Dieselsalget er nede på rekordlavt nivå i Norge i september.
Dieselsalget er nede på rekordlavt nivå i Norge i september.

Nå raser salget av dieselbiler i Norge

– Jeg kan ikke huske så lave tall.

Bilsalget i Norge er inne i store endringer. Vi skal ikke mange år tilbake i tid før dieselandelen på nybiler i Norge var på over 75 prosent. Bensinmotorer ble sett på som litt ukurante i alt annet enn småbiler – det var diesel som gjaldt.

Så kom bølgen av elbiler, hybrider og ladbare hybrider. Det ble økt fokus rundt forurensning og utslipp fra dieselbilene – og salget begynte å falle.

Resultatet er at nybilsalget i Norge ser vesentlig annerledes ut enn bare for noen år tilbake.

Det er også de ferske registreringstallene for september fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) et godt bevis på.

Helt klart dramatisk

Denne måneden var dieselandelen nemlig nede i rekordlave 12,4 prosent.

Og utviklingen går fort. Samme måned i fjor var dieselandelen på 18 prosent. Også det ble ansett som et svært lavt tall.

– Det som skjer nå er helt klart dramatisk. Kundene rømmer fra dieselbilene, det er en utvikling som i praksis er veldig selvforsterkende. Det er helt tydelig at mange nå rett og slett ikke tør å kjøpe dieselbil. Dette skaper naturligvis store utfordringer for de bilmerkene som tradisjonelt har solgt mye diesel. Og dem er det mange av, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

Nesten firedobling av salget – på ett år

Kjøpe ny dieselbil?

– Er du overrasket over at dette går så fort?

– Er det noe jeg har lært meg etter mange år i bilbransjen, er det at man aldri vet hva som kan skje. Det er mange faktorer som spiller inn rundt hva kundene velger og ikke velger. Men det er nok de færreste som hadde trodd at det skulle skje i denne hastigheten. Bilkjøpere er tross alt ofte ganske konservative. Mange velger det trygge og det kjente. Nå er det tydelig at diesel har blitt utrygt for mange, og det har gått fort. Jeg kan ikke huske så lave tall som dette. Da må vi langt tilbake i tid, før dieselbilene begynte å ta av salgsmessig, sier Benny.

Brooms bilekspert Benny Christensen, her med en elbil.
Brooms bilekspert Benny Christensen, her med en elbil.

– Når diesel faller så kraftig, hva er ditt råd i forhold til eventuelt kjøp av ny dieselbil?

– Jeg vil ikke direkte fraråde noen å kjøpe dieselbil, det viktigste er å vurdere egen bruk og se på det økonomiske aspektet her. Det gjelder både vurdering av verditapet, og hva det vil koste å bruke bilen. Har du mye langkjøring, vil en dieselbil i de fleste tilfeller være rimeligere å bruke enn for eksempel en ladbar hybrid. Men den store usikkerheten er naturligvis verditapet. Det ser vi allerede i bruktmarkedet, der enkelte dieselbiler nå er svært tungsolgte og taper seg mye i verdi, sier Benny.

LES OGSÅ: Derfor bør mange fortsatt velge dieselbil

Dieselforbud

Han peker også på at det som nå skjer i stor grad er politikerskapt. Elbiler og ladbare hybrider har fått store fordeler, samtidig som det har vært mye negativt rundt dieselbiler.

– Det toppet seg med det famøse dieselforbudet i Oslo. Det betydde isolert sett veldig lite, men det har vist seg å ha en stor psykologisk effekt. Det kan neste virke som mange frykter at dieselbiler blir forbudt på norske veier om bare noen få år. Slik vil det naturligvis ikke bli, men mange har helt tydelig blitt skremt.

Volvos familie-SUV XC60 er et godt eksempel på hvordan bilsalget har utviklet seg. Tidligere ble den nesten utelukkende solgt med dieselmotor, nå er det nesten bare ladbar hybrid som gjelder
Volvos familie-SUV XC60 er et godt eksempel på hvordan bilsalget har utviklet seg. Tidligere ble den nesten utelukkende solgt med dieselmotor, nå er det nesten bare ladbar hybrid som gjelder

Elbilene kommer

– Hva tror du om utviklingen videre, vil dieselsalget fortsette å synke?

– På et eller annet nivå vil det nok flate ut. Jeg tør ikke spå om vi er der nå, eller om vi skal videre ned. Men det jeg er rimelig sikker på, er at dette er noe som har kommet for å bli. I framtiden vil nok dieselmotorer bli et typisk nisje-produkt.

– Elbilene tar stadig større markedsandeler og det skjer mens vi fortsatt har få modeller å velge mellom – og det er lange ventelister. De neste to-tre årene kommer det en rekke nye elbiler ut på markedet. Det vil nok ytterligere forsterke nedturen for dieselbilene, mener Benny.

Her er bilen som virkelig startet elbil-suksessen

Se video: Denne vil mangedoble salget deres i Norge