«How I got Over»

«Godfather of Harlem»: Samtidig som Malcolm X og Adam Clayton Powell slutter seg til den fredelige protestmarsjen mot Washington, må Bumpy bestemme seg for om en voldelig gjerning vil endre hans skjebne.

Se mer