10 ting du ikke visste om norske lastebiler

Dette vil overraske deg!

Er du en av de som ikke setter pris på lastebilen? Kanskje skifter du mening etter å ha lest dette. Foto: Stein Inge Stølen / NLF.
Er du en av de som ikke setter pris på lastebilen? Kanskje skifter du mening etter å ha lest dette. Foto: Stein Inge Stølen / NLF.

Lastebilen er det største, tyngste og utvilsomt det aller nyttigste kjøretøyet på vegene våre. Likevel vet folk forsvinnende lite om denne kjøretøygruppen. Her kan du lese ti ting du sikkert ikke visste om lastebiler - men som kanskje vil overraske deg!

Lastebiler er fascinerende kjøretøy. De er ujålete og formålsrettede. Ingen kjører lastebil for moro skyld - de skal utføre en tjeneste. Likevel sier de aller fleste lastebilsjåfører at de ikke kunne tenke seg å gjøre noe annet.

Den norske vegtransportnæringen har en lang og spennende historie som har formet den til det den er i dag. På vegen har det skjedd utrolig mye - bare de siste ti årene har vi sett en rivende utvikling som kommer både næringen og medtrafikanter til gode.

Norges første bil kjørte øl. Foto: Teknisk Museum
Norges første bil kjørte øl. Foto: Teknisk Museum

Lenge var det slik at lastebilene forpestet omgivelsene, og var en plage for medtrafikanter - til tross for at de var ytterst nødvendige. Nå høres bare et ekko av de gamle tidene. For dagens lastebiler er både renere, mer effektive og mer trafikkvennlige enn du sikkert er klar over. Her er noen tall du kan tygge litt på...

1. Den første registrerte bilen i Norge var en lastebil

Norges første registrerte bil fraktet øl for Schous bryggeri. Doningen ble innkjøpt av bryggeriet i Oslo i 1899 og registrert på nummeret "1" den 23. mai 1900.

2. En lastebil har samme nyttelast som 20 personbiler

Selv om lastebilen tar mer plass i trafikken enn en personbil, er den praktiske nytteverdien mange ganger større. Dette er også grunnen til at lastebilen fortsatt er det foretrukne transportmiddelet for varer og tjenester over hele verden.

3. For å erstatte dagens vegtransport med jernbane, trenger du 1.826 godstog

I Naturvernforbundets rapport " Gods fra trailer til tog " fra mars 2013, tas det utgangspunkt i at hvert tog potensielt kan frakte 432 tonn gods med en gjennomsnittlig toglengde på 530 meter. Hvis disse skulle overtatt dagens vegtransportmengde, ville togene hatt en totallengde på 968 kilometer. De ville med andre ord stått i sammenhengende kø fra Oslo til Mo i Rana. Og det er dagens transportmengde. Denne er forventet å dobles innen 2040.

4. Lastebiler har blitt 600 ganger renere på under 30 år

Illustrasjon: NLF
Illustrasjon: NLF

Takket være den revolusjonerende Euro VI-motorteknologien er utslipp av nitrogenoksider, NOX og avgasspartikler (PM) redusert med over 90 prosent i forhold til tidligere generasjoner tunge kjøretøy.

– Jeg er sjokkert over forbruket!

5. En Euro VI-dieselpersonbil slipper ut tre ganger mer NOx enn en Euro VI-lastebil

Mens lastebilene har fått revolusjonerende renseteknologi under skallet, henger dieselpersonbilene etter. Ikke bare har de et høyere utslipp av NOx i de oppgitte forbrukstallene; nærmere undersøkelser utført av uavhengige instanser har avslørt at det faktiske utslippet i praksis er enda verre. Euro VI-lastebilene har på den andre siden vist seg å være enda renere enn det de er påkrevd å være.

Illustrasjon: Stein Inge Stølen / NLF
Illustrasjon: Stein Inge Stølen / NLF

6. Det var ”luksusskatt” på lastebiler helt fram til 1951

Den norske lastebilnæringen har gjennom alle år kjempet for å få sin samfunnsnytte anerkjent. Et godt eksempel på dette er "luksusskatten". Dette var en avgift rettet mot personbiler innført før andre verdenskrig, da privatbilismen ble sett på som en luksuriøs affære. Lastebilen ble uheldigvis også råket av luksusskatten, selv om den på ingen måte ble brukt for moro skyld av velstående individer. Først mange år etter andre verdenskrig ga myndghetene etter for sterke protester fra lastebilnæringen, og fjernet avgiften i 1951.

7. Hver norske lastebil frakter i gjennomsnitt 3 660 000 kilo i løpet av et år

Antall kjørte kilometer per gjennomsnittlige lastebil er 25 480. Likevel er det få lastebiler som kjører akkurat dette antallet kilometer. De fleste har enten veldig høy kjørelengde årlig (50 000 kilometer eller mer), eller lav kjørelengde - gjerne i sammenheng med anleggsdrift på lukkede områder med små avstander.

Slik halverte Per utgiftene til drivstoff

8. Norske lastebiler tilbakelegger daglig en avstand som tilsvarer 7 rundturer til månen

Illustrasjon: NLF
Illustrasjon: NLF

I 2015 kjørte norske lastebiler hele 2 200 000 000 kilometer - en avstand som tilsvarer 5 723 turer månen, eller 14 turer til sola.

9. Likevel finner du svært få av disse lastebilene i rushtidstrafikken

Hele 15 prosent av døgntrafikken i Oslo med personbil blir foretatt i rushtiden inn mot byen mellom 06:00 og 09:00 på morgenen og ut av byen mellom 15:00 og 17:00 på ettermiddagen. Samtidig blir bare 9,6 prosent av døgntrafikken med lastebil foretatt i samme tidsrom. Lastebilen er altså langt flinkere til å unngå hovedstaden ved de mest trafikkerte tidspunktene.

Selv om et vogntog tar mye større plass på vegen enn en personbil, forårsaker sistnevnte kjøretøygruppe mer enn 10 ganger så store køer . Det er ikke rart, siden nærmere 80 000 personbiler kjører inn til hovedstaden i rushtiden hver eneste dag. Samtidig finner du færre enn 1500 lastebiler på innfarts- og utfartsveiene.

Denne skal gi oss det beste av to verdener

10. Lastebiler som kjører på biodiesel, har inntil 85 prosent lavere CO2-utslipp

Circle K, som leverer den syntetiske biodieselen HVO 100, har utført et totalregnestykke på hvilken CO2-besparelse biodrivstoffet faktisk har. De har kommet frem til et ganske nøyaktig tall: Dagens HVO 100 gir en besparelse på hele 85,4 prosent i forhold til fossil diesel.

Basert på forbrukstall fra fire testlastebiler som NLF i skrivende stund kjører på HVO 100, kan vi avdekke spennende statistikk. En lastebil som kjører på fossil diesel, slipper ut omtrent 16 ganger så mye CO2 som en personbil (forutsatt at de offisielle utslippstallene for personbilene stemmer). Ved å tanke HVO 100 i stedet for fossil diesel, fjerner du 14 av disse 16 personbilene.

Kilde: NLF. Vi gjør oppmerksom på at artikkelforfatter Stein Inge Stølen er kommunikasjonsrådgiver i Norges Lastebileier-Forbund

Les også: Se hva US Army satser på her