Volvo mener overvåking av føreren vil bli svært viktig for å unngå ulykker. Innføringen av kameraer i Volvos biler vil starte i løpet av noen år.
Volvo mener overvåking av føreren vil bli svært viktig for å unngå ulykker. Innføringen av kameraer i Volvos biler vil starte i løpet av noen år.

Derfor skal bilene deres få kamera som overvåker føreren

Volvo tar omfattende grep.

Innen bilbransjen jobber man intenst med å utvikle teknologi som skal få ned antall ulykker og dødsfall i trafikken,

De siste årene har vi fått en rekke nye hjelpemidler, som først og fremst skal forebygge ulykker.

Bilprodusenten Volvo lanserer i dag et nytt steg i ambisjonen om å eliminere dødsulykker i bilene sine, ved å ta tak i problemene med distraksjoner og kjøring i ruspåvirket tilstand.

I tillegg til kjøring i høy hastighet, som Volvo skal bekjempe ved å begrense toppfarten i bilene sine, er nettopp ruspåvirkning og distraksjoner to faktorer med stor påvirkning på trafikksikkerheten.

30 prosent av dødsulykker

Volvo har definert at dette er hovedutfordringene som står i veien for å kunne oppnå selskapets visjon om en fremtid uten alvorlig skadde eller dødsulykker i trafikken.

Tall fra amerikanske National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) viser at medikament- og rusmiddelpåvirkede førere var involvert i nesten 30 prosent av alle dødsulykker i trafikken i USA i 2017.

Volvo vil installere kupékameraer og andre sensorer som overvåker føreren. Dette skal gjøre det mulig for bilen selv å gripe inn dersom en åpenbart påvirket eller distrahert fører ikke reagerer på advarselssignaler, og dermed risikerer å havne i en alvorlig trafikkulykke.

Hårete mål: – Ingen skal dø i våre biler

I fjor viste Volvo oss sin fremtidsbil kalt 360. Den bringer med seg forsmak på mange nye teknologier.
I fjor viste Volvo oss sin fremtidsbil kalt 360. Den bringer med seg forsmak på mange nye teknologier.

Unngå ulykker helt og holdent

Eksempler på en slik inngripen kan være å redusere bilens hastighet, varsle hjelpetjenesten Volvo On Call eller, som en siste utvei, aktivt bremse ned og parkere bilen trygt og sikkert.

– Når det gjelder sikkerhet er målet vårt å unngå ulykker helt og holdent, snarere enn bare å begrense sammenstøtet når ulykkesfaren er overhengende og uunngåelig. I dette tilfellet vil kameraene kunne registrere adferd som kan føre til alvorlig personskade eller død, sier Henrik Green, Senior Vice President for forskning og utvikling i Volvo Cars.

Dette omfatter blant annet total mangel på styremanøvrering i lang tid, bilførere som har øynene lukket eller vendt bort fra veien i lange perioder, ekstrem vingling på tvers av kjørefelt eller kraftig forsinkede reaksjonstider.

Så mye sikrere er det å kjøre ny bil

Ett eller flere kameraer som overvåker fører og hva hun eller han foretar seg er på vei inn i Volvos biler.
Ett eller flere kameraer som overvåker fører og hva hun eller han foretar seg er på vei inn i Volvos biler.

Tidlig i 2020-årene

Et slikt førerovervåkingssystem er et viktig element i å la bilen ta aktive beslutninger for å bidra til å unngå ulykker som kan resultere i alvorlige personskader eller dødsfall.

Innføringen av kameraer i alle Volvo-modeller vil innledes med neste generasjon av Volvo Cars’ skalerbare plattform, SPA 2, tidlig i 2020-årene.

Detaljer om det nøyaktige antallet kameraer og hvordan de vil være plassert i kupeen, vil følge på et senere tidspunkt.

Neste generasjon av den store SUV-en XC90 er blant bilene som skal bygges på Volvos kommende SPA 2-plattform.
Neste generasjon av den store SUV-en XC90 er blant bilene som skal bygges på Volvos kommende SPA 2-plattform.

Rett og forpliktelse

I en pressemelding sier Volvo at dagens kunngjøring bør ses i sammenheng med at selskapet begrenser toppfarten på alle sine biler til 180 km/t fra og med modellåret 2021. Dette gjøres for å sende et sterkt signal angående farene ved kjøring i høy hastighet.

Selskapet ønsker å innlede en diskusjon om hvorvidt bilprodusenter har rett, eller kanskje til og med en forpliktelse, til å installere teknologi i biler som endrer førernes kjøreadferd. Både toppfartbegrensningen og installasjonen av kupékameraer og sensorer illustrerer hvordan bilprodusenter, ved å fremme bedre føreradferd, kan ta et aktivt ansvar for målet å oppnå null dødsfall i trafikken.

LES MER: Med denne bilen har Volvo klart noe ganske utrolig

Se video: Ganske enkelt – men har reddet mange liv