Mobilbruk som dette har beviselig ført til alvorlig ulykker, og er en atferd det er nødvendig å slå hardt ned på. Foto: Istock/AndreyPopov
Mobilbruk som dette har beviselig ført til alvorlig ulykker, og er en atferd det er nødvendig å slå hardt ned på. Foto: Istock/AndreyPopov

Blir sjokkert over egen mobilbruk

Mener mobilen er skyld i mange ulykker.

Alt tyder på at uoppmerksomhet og manglende fokus hos bilførere direkte eller indirekte er årsak til en rekke skader i trafikken hvert år, med store erstatningsutbetalinger som følge.

De siste årene har det spesielt blitt satt søkelys på ulovlig bruk av mobiltelefon som en viktig skadeårsak. Det er også kjent at mobilbruk har vært medvirkende årsak til dødsulykker, og stadig flere mener at en kraftig økning av bøtenivået – sammen med prikker i førerkortet - er nødvendig for å få folk til å respektere mobil-forbudet under kjøring.

Alle forsikringsselskaper har fokus på denne problemstillingen, og det er enighet om at mørketallene trolig er store.

– Det er nok også sånn at de som er involvert i et uhell i liten grad forteller at bruk av mobiltelefon var årsak til uhellet. En av utfordringene vi må finne gode løsninger på, er derfor hvordan vi kan unngå at bruk av mobilen fører til mer uoppmerksomhet, sier Svein Skovly til Broom.

Han er leder for innovasjonslab i forsikringsselskapet Fremtind, som er resultatet av fusjonen mellom Sparebank1 Forsikring og DNB Forsikring.

Tar større risiko

– Vi har hatt såkalt Smart bilforsikring i drift i drøyt to år nå, og har i denne fasen hatt fokus på å premiere kjøring med flyt hos kundene våre. Her er det ikke alt vi klarer å fange opp, for eksempel distraksjon og uoppmerksomhet som ikke sjelden skyldes bruk av mobiltelefon.

– Det vi ser nå, er at antall påkjørsler bakfra faktisk stiger, til tross for at nyere biler har en rekke sikkerhetssystemer som bør avverge slike skader. Det er nok å nevne autobrems og adaptiv cruise kontroll. Når skadefrekvensen likevel øker, fremstår dette som om mange har så stor tillit til sikkerhetssystemene at vi velger å ta større risiko – eller at vi er så opptatt med mobiltelefonen at vi ikke rekker å avverge et uhell, sier Svein Skovly.

Få ned antall ulykker

– Mer enn 20.000 Fremtind-kunder har nå tilbakelagt rundt 200 millioner kilometer med smart bilforsikring. Dette har gitt selskapet mye informasjon om kjøring og kjørestil.

– Det viser seg at til tross for at de aller fleste kjører med god flyt, er det mange uhell som kan knyttes til uoppmerksomhet, eksempelvis påkjørsel bakfra, rygging og påkjørsel av parkerte biler. Kongstanken med smarte og bruksbaserte forsikringer, er å ta i bruk ny teknologi, og lage forsikringstjenester basert på folks behov og atferd. På den måten kan vi hjelpe folk til å ta trygge valg i hverdagen og i trafikken, noe vi er sikre på vil få ned antall ulykker på sikt.

UP: Kunne sikkert tidoblet antall mobilbøter

Elbiler mer skadeutsatt

– Vi har satt fokus på temaet uoppmerksomhet og distraksjon, og jobber aktivt med løsninger for å redusere dette problemet. Dette utviklingsarbeidet er nå kommet så langt at vi slipper en ny versjon av smart bilforsikring – i første omgang til 100 gode kunder på Vestlandet, og primært til elbil-eiere, for å få litt erfaring før vi om ikke lenge tilbyr løsningen til alle våre om lag 500.000 bilforsikringskunder, sier Skovly, og understreker at dette ikke er fordi elbilførere er mer uoppmerksomme enn andre.

Årsaken er to-delt:

– Først og fremst kan ikke elbiler benytte den opprinnelige smart bilforsikring-løsningen, og dernest det faktum at elbiler er mer skadeutsatt enn fossile biler. Dette er det også flere årsaker til, men den kanskje viktigste er elbilenes spesielle ytelseskarakteristikk, med full trekkraft fra første meter.

– Folk blir overrasket over hvor mye de faktisk bruker mobilen under kjøring, sier Svein Skovly i Fremtind forsikring. Foto: Fremtind
– Folk blir overrasket over hvor mye de faktisk bruker mobilen under kjøring, sier Svein Skovly i Fremtind forsikring. Foto: Fremtind

Lærende teknologi

– For en bilist som har vært vant til å kjøre en bensin- eller dieselbil med 120 – 130 hk, vil elbil-akselerasjonen kunne oppleves nesten sjokkartet.

– Vil elbil-kunder ha smart bilforsikring?

– Det har vi fått mange og tydelige bekreftelser på, sier Skovly videre. Han forteller at den nye løsningen av smart bilforsikring ikke lenger bruker en plugg montert i bilen, men bare bruker sensorene i IOS- eller Android mobiltelefoner.

– Sensorene brukes til å tolke atferd. Her bruker vi lærende teknologi , og med utgangspunkt i dataene som leveres «forstår» eksempelvis telefonen om den er montert fast på brakett eller ligger løs i sete eller lomme. Den «forstår» også om du er sjåfør eller passasjer, om du har kommet inn i bilen fra venstre eller høyre side; i forsete eller baksete – og den lærer hele tiden.

Bruker du mobilen? Det kan koste førerkortet

Ubevisst fingring med mobilen

– Hvor ligger det opplærende aspektet her?

– Som bruker får du tilbakemeldinger på om telefonen har blitt brukt mens du kjører, og under testing av systemene er det noen som har fått virkelige aha-opplevelser.

Enkelte har faktisk ikke vært klar over at de har brukt telefonen mens de kjører. Trolig går noe av dette på at mange nærmest automatisk plukker opp telefonen og begynner å fingre under køkjøring og i saktegående trafikk uten å tenke over dette, sier han.

– Hva skjer nærmest nå?

Slik mottar kunden tilbakemelding fra smart bilforsikring på mobilen. Denne informasjonen ser aldri skadebehandlere eller andre ved skadeoppgjør.
Slik mottar kunden tilbakemelding fra smart bilforsikring på mobilen. Denne informasjonen ser aldri skadebehandlere eller andre ved skadeoppgjør.

Fikk nesten sjokk!

– Utviklingsteamet blir nå supplert med en atferdspsykolog. Han skal hjelpe oss med å definere hvordan vi kan motivere til tryggere og mer skadefri atferd i trafikken ved å redusere mobilbruk under kjøring.

I første omgang handler dette om å påvirke atferd i positiv retning, og fra dag 1 er det ikke lagt inn noen form for «gulrøtter» gjennom prisfordeler og lignende.

Observasjonen vår er i utgangspunktet at mange ønsker å bli mer bevisste om å få en bedre atferd i trafikken. Et godt eksempel er hun som fikk beskjed om at hun hadde brukt mobiltelefonen på 30 prosent av hjemturen fra barnehagen! Hun fikk nesten sjokk – og en veldig nyttig påminnelse om hvordan hun fremsto som rollemodell.

Informasjon bare kunden ser

– For forsikringsselskapene handler vel dette mye om å få ned erstatningsbeløpene?

– Nei, dette handler ikke mest om skadebeløp. Forsikringsbransjen beveger seg for tiden i stigende grad mot å forebygge, heller enn å reparere, og da er dette et viktig skritt å ta.

Vi har hatt dette på radaren lenge, men det er først nå teknologien muliggjør gode løsninger, fastslår Svein Skovly, og legger til at kundene får tilbakemeldinger om egne resultater i appen.

– Disse tilbakemeldingene er det bare kunden som får. Dette er informasjon som ikke er tilgjengelig for de som behandler skadesaker, og som aldri kan bli brukt i forbindelse med skadeoppgjør, slutter han.

Tar du sjansen når du står i kø eller på rødt lys?

Se video: Slik går det når du sender SMS bak rattet