Dumping av bil i sjøen har vært et utbredt svindeltema. Da blir bilen 'borte' og man kan for eksempel melde den stjålet for å få utbetaling fra forsikringsselskapet. Men dette blir stadig oftere avslørt. Foto: Scanpix
Dumping av bil i sjøen har vært et utbredt svindeltema. Da blir bilen "borte" og man kan for eksempel melde den stjålet for å få utbetaling fra forsikringsselskapet. Men dette blir stadig oftere avslørt. Foto: Scanpix

Aldri har flere blitt tatt for forsikringssvindel

Bransjen har nye og gode hjelpemidler.

I fjor ble det avslørt forsikringssvindel for 314 millioner kroner. Det viser den såkalte svindelrappporten fra Finans Norge.

Rekordmange saker ble meldt inn fra forsikringsselskapene i 2018. I tillegg er mørketallene store. Noen gjør seg til kjeltring for småbeløp, mens andre forsøker å lure til seg millioner.

De fleste sakene dreier seg om skadeforsikring, mens de største beløpene gjelder svindel med uføreforsikringer.

Bil er på svindeltoppen, innenfor skadeforsikring gjelder 36 prosent av sakene bilforsikring. Arrangerte kollisjoner er en gjenganger på dette området.

Noen er enkle å avsløre

Hakk i hæl følger svindel som gjelder innbo, samt svindel med reiseforsikringen. Påsatte branner og oppdiktede tyverier er typiske saker.

På skadeforsikring, er snittet på 155 000 kroner. Det er likevel stor variasjon i beløp. I de mest omfattende sakene er forsikringsselskapene forsøkt svindlet for flere millioner kroner.

Kommunikasjonssjef i Finans Norge, Stine Neverdal.  Foto: TV 2
Kommunikasjonssjef i Finans Norge, Stine Neverdal. Foto: TV 2

– Svindlerne stjeler fra fellesskapet. Forsikring er bygget på tillit. Noen saker er enkle å avsløre, andre ganger legger utrederne i forsikringsselskapene ned mye arbeid i å nøste opp svindelen. Det store flertallet av kunder er imidlertid ærlige. De forventer at alt går riktig for seg, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Hva skjer hvis man blir påkjørt av noen uten forsikring?

De yngste svindler mer

Svindlerne risikerer politianmeldelse, fengsel og forsikringsnekt.

– Mange tenker nok ikke over konsekvensene av å svindle. En dom for svindel kan få store konsekvenser for eksempel med hensyn til yrkesvalg, sier Neverdal, i en pressemelding.

Svindlerne finnes i alle aldre og inntektsgrupper. Likevel er de yngste forsikringskundene noe mer tilbøyelige til å svindle enn de godt voksne. Langt flere menn enn kvinner er forsikringssvindlere.

Tente på sin egen bil

Det har aldri blitt avslørt mer forsikringssindel i Norge enn i fjor, og her handler det om store beløp. Bil- og bilskader er en gjenganger her. Illustrasjonsfoto: Colourbox/Tryg Forsikring.
Det har aldri blitt avslørt mer forsikringssindel i Norge enn i fjor, og her handler det om store beløp. Bil- og bilskader er en gjenganger her. Illustrasjonsfoto: Colourbox/Tryg Forsikring.

Svikfilter

Noen svindler ved å plusse på kravet i eksisterende erstatningssaker, mens andre dikter opp en historie helt uten rot i virkeligheten.

Forsikringsbransjen sitter ikke med hendene i fanget og ser rolig på dette, men tar moderne datateknologi til hjelp i arbeidet med å avsløre svindelforsøk.

Vi i Broom har tidligere skrevet om det som kalles svikfilter. Det er et dataverktøy som gjør forsikringsselskapene i stand til automatisk å vurdere den enkelte skaden i forhold til risiko for bedrageri.

Arne Voll er kommunikasjonssjef i forsikringsselskapet Gjensidige
Arne Voll er kommunikasjonssjef i forsikringsselskapet Gjensidige

Blinker ut saker

– Systemet er basert på en rekke uttrekk som for eksempel type skade, tidligere skadesaker og tidshorisont. En typisk gjenganger er tiden som har gått fra en forsikring er kjøpt til en skade oppstår. Reglene er basert på erfaringer det enkelte selskap har i forhold til hvor risikoen for forsikringsbedrageri er størst, har kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige fortalt til Broom.

Det hele fungerer som et scoringssystem, der det er samlet score i den enkelte skadesak som avgjør om saken går til utbetaling - eller til nærmere kontroll.

– Et svikfilter avgjør aldri hvorvidt en kunde har begått et forsikringsbedrageri eller ikke, men hjelper til å blinke ut saker som bør kontrolleres ytterligere. Det er denne kontrollen som avgjør om et forsikringsselskap kan hevde svik overfor den enkelte kunde – og det stilles høye krav til selskapet for å gjøre dette, understreket Voll.

Du skjønner kanskje hvorfor forsikringsselskapet reagerte...

Video: Se hva som skal bli elbil nå