Miljøfartsgrense er noe vi har blitt vant med i Norge. I Østerrike har de også en slik løsning. Men elbiler itrenger ikke å følge den. Illustrasjonsofoto
Miljøfartsgrense er noe vi har blitt vant med i Norge. I Østerrike har de også en slik løsning. Men elbiler itrenger ikke å følge den. Illustrasjonsofoto

Setter ned fartsgrensen – men ikke for elbiler

De kan kjøre akkurat like fort som tidligere.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Miljøfartsgrense har vi hatt på enkelte norske veier i mange år. Østerrike er et eksempel på et land som har samme ordning. Lavere fart skal sørge for mindre utslipp fra veitrafikken.

Men i Østerrike gjør de det på en litt annen måte. Her er det vanlig med 130 km/t-grense på motorveiene. Men med miljøfartsgrense er det ikke lov å kjøre mer enn 100 km/t.

Det vil si: Dette gjelder noen, men ikke alle. Elbilene har en særordning. De får fortsatt kjøre i 130 km/t.

Nå har de skiltet ned fartsgrensen igjen

440 kilometer

Det er jo tross alt slik at elbiler ikke har noe utslipp. Derfor er også miljøfartsgrensen mindre viktig, for disse bilene.

Det er når luftkvaliteten er dårlig, at fartsgrensen reduseres. Rundt 44 mil av motorveiene berøres av miljøfartsgrensen – noe som utgjør 20 prosent av landets motorveier.

Men fra nyttår kan altså elbilene dundre videre i 130 km/t, om de ønsker det.

Bensin-, diesel-, hybridbiler og ladbare hybrider må på sin side holde seg til 100 km/t.

Grepet skal også være del av taktikken for å få flere til å velge elektrisk.

Vegvesenet: Dette er hårreisende å oppleve

Ren strøm

I Norge er det i Oslo man har miljøfartsgrenser. Disse trer i kraft fra 1. november på noen sentrale strekninger i hovedstaden. Her er det nå fartsgrense på 60 km/t som gjelder.

Disse strekningene er:

• Riksvei 4 Sinsen-Grorud

• Ring 3 Ryen-Granfosstunnelen

• E18 Hjortnes-Lysaker (gjelder hverdager fra 06:00-22:00)

• Riksvei 163 Østre Aker vei, Økern-Stovner

I Norge er det imidlertid enn så lenge slik at også elbilene må forholde seg til disse, på lik linje med alle andre.

Her setter de ned farten – på motorveien

Broom-Benny: – Egentlig er jo det ganske logisk at elbilene ikke skal måtte forholde seg til miljøfartsgrenser.
Broom-Benny: – Egentlig er jo det ganske logisk at elbilene ikke skal måtte forholde seg til miljøfartsgrenser.

Broom-Benny: – Logisk

Brooms bilekspert, Benny Christensen, er imidlertid ikke sikker på at det alltid vil være slik:

– Nei, det vil ikke overraske meg om man finner på en lignende løsning i Norge, som i Østerrike. Logikken bak er jo egentlig rasjonell nok: Elbiler har ingen utslipp som påvirker luftkvaliteten lokalt. Fart og eksosutslipp henger nemlig nøye sammen.

– Det vil være et nytt argument for å velge elektrisk. Men også elektriske biler produserer svevestøv, så akkurat den biten taler jo litt i mot og gjør debatten tveegget, mener Benny.

Tvil rundt politiet

Ifølge Statens vegvesen bidrar miljøfartsgrensen til å overholde lovpålagte grenseverdier for svevestøv. Tiltaket skal gi bedre luftkvalitet og redusere helsebelastningen for Oslos befolkning, særlig de som opplever store helseplager forårsaket av veistøv.

Registrerte fartsmålinger viser for øvrig at mange ikke senker farten tilstrekkelig her. På dette området har man derfor et potensiale.

Da miljøfartsgrense først ble innført, var det tvil om politiet hadde hjemmel til å bøtelegge noen for brudd på en midlertidig fartsgrense som dette – også om dette var noe politiet ville prioritere. Men etter hvert fikk man en avklaring som ga politiet ryggdekning til å håndheve miljøfartsgrensen.

Nå kan flere kjøre i 110 km/t

Blir fort dyrt

Tråkker du for hardt på gassen i 60-sonen, koster det fort mye penger. 65 km/t gir deg et forenklet forelegg på 800 kroner. Blir du tatt i 70 km/t, betyr det 2.100 kroner. 75 km/ gir et forelegg på 3.800 kroner, mens 80 km/t letter lommeboken din for 5.500 kroner.

Blir du stoppet i 85 km/t snakker vi hele 8.500 kroner i forenklet forelegg. Og i 90 km/t ryker førerkortet.

Fotoboks: Så dyrt blir det hvis det blinker​​