig» (24,8 prosent) eller «veldig urettferdig» (34,8 prosent). Hele 26,6 prosent av de spurte i undersøkelsen mener at momsfritaket for elbil bør opphøre umiddelbart.

...men vi har aldri kjøpt flere elbiler. Les mer her:

Flere funn i undersøkelsen:

  • De fleste bileiere regner med å kjøpe bruktbil med forbrenningsmotor etter 2025.
  • 67 prosent av elbileierne oppgir at bedre økonomi totalt sett i bilholdet var en viktig faktor for valget
  • 7 av 10 ser på gratis/lavere pris ved bompasseringer som det viktigste økonomiske incentivet
  • For de som kjøpte Tesla og Audi e-Tron var det fravær av avgifter som var mest avgjørende

Se video: Elbilen lades automatisk – er det fremtiden?